Con thuyền ca dao _Viễn Phương
Võ Thị Kim Loan 07.03.2008 18:26:55 (permalink)
Con thuyền ca dao

Viễn Phương

Con cò...trong suốt...ca dao
Nương lời ru nhẹ bay vào tuổi thơ
mẹ nằm trên võng ầu ơ
Hồn con trắng những đêm mơ cánh cò

Con đi...phấp phới sông hồ
Gió dông bão tố, con đò ngược xuôi
Con đi...sóng nổi bên trời
khi vui nghiên bút, khi cười súng gươm

Một chiều gió...Một đêm sương
Lòng con sao bỗng nhớ thương dạt dào?
Thương con cò thuở ca dao
Sa chân...lộn cổ xuống ao chết rồi
Bởi không có mẹ trên đời
cánh cò rơi...cánh cò rơi..cánh cò

Con dầu sông rộng...sóng to
vẫn bay trong tiếng ầu ơ...mẹ hiền...
Con dầu...biển lệch trời nghiêng
vẫn bay bên mẹ...con thuyền ca dao

Thương con cò ngã xuống ao!


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9