Khi bạn không login vào diễn đàn được?
Mars 13.10.2004 04:03:37 (permalink)
Dành cho những bạn sử dụng chương trình duyệt web Microsoft Internet Explorer

Khi bạn không login vào Diễn đàn được hoặc khi truy cập vào diễn đàn thì xuất hiện những lỗi như sau:

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie00a.jpg[/image]

và lỗi :

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie00.jpg[/image]

thì bạn nên đặt lại chế độ bảo mật của browse theo những thứ tự sau đây:


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie00b.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie01.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie02.jpg[/image]


Hoặc là: vào Trusted Sites và đưa trang http://vnthuquan.net vào


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie03.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/mars/ie/ie04.jpg[/image]


Chúc bạn thành công.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2004 06:47:20 bởi Mars >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9