THEME CHO BLOG

Tác giả Bài
congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
THEME CHO BLOG - 03.04.2008 18:10:16
01

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/D4602D1082044F12B0BE09323BC0A4EB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/E9F1CB2086034AECBC89080A3B68F09D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/29CDE77A9D734EA690E57C9264BE5FF0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/DEA47A59F73F4E4AA4D73175118253B8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/78069ABAFB704AFCA3C8233F819BFDD6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 03.04.2008 18:32:40
02

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/DA7294BB217B4A27B080E6255EAC14CF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/E01A4FE575B4417886B855567D9FB186.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/2A77C9FC2DAA43C39E23EB4E3BE656C1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/6194D34EEA94435BA70872ED55AD6215.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/30C242B5528445EC85AD7A33E25EFED2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 03.04.2008 18:37:00
03

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/2B557AA2E309410987159490CC96943C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/A2BD164D8CAF43BFA10F5049BC10A9CB.JPG[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 03.04.2008 18:41:58
04

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/C89F967F2AA5404980648692C388399C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/921D73628E7641BBB4ED73BEF5D33158.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/8772EBB2D0DF40758539C156F9A85FD7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/C478F9438A65407DBB86255E63C7669B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/6664D48970924AA4996399352BA5F49C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 03.04.2008 19:07:24
05

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/74101EE2286F4578B31C94BC0327C165.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/8E871F2280A3409FB4FD1D901DF5FB18.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/2B58181553984E14AB1CF7E069D92CE6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

hoamattroi
 • Số bài : 373
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 18.03.2006
 • Nơi: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 00:58:04

Trích đoạn: congly084

01

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/D4602D1082044F12B0BE09323BC0A4EB.jpg[/image]


 
Cái theme ni nhìn ngồ ngộ..đáng yêu quá..lụm đâu zị Còng ui..

Mặt trời có nóng lắm không?
Bé ngây ngô hỏi nhìn hoa mặt trời
Mỉm cười tôi nói bé ơi
Hoa mặt trời ấy - mặt trời nào đâu?
Tùng Anh

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 21:42:06

Trích đoạn: hoamattroi


Trích đoạn: congly084

01

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/D4602D1082044F12B0BE09323BC0A4EB.jpg[/image]Cái theme ni nhìn ngồ ngộ..đáng yêu quá..lụm đâu zị Còng ui..

 
Hi, mình cũng lụm đâu đó thôi, MÌnh xũng ko phiều nếu HMT lụm lại đâu
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 21:45:05
06

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/8EED7C92CB274CDCA6DD6308FBB04081.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/2DE0525DC75343EA9A3B8400F9D4B077.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 21:51:38
07

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/D74192CB547845EEB4217500C1138C30.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/7AB9D0F2DEE84E19BA0E08F3BF5124E6.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 21:54:10 bởi congly084 >
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 22:08:49
08

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/CCA26731287249F7B6EE8F818FE12391.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 22:11:46
09

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/20BB8568FD1545588EFC4A42E5AE04F4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/44252A6F516B4F51A64FA3915B0E79B2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 22:20:09
10

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/75C8E9B1595F4384920FF92F2F7DC088.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/030D61DED51F47DB9CBB2AC2BBFD5B6C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/BF2555292AAC421BBF0176FF1C90C381.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 05.04.2008 22:25:48
11

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/B64C5D12315D433C98D6E8E9DC0852CF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/0FF0A6633C634340A2309446CC71727E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 17:50:35
12

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/FA1F8F085AA94526B4BE28251FB3F727.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/6F0C01CCF837414B8EAA0741161C1F1D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/36482B3D52664A1BBE2EC48F59292B96.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 17:52:40
13
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 17:55:34
13

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/9DE9ABDA863E4328A6FB2FA0FDBFCBF7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/4D68742B23114AD5BFB88CE1ABBD47FF.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 17:59:23
14

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5E34BC202950458D96D39377D10D6072.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 18:04:23
15

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/66E940F457064E408FC14CE3A69749D2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/37F6676585F349FFA63679C3A4E038D1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 18:08:34
16

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/C136F426F92C42D1835134F46324A1C6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084

congly084
 • Số bài : 1365
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.07.2006
 • Nơi: Tầng mây thứ 10
RE: THEME CHO BLOG - 07.04.2008 18:13:00
17

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/41024FA87F0E4333B50326AE02616597.jpg[/image]
Attached Image(s)
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23084/5C015589644F477D890D2A9B613B4295.jpg[/image]

My Blog: http://360.yahoo.com/congly084