Đồ gốm Việt Nam
Ngọc Lý 17.12.2007 09:58:10 (permalink)
.
 
 
Gốm cổ Việt Nam
 

 
Chu Đậu - Đỉnh cao gốm cổ Việt Nam
www.xuquang.com
 
 
 
Bình tỳ bà thanh hoa
www.xuquang.com
 
 
 
 
Một trong những hiện vật quý của gốm
www.xuquang.com
 
 
Đĩa men trắng vẽ lam - Tàu cổ Hội An ...
www.xuquang.com
 
 
 
Tước chân cao
www.xuquang.com
 
 
Bình men ngọc - Tàu cổ Hội An
www.xuquang.com
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 10:18:06 bởi Ngọc Lý >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9