TỬ VI TRỌN ĐỜI
mssthuan 23.11.2007 17:23:03 (permalink)
TỬ VI TRỌN ĐỜI
 
Nguồn sưu tầm: Vietshare
 
Lưu ý: Những bài ở đây chỉ mang tính tổng quát.
 
Mục lục
  Nam mạng
Trang 1


Giáp Tý - Giáp Dần - Giáp Thìn
Giáp Ngọ - Giáp Thân - Giáp Tuất
Ất Sửu - Ất Mão - Ất Tỵ
Ất Mùi - Ất Dậu - Ất Hợi
Bính Tý - Bính Dần 
Trang 2Bính Thìn - Bính Ngọ
Bính Thân Bính Tuất
Đinh Sửu - Đinh Mão - Đinh Tỵ
Đinh Mùi - Đinh Dậu - Đinh Hợi
Mậu Tý - Mậu Dần - Mậu Thìn
Mậu Ngọ - Mậu Thân 

Trang 3Mậu Tuất
Kỷ Sửu - Kỷ Mão - Kỷ Tỵ
Kỷ Mùi - Kỷ Dậu - Kỷ Hợi
Canh Tý - Canh Dần - Canh Thìn
Canh Ngọ - Canh Thân - Canh Tuất
Tân Sửu - Tân Mão 


Trang 4
Tân Tỵ - Tân Mùi - Tân Dậu
Tân Hợi Nhâm Tý - Nhâm Dần
Nhâm Thìn - Nhâm Ngọ 
Nhâm Thân - Nhâm Tuất
Quý Sửu - Quý Mão -

Quý Tỵ - Quý Mùi - Quý Dậu

Trang 5

Quý Hợi
Nữ mạng

Trang 5Giáp Tý - Giáp Dần - Giáp Thìn
Giáp Ngọ - Giáp Thân - Giáp Tuất
Ất Sửu - Ất Mão - Ất Tỵ
Ất Mùi - Ất Dậu - Ất Hợi
Bính Tý - Bính Dần

Trang 6


Bính Thìn - Bính Ngọ
Bính Thân - Bính Tuất
Đinh Sửu - Đinh Mão 
Đinh Tỵ - Đinh Mùi
Đinh Dậu - Đinh Hợi
Mậu Tý - Mậu Dần  Mậu Thìn
Mậu Ngọ - Mậu Thân


Trang 7
Mậu Tuất - Kỷ Sửu
Kỷ Mão - Kỷ Tỵ
Kỷ Mùi - Kỷ Dậu - Kỷ Hợi
Canh Tý - Canh Dần - Canh Ngọ
Canh Thân - Canh Tuất
Tân Sửu - Tân Mão - Tân Tỵ

Trang 8


Tân Mùi - Canh Thìn
Tân Dậu - Tân Hợi

Nhâm Tý - Nhâm Dần - Nhâm Thìn
Nhâm Ngọ - Nhâm Thân - Nhâm Tuất
Quý Sửu - Quý Mão - Quý Tỵ
Quý Mùi - Quý Dậu - Quý Hợi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 13:32:57 bởi mssthuan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9