Nguyên văn thơ chữ Hoa Nguyễn Trãi 阮薦

Tác giả Bài
nnt
  • Số bài : 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
Nguyên văn thơ chữ Hoa Nguyễn Trãi 阮薦 - 10.06.2008 12:23:25
http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=5377&thisi=Nguyễn%20Trãi
 
過神符海口
Quá Thần Phù Hải Khẩu

神符海口夜中過
Thần Phù hải khẩu dạ trung qua
奈此風清月白何
Nại thử phong thanh nguyệt bạch hà
夾岸千風排玉笋
Giáp ngạn thiên phong bài ngọc duẩn
中流一水走青蛇
Trung lưu nhất thủy tẩu thanh xà
江山如昨嬰雄逝
Giang sơn như tạc anh hùng thệ
天地無情事變多
Thiên địa vô tình sự biến đa
胡越一家今幸覩
Hồ Việt nhất gia kim hạnh đổ
四溟從此息鯨波
Tứ minh tòng thử tức kình ba
 
Hai chữ "thiên phong" 千風 làm liên tưởng đến bài hát "sen no kaze ni natte " 千の風になって(như ngàn ngọn gió) của  Masafumi Akikawa.
Anh hùng vắng , ngay cả cửa Thần Phù nay cũng không còn, đúng là "sự biến đa"!