Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 202 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 16.06.2008 11:14:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008
 
Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng

 
 


ThanhThanhKhiet 16.06.2008 11:59:18 (permalink)
0
[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

 


Trần Trung Dũng 16.06.2008 12:47:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

 

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũngThanhThanhKhiet 16.06.2008 17:18:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
 
 
Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
Buộc dây em buộc nhẹ thôi
Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
 
T.T.K.16/6/2008

Trần Trung Dũng 16.06.2008 20:59:18 (permalink)
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 21:03:20 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.06.2008 21:39:45 (permalink)
0
 
Anh cũng nhớ người trong giấc mơ
Rồi mách con tim đập bất ngờ
Mơ sao lại thấy rung động thế
Cứ muốn mơ hoài một giấc mơ.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 16.06.2008 21:59:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũngquote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
 
 
Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
Buộc dây em buộc nhẹ thôi
Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
 
T.T.K.16/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 09:40:40 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 23:09:05 (permalink)
0
Ngát hương
 
Sau gió bão hoa nở đầy vườn
Muôn hoa khoe sắc toả ngát hương
Gió lay đưa nhẹ cành hoa trắng
Sương đêm còn đọng chút vấn vương
 
Tình yêu ta gói trọn hết yêu thương
Có cả hờn ghen và vị đắng
Vẫn mãi chung nhau một con đường
Lời hẹn thề vẫn đậm dấu sắt son
 
T.T.K.16/6/2208


 
Trần Trung Dũng 17.06.2008 08:50:36 (permalink)
0
Tình Anh
 
Tình anh như ánh nắng mai
Trong lành sương sớm hoa nhài thơm lâu.
Tình anh như một nhịp cầu
Để cho em tới ngày đầu làm quen.
Tình anh là thủy triều lên
Mênh mông biển lớn trao duyên thắm nồng
Tình anh là cả tấm lòng
Bến thuyền say đắm trên dòng sông yêu.
 
TrungDũng
 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:48:55 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 17.06.2008 09:16:29 (permalink)
0
PM cảm ơn vì có ai soi tận lòng mình..... xin gửi đến TTD một ít bánh kem.... hãy chia phần cho người ấy với nhé !
Đính kèm (1)
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 09:18:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chờ Em
 
 
Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
Em ơi nhanh tới nơi đây
Mình cùng ngồi nhớ cái ngày mới yêu.
 
TTD
 
Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
        Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
......
Em đến nơi này kỷ niệm vui
Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
Tựa vai anh em muốn hỏi
Có còn hờn dỗi nữa hay không
 
T.T.K...17/6/2008
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:51:19 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 09:32:04 (permalink)
0
Hồ Gươm


Mặt hồ soi bóng liễu xanh
Sóng trào dâng với những cành liễu non
Nghìn năm liễu mãi vẫn còn
Soi trong mặt nước cho tròn bóng cây
 
                                     T.T.K..17/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 10:46:36 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 17.06.2008 09:45:34 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chờ Em
 
 
Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
Em ơi nhanh tới nơi đây
Mình cùng ngồi nhớ cái ngày tình yêu.
 
TTD
 
Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
        Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
......
Em đến nơi này kỷ niệm vui
Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
Tựa vai anh em muốn hỏi
Có còn hờn dỗi nữa hay không
 
T.T.K...17/6/2008
            
Hờn dỗi anh đây cố hữu rồi
Làm sao để vẫn có một người
Vuốt ve mơn trớn và ngọt dỗ
Tự khắc dỗi hờn sẽ hết thôi.
 
TrungDũng
 

Trần Trung Dũng 17.06.2008 10:13:50 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:58:03 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 16:55:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung DũngMầu hoa tim tím thuỷ chung
Lòng người cũng tím gửi cùng với hoa
Dạt dào cảm súc lòng ta
Ngàn trùng cách biệt thật xa...thành gần
 
T.T.K..17/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:56:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 202 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9