TỤC NGỮ VÀ CA DAO VIỆT NAM

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 701 bài trong đề mục
Tác giả Bài
bietaiaibiet

 • Số bài : 1409
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.09.2007
 • Nơi: Hà Nội
 • Trạng thái: offline
RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 11:33:25 (permalink)
TỤC NGỮ (tiếp theo)
 
1. Người chửa cửa mả.
2. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
3. Chẳng ốm chẳng đau, làm giầu mấy chốc.
4.Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng.
5. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
6. Bát nước giải bằng vại thuốc.
7. Thuốc đắng giã tật.
 
(Còn nữa)
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu
 
#16
  bietaiaibiet

  • Số bài : 1409
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
  • Trạng thái: offline
  RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 11:41:46 (permalink)
  TỤC NGỮ (tiếp theo)
   
  III - ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
   
  1. Nòi nào giống ấy.
  2. Cây có cội, nước có nguồn.
  3. Giấy rách giữ lề.
  4. Cha già con cọc.
  5. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.
  6. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy.
  7. Khôn từ trong trứng khôn ra.
  8. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
  9. Máu chảy ruột mềm.
  10. Khác máu tanh lòng.
   
  (Còn nữa) 
  Nguyễn Thành Dũng
  ________________

  Đường dẫn:
  * Trang chính
  * Trang lưu
   
  #17
   bietaiaibiet

   • Số bài : 1409
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 01.09.2007
   • Nơi: Hà Nội
   • Trạng thái: offline
   RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 11:50:56 (permalink)
   TỤC NGỮ (tiếp theo)
    
   1. Một người làm quan cả họ được nhờ.
   2. Chim có tổ, người có tông.
   3. Chú như cha, già như mẹ *
   4. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
   5. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
   6. Cháu bà nội, tội bà ngoại.
   7. Nó lú có chú nó khôn.
   8. Đắng cay cũng thể ruột rà,
       Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
   9. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,
       Chín tháng lò dò chạy đi.
   10. Trẻ lên ba cả nhà học nói.
    
   * Già: chị ruột của mẹ.
    
   (Còn nữa)
   Nguyễn Thành Dũng
   ________________

   Đường dẫn:
   * Trang chính
   * Trang lưu
    
   #18
    bietaiaibiet

    • Số bài : 1409
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 01.09.2007
    • Nơi: Hà Nội
    • Trạng thái: offline
    RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 11:58:32 (permalink)
    TỤC NGỮ (tiếp theo)
     
    1. Tre già măng mọc.
    2. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.
    3. Trẻ trồng na, già trồng chuối.
    4. Trẻ cậy cha, già cậy con.
    5. Trẻ vui nhà, già vui chùa.
    6. Xem trong bếp biết nết đàn bà.
    7. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.
    8. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.
    9. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác,
        Đàn ông không biết buộc lạt - đàn ông hư.
    10. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng.
     
    (Còn nữa)
    Nguyễn Thành Dũng
    ________________

    Đường dẫn:
    * Trang chính
    * Trang lưu
     
    #19
     bietaiaibiet

     • Số bài : 1409
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 01.09.2007
     • Nơi: Hà Nội
     • Trạng thái: offline
     RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 12:07:08 (permalink)
     TỤC NGỮ (tiếp theo)
      
     1. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu.
     2. Con gái là cái bòn.
     3. Gái không chồng như thuyền không lái.
     4. Chim khôn lựa nhánh lựa cành
         Gái khôn lựa chốn trai lành gửi thân.
     5. Thuyền theo lái, gái theo chồng.
     6. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
     7. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia.
     8. Trai thời loạn, gái thời bình.
     9. Gái chưa chồng hay đi chợ
         Trai chưa vợ hay đứng đường.
     10. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
      
     (Còn nữa)
     Nguyễn Thành Dũng
     ________________

     Đường dẫn:
     * Trang chính
     * Trang lưu
      
     #20
      bietaiaibiet

      • Số bài : 1409
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 01.09.2007
      • Nơi: Hà Nội
      • Trạng thái: offline
      RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 12:20:16 (permalink)
      TỤC NGỮ (tiếp theo)
       
      1. Gái tham tài, trai tham sắc.
      2. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
      3. Già kén kẹn hom.
      4. Ngày lắm mối, tối nằm không.
      5. Canh suông khéo nấu thì ngon
          Mẹ già khéo nói thì con đắt chồng.
      6. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ.
      7. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống.
      8. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.
      9. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.
      10. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng.
       
      (Còn nữa)
      Nguyễn Thành Dũng
      ________________

      Đường dẫn:
      * Trang chính
      * Trang lưu
       
      #21
       bietaiaibiet

       • Số bài : 1409
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 01.09.2007
       • Nơi: Hà Nội
       • Trạng thái: offline
       RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 12:29:38 (permalink)
       TỤC NGỮ (tiếp theo)
        
       1. Vợ chồng đầu gối, tay ấp.
       2. Gái một con trông mòn con mắt
           Gái hai con vú quặt sau lưng
           Gái ba con chỉ đâu ngồi đấy.
       3. Lệnh ông không bằng cồng bà.
       4. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.
       5. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa.
       6. Gái có công chồng chẳng phụ.
       7. Giầu về bạn, sang về vợ.
       8. Bé thì nhờ mẹ, nhờ cha,
           Lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con.
       9. Gái có chồng như gông đeo cổ
           Gái không chồng như phản gỗ long đanh.
       10. Trai có vợ như rợ buộc chân.
        
       (Còn nữa)
       Nguyễn Thành Dũng
       ________________

       Đường dẫn:
       * Trang chính
       * Trang lưu
        
       #22
        bietaiaibiet

        • Số bài : 1409
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 01.09.2007
        • Nơi: Hà Nội
        • Trạng thái: offline
        RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 12:38:46 (permalink)
        TỤC NGỮ (tiếp theo)
         
        1. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng.
        2. Gái ngoan làm quan cho chồng.
        3. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.
        4. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai.
        5. Củi mục khó đun,
            Chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều.
        6. Thế gian được vợ hỏng chồng
            Mấy khi lại được cả ông lẫn bà.
        7. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng.
        8. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa.
        9. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.
        10. Con có cha như nhà có nóc.
         
        (Còn nữa)
        Nguyễn Thành Dũng
        ________________

        Đường dẫn:
        * Trang chính
        * Trang lưu
         
        #23
         bietaiaibiet

         • Số bài : 1409
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 01.09.2007
         • Nơi: Hà Nội
         • Trạng thái: offline
         RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 12:50:14 (permalink)
         TỤC NGỮ (tiếp theo)
          
         1. Con hơn cha là nhà có phúc.
         2. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
         3. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá.
         4. Mẹ già như chuối chín cây.
         5. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết.
         6. Giầu con út khó con út.
         7. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.
         8. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con.
         9. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
         10. Con chẳng chê cha mẹ khó
               Chó chẳng chê chủ nhà nghèo.
          
         (Còn nữa)
         Nguyễn Thành Dũng
         ________________

         Đường dẫn:
         * Trang chính
         * Trang lưu
          
         #24
          bietaiaibiet

          • Số bài : 1409
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 01.09.2007
          • Nơi: Hà Nội
          • Trạng thái: offline
          RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 18:03:00 (permalink)
          TỤC NGỮ (tiếp theo)
           
          1. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
          2. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
          3. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo.
          4. Chị ngã em nâng.
          5. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị, dây em.
          6. Anh em hạt máu sẻ đôi.
          7. Anh em như chân tay
          8. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.
          9. Dâu là con, rể là khách.
          10. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó.
           
          (Còn nữa)
          Nguyễn Thành Dũng
          ________________

          Đường dẫn:
          * Trang chính
          * Trang lưu
           
          #25
           bietaiaibiet

           • Số bài : 1409
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 01.09.2007
           • Nơi: Hà Nội
           • Trạng thái: offline
           RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 18:16:16 (permalink)
           TỤC NGỮ (tiếp theo)
            
           1. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.
           2. Chị em dâu như bầu nước lã.
           3. Áo năng may năng mới, người năng nói năng thân.
           4. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
           5. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
           6. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
           7. Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly.
           8. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.
           9. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
           10. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
            
           (Còn nữa)
           Nguyễn Thành Dũng
           ________________

           Đường dẫn:
           * Trang chính
           * Trang lưu
            
           #26
            bietaiaibiet

            • Số bài : 1409
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 01.09.2007
            • Nơi: Hà Nội
            • Trạng thái: offline
            RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 18:27:45 (permalink)
            TỤC NGỮ (tiếp theo)
             
            1. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
            2. Dễ người dễ ta.
            3. Sẩy đàn tan nghé.
            4. Con sâu bỏ rầu nồi canh.
            5. Cả vốn lớn lãi.
            6. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.
            7. Quen mặt đắt hàng.
            8. Tiền trao cháo múc.
            9. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa.
            10. Nhà gần chợ để nợ cho con.
             
            (Còn nữa) 
            Nguyễn Thành Dũng
            ________________

            Đường dẫn:
            * Trang chính
            * Trang lưu
             
            #27
             bietaiaibiet

             • Số bài : 1409
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 01.09.2007
             • Nơi: Hà Nội
             • Trạng thái: offline
             RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 18:36:27 (permalink)
             TỤC NGỮ (tiếp theo)
              
             1. Tiền không chân xa gần đi khắp.
             2. Đồng tiền liền khúc ruột.
             3. Của thiên trả địa.
             4. Của thế gian đãi người thiên hạ.
             5. Của một đồng, công một nén.
             6. Có tiền mua tiên cũng được.
             7. Người làm nên của, của không làm nên người.
             8. Người sống đống vàng.
             9. Thế gian chuộng của, chuộng công
                 Nào ai có chuộng người không bao giờ.
             10. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.
              
             (Còn nữa)
             Nguyễn Thành Dũng
             ________________

             Đường dẫn:
             * Trang chính
             * Trang lưu
              
             #28
              bietaiaibiet

              • Số bài : 1409
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 01.09.2007
              • Nơi: Hà Nội
              • Trạng thái: offline
              RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 18:51:04 (permalink)
              TỤC NGỮ (tiếp theo)
               
              1. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.
              2. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.
              3. Của bụt mất một đền mười.
              4. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.
              5. Mạnh về gạo bạo về tiền.
              6. Của bền tại người.
              7. Nhất tội, nhì nợ.
              8. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh.
              9. Làm nghề gì ăn nghề ấy.
              10. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.
               
              (Còn nữa)
              Nguyễn Thành Dũng
              ________________

              Đường dẫn:
              * Trang chính
              * Trang lưu
               
              #29
               bietaiaibiet

               • Số bài : 1409
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 01.09.2007
               • Nơi: Hà Nội
               • Trạng thái: offline
               RE: TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM (Tác giả: Mã Giang Lân - tuyển chọn và giới thiệu) 04.05.2008 19:09:31 (permalink)
               TỤC NGỮ (tiếp theo)
                
               1. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.
               2. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề.
               3. Thằng mõ có bỏ đám nào.
               4. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
               5. Làm hàng săng, chết bó chiếu.
               6. Dò sông, dò bể, dò nguồn
                   Biết sao được bụng lái buôn mà dò.
               7. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối.
               8. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.
               9. Muốn nói oan làm quan mà nói.
               10. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ.
                
               (Còn nữa)
               Nguyễn Thành Dũng
               ________________

               Đường dẫn:
               * Trang chính
               * Trang lưu
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 47 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 701 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9