Gửi các bạn vào diễn đàn ca dao

Tác giả Bài
nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
Gửi các bạn vào diễn đàn ca dao - 24.06.2008 23:53:14
Tôi đã đọc ý kiến của bạn Nemo Captain tôi thấy ý kiến của bạn rất hay. tôi đã gương mẫu viết bài bình đầu tiên.  Hôm nay tôi chọn một câu ca dao khác mời tất cả các bạn tham gia bình bài ca dao này
 
 
Khăn thương nhớ ai
Khăn rơi xuống đất?
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt trên vai
Khăn thương nhớ ai
Khăn lau nước mắt
Đèn thương nhớ ai
Mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo phiền
Lo vì một nỗi chưa yên mọi bề