bai thơ của chị tôi

Tác giả Bài
Nguyen Tai
  • Số bài : 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.05.2008
bai thơ của chị tôi - 10.05.2008 23:35:07


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51493/3CFC85F3F55E466AAC9168C082F5CE35.jpg[/image]
Attached Image(s)