LỜI BÁC VỀ "THI ĐUA"

Tác giả Bài
Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
LỜI BÁC VỀ "THI ĐUA" - 29.04.2008 22:50:55
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NÓI VỀ THI ĐUA ÁI QUỐC
Thi đua là yêu nước : Thi đua là một  cách yêu nước thiết thực và tích cực…Yêu nước thì phải thi đua.Và những người thi đua là những người yêu nước nhất.
          Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 6,tr. 473
 
Thi đua ái quốc…Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ , làm cho Tổ quốc độc lập, tự do.
                   Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 6,tr. 236
 
Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ.Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm.Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi.
          Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 6,tr. 270
 
    Thi đua không nên thiên về một phía.Phải điều hoà 3 nhiệm vụ với nhau : Tăng gia sản xuất, công việc hằng và học tập ( chính trị, văn hoá, tình hình trong nước và thế giới).
               Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 6,tr. 270
 
    Trong các việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần càn, kiệm, liêm, chính.
               Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 5,r. 660
 
     Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kì sĩ, nông, công, thương, binh; bất kì làm việc gì đều cần phải thi đua nhau:
        Làm cho mau,
        Làm cho tốt
        Làm cho nhiều .   
                  Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 5,,tr. 444

     Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào, không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào. Vì vậy, trong thi đua, chúng ta phải đồng thời bồi bổ lực lượng và tinh thần của quần chúng.
               Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 6,tr. 270
 
      Anh hùng, chiến sĩ thi đua đã là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là những người gương mẫu về đạo đức cách mạng.
Các anh hùng và chiến sĩ thi đua cần phải luôn luôn dìu dắt góup đỡ nhgững người chung quanh mình cùng tiến bộ. Mọi người đều phải cố gắng tiến kịp các anh hùng, chiến sĩ; anh hùng, chiến sĩ thì cần tiến mãi không ngừng.
 
                     Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG,H.2000, tập 9, tr.20
 
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 22:57:09 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >


poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: LỜI BÁC VỀ "THI ĐUA" - 18.11.2010 19:42:58

Học hành trải nghiệm mỗi ngày.
Cùng nhau bền chí mê say đường dài.
Công việc kết quả thử tài.
Chung tay góp sức ngày mai rạng hồng.