TỤC NGỮ VN, NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
HÀN PHONG 08.01.2008 10:10:11 (permalink)


- Nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến


- Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện


- Nhất cảm phòng, nhì lòng lợn


- Nhất canh trì, nhì canh viên, ba canh điền


- Nhất cận thị, nhị cận giang


- Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại


- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống


- Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu


- Nhất gái một con, nhì rượu ngon nửa chén


- Nhất bồ câu ra ràng, nhì bắp rang rưới mặn


- Thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột túc thứ ba bông đèn


- Nhất hay chữ, nhì dữ đòn (hay chữ không bằng dữ đòn)


- Thứ nhất giặc phá, thứ nhì nhà cháy (giặc phá không bằng nhà cháy)


- Nhất có râu nhì bầu bụng


- Nhất thì nhì thục


- Nhất thủ, nhì vĩ


- Nhất vợ, nhì trời


- Nhất nhập nhoạng, nhì rạng đông


- Nhất cày ải, nhì rải phân


- Nhất bì, nhì cốt


- Nhất vợ dại, nhì cờ bạc, ba nợ đòi


- Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng


- Nhất dáng, nhì men, ba chàm, bốn vẽ


- Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ


- Nhất chơi tiên, nhì giỡn tiền


- Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một


- Nhất thì học sĩ, nhì thì canh nông


- Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ rỗ


- Nhất bạch, nhì hoàng, tam khoanh, tứ đốm


#16
  HÀN PHONG 08.01.2008 10:17:56 (permalink)


  - Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp


  - Khôn làm văn tế, dại làm văn bia


  - Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại


  - Chim khôn tiếc lông, người ngoan tiếc lời


  - Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm


  - Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng


  - Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó


  - Xa chùa vắng trống, gần chùa inh tai


  - Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
   
  - Đẹp vàng son, ngon mật mỡ


  - Một đêm nằm, một năm ở


  - Khéo vá may, vụng chày cối


  - Khôn ăn cái, dại uống nước


  - Khôn thì ngoan, gian thì nồng


  - Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình


  - Thua keo này, bày keo khác


  - Được thì đùa, thua thì chịu


  - Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ
   
  - Trước lạ sau quen


  - Cũ người mới ta


  - Đục nước béo cò


  - Giậu đổ bìm leo


  - Khôn nhà dại chợ


  - Văn mình vợ người


  - Tiền phú hậu bần


  - Tre già măng mọc
  (còn nữa)

  #17
   tranthanhxuan 25.12.2009 21:29:35 (permalink)
   bạn có sự nhầm lẫn giữa tục ngữ và thành ngữ đấy

   #18
    tranthanhxuan 26.12.2009 21:50:34 (permalink)
    những câu bạn sưu tầm không chỉ là tục ngữ mà còn có cả thành ngữ nữa
    #19
     Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
     Chuyển nhanh đến:

     Thống kê hiện tại

     Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
     Kiểu:
     2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9