Kiểu:
Xin chào !

 bài thơ Tố Nhân

Tác giả Bài
culy_rapido

 • Số bài : 25
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.01.2008
 • Trạng thái: offline
bài thơ Tố Nhân 27.02.2008 21:55:44 (permalink)
                                     Tố Nhân                              做 人                                                Tố Nhân
 
                 为名者气恨终生,                               Vi danh giả khí hận chung sinh,
                 为利者六亲不识;                               Vi lợi giả lục thân bất thức;
                 为情者自寻烦恼,                               Vi tình giả tự tầm phiền não,
                 苦相斗造业一生。                               Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh.
                 不求名悠悠自得,                               Bất cầu danh du du tự đắc,
                 不重利仁义之士;                               Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ;
                 不动情清心寡欲,                               Bất động tình thanh tâm quả dục,
                 善修身积德一世。                               Thiện tu thân tích đức nhất thế.
 
                一九八六年七月十三日                                   1986 niên 7 nguyệt 13 nhật
 
 
 
Diễn nghĩa:                                                                         Tạm dịch:
 
 
Làm người                                                                         Tố Nhân
 
Người vì danh, suốt đời mang thù hận,                                  Người vì danh suốt đời mang hận,
Người vì lợi, chẳng còn nhìn nhận sáu thân;                           Người vì lợi chẳng nhận sáu thân;
Người vì tình cảm tự tìm đến phiền não,                                Người vì tình tự tìm phiền não,
Gắng sức đấu tranh với nhau, một đời tạo nghiệp.                 Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời.
Người không cầu danh, thong thả mà tự được,                     Chẳng cầu danh thong dong tự được,
Người không coi trọng lợi lộc, là người nhân nghĩa;               Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa;
Người không động tình cảm, tâm trong sáng ít dục,               Chẳng động tình thanh tâm quả dục,
Khéo, thiện tu thân, một đời tích đức.                                   Thiện tu thân cả đời tích đức.
 
13 tháng Bảy, 1986.                                                            13 tháng Bảy, 1986.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Trong tiếng Hán từ sáu thân (lục thân [六亲]) dùng để chỉ họ hàng thân thích.
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9