hoạ sĩ cortes

Tác giả Bài
nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:21:19
cái này em sưu tầm được ko biết có đúng tên hoạ sĩ ko? em thấy rất thích tranh của hoạ sĩ này

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/6A4476A0C2364A5EBC5F78BC36A175FF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/60978239BFF244988E66B9536AE14505.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:24:57
tiếp.......

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/CC0E6E446D06455CA6A64B3196760216.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/462F2C83DE0641BFB14AE043E67E0100.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:27:32
tiếp.....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/845BE8AB85C14362BE319CA8762D12B4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/92A7457E62DC4372BA3B8D86BB4900F6.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:30:29
tiếp.....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/A1C1C540C6E04159B8F9524F7B07221C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/F8FF1771082A44CE884803D9FB3384A1.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:34:42
tiếp.......

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/93973331E6224681A02037AE4CADA16D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/FF91F64A64784CA5A2133D0F6723629F.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:38:05
tiếp........

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/76C1581A10D94D0FAF45899F9BAFCC41.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/E72ECDBD84DE4865B715FB0D7412AE41.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/1724D352C7A14358BE61CE4772C276DF.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:41:01
tiếp...........

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/474D98E4727F406DA485075508472745.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/2BBB50418E5547698271F10F418BF496.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:43:50
tiếp nữa........

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/964BC14717CD42B181626D7108B943DC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/8970ED8707124C83A2720C109A175580.jpg[/image]
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

nhoccoi
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.03.2008
RE: hoạ sĩ cortes - 14.03.2008 20:46:16
hết rùi ^^

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/7A6AEC23F6D9426A9693974FDCC8A6C0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49084/8F00FD50DA9B43EFA660663AFDC26BE9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 15:42:25 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
k56 Sp mỹ thuật

Minh Trang
 • Số bài : 591
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2003
RE: hoạ sĩ cortes - 27.03.2008 21:35:36
Họa sĩ chắc ở Pháp nên vẽ toàn cảnh bên đo' không ha ... 
Một mùa thu anh đứng trong mưa chờ em
Lá rơi vàng ngoài sân...