Tranh- NguyễnTâmHàn

Tác giả Bài
hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
Tranh- NguyễnTâmHàn - 04.01.2008 04:09:41

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 04.01.2008 04:12:39

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 04.01.2008 04:15:01

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 06.01.2008 08:10:34
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 08:12:22 bởi hannguyen >

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 06.01.2008 08:13:36

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 08.01.2008 08:00:33

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 12.01.2008 11:45:15

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 17.01.2008 10:46:04

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 01.02.2008 01:57:04

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 01.02.2008 01:59:06

Evil God
 • Số bài : 17
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.02.2008
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 07.02.2008 16:55:34
Tranh bạn tự sáng tác ah, đẹp thế

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 09.02.2008 00:50:04
 
Hi Evil God
Cám ơn bạn có lời khen
 
****************************
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 01:25:16 bởi hannguyen >

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 02.03.2008 01:23:13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 01:24:40 bởi hannguyen >

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 02.03.2008 01:26:32

Thanh Vân
 • Số bài : 3322
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 19.03.2008 16:06:11
Tranh của Tâ hàn dẹp thiệt đó

Có những bức màu hơi tối, nhưng cũng rất đẹp

Đây là tranh sơn thuỷ hay sơn dầu vậy Nguyễn Tâm hàn

Cảm ơn bạn cho ngắm những bức tranh đẹp nhé
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 23.03.2008 12:32:21
Cám ơn Thanh Vân đã vào xem tranh.
Photobucket đã làm thay đổi mầu sắc khá nhiều.
HanNguyen
 
***
 
 

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 23.03.2008 12:36:28

hannguyen
 • Số bài : 739
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.05.2007
RE: Tranh- NguyễnTâmHàn - 29.04.2008 03:01:18
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 03:03:14 bởi hannguyen >