Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 437 bài trong đề mục
DieuTam 12.07.2008 17:12:24 (permalink)
0

 
Đường Về Cõi Tịnh
 
Tâm phiền não an nhiên buông xã
Cảnh chướng duyên không ngã đường tu
Sân si một niệm oán thù
Cả rừng phước đức công phu chẳng còn

 
Dưỡng song thân phận con hiếu thảo
Phụng ân sư giữ đạo làm đầu
Quy y Tam Bảo trì câu
DI ĐÀ lục tự thâm sâu nhiệm màu

 
Tâm và tiếng hòa nhau tha thiết
Tạp niệm ngưng nuối tiếc ngày xưa
Tịnh tâm học hiểu Đại Thừa
Tìm cửa phương tiện ngõ vừa lối vô

 
Nương hạnh nguyện thọ Bồ -tát giới
Thập thiện hành ấy mới là tu
Mạng chung về cõi vô ưu
Bởi tâm thuần thiện chẳng lưu phàm trần

 
Cõi Tịnh Độ rất cần nền tảng
Ý , khẩu , thân huệ mạng giữ gìn
Vọng niệm dấy khởi lòng mình
Tâm không duyên cảnh tánh linh sáng ngời

 
Diệu Tâm
Sat ,Sep 02, 2006

 
#1
  DieuTam 12.07.2008 17:28:03 (permalink)
  0
       Thưa Mẹ ! Con Đi Tu


   
  Con tu phải đâu vì tình phụ
  Vì con vừa nhận đủ phước duyên
  Ánh sáng Phật pháp diệu huyền
  Đưa con ra khỏi thụy miên cuộc đời

  Đời miên thuỵ (*) buông rơi Phật tánh
  Đẩy thiện duyên xa lánh căn lành
  Tâm ma chao đảo chúng sanh
  Tịnh không - Không tịnh , tu thành gì đây?

  Đây là kiếp mượn vay phải trả
  Màn ba rồi nhân quả phân minh
  Thưa Mẹ ! , Con gắng sức mình
  Tịnh Tâm , Chay Lạt , giữ gìn Huệ Tâm

  Diệu Tâm
  Sat Jul 21, 2007 10:30 pm

  ( * ) giấc ngũ miên man
  #2
   DieuTam 12.07.2008 17:32:06 (permalink)
   0
   Viễn Ly Mộng

   Tâm viễn ly Mộng tưởng
   Chân không vô sắc hương
   Quán tự tại ngũ uẫn
   Chân tâm Mộng bất vương


    

   diệu tâm
   Sat Dec 10, 2005 8:15 pm

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:33:07 bởi DieuTam >
   #3
    DieuTam 12.07.2008 17:51:10 (permalink)
    0
    Vịnh Chữ Tâm
     
     
    Ngữa tay nâng nhẹ trái tim
    Nâng niu tình Mẹ diệu hiền từ bi
    Đê đầu Kinh Khổ khắc ghi
    Quê xưa con trẻ ra đi chưa về
    Mộng trần hữu lậu còn mê
    Màn Vô Minh phủ lục bề * lầm than
    Mấy lời Mẫu dạy , truyền ban
    Kỳ Ba chuyến chót gian nan đủ điều
    Tùy duyên xin Mẹ dắt dìu
    Huệ đăng thắp sáng mộc kiều khai tâm
    Vườn Tây Vương Mẫu xa xăm
    Mẹ chờ con trẻ bao năm mõi mòn
    Giữ lòng tình Mẹ sắt son
    Chờ Long Hoa hội hiệp đoàn Diêu Cung
    Có thương Mẹ thương cho cùng
    Chờ thuyền Bát Nhã về chung Thiên Đình
    Chữ KHÔNG mang lấy bên mình
    Cẩm nang Mẹ dạy huyền linh kiên trì
    Đời Mạt Kiếp , Pháp Vô Vi
    Lục căn mê muội sân si khổ sầu
    Từ nay con bắt nhịp cầu
    Đưa đời giải thoát về hầu Mẹ Cha
    Chữ Tâm nghĩa rộng bao la
    Nguyện cho bá tánh thoát ra nghiệp trần

    * Lục bề = Lục đạo ( trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ) 

    diệu tâm 
    Sun Aug 13, 2006 11:39 pm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:53:38 bởi DieuTam >
    #4
     DieuTam 12.07.2008 17:56:53 (permalink)
     0
     TU TÂM

     Xưa con trẻ sầu nhân khóc thế
     Trách thói đời mưu kế trắng đen
     Dòng châu đẫm gối hờn ghen
     Đau lòng con trẻ bao phen túy sầu

     Nay lã chã dòng châu con khóc
     Xót thường người cả khắp mười phương
     Bão giông , hạn hán , tai ương
     Màn trời , chiếu đất , xác vương biển đời

     Khi chưa hiểu đạo Trời cao vút
     Đời trẻ thơ còn chút nghiệp ngu
     Ngoài nơi cửa Phật sương mù
     Dẫn đường con trẻ chu du lạc lầm

     Lúc chưa tu , phận tằm nhả chữ
     Biết khổ sầu , vẫn cứ mộng mơ
     Tu rồi Đạo dạy con khờ
     Từ bi , hỷ xã Kinh Thơ nằm lòng

     Chưa tu , còn trong vòng Tứ Khổ
     Tu rồi phải biết gỡ thoát ly
     Chưa tu minh trí nhược suy
     Tu rồi quán chiếu Vô Vi soi mình

     Lúc chưa tu lữa tình ngụt cháy
     Khi tu rồi giữ lấy Linh Quang
     Màn Ba Cha sẩy , Mẹ sàn
     Chờ thuyền Bát Nhã con sang Tây Đình

     Tây Đình , nơi quê mình xa lắm
     Khi chưa tu , chưa nhắm đường về
     Tu rồi khảo hạch ê chề
     Lênh đênh phận trẻ tứ bề đắng cay

     Khi chưa tu còn say danh lợi
     Thấy người thua khấp khởi mừng thầm
     Tu rồi Đạo thắm nhân tâm
     Tay nâng tay đỡ kẽ lầm lối đi

     Chưa tu , đâu biết gì niệm Phật
     Nay tu rồi nhất nhật bình an
     TU là hạnh phúc trần gian
     TÂM hồn bác ái giàu sang phước phần


     diệu tâm

     9285
     (8-25-Ất Dậu , Phật Lịch 4884 )

      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:57:54 bởi DieuTam >
     #5
      DieuTam 12.07.2008 18:03:47 (permalink)
      0
      Tỉnh Ngộ      Thế gian này tấn tuồng mộng ảo
      Tham dục nhiều khổ não càng nhiều
      Sao không tri túc mọi điều
      thì nguồn sân hận sẽ tiêu nỗi sầu

      Ngồi quán chiếu từ đâu mà có ,
      xét nội tâm sáng tỏ cảnh sanh
      Một khi bản ngã hoành hành
      Tự cao ngã mạn đua tranh thói đời

      Trong nghịch cảnh buông rơi tánh Phật
      Ngũ uẩn kia đâu thật của ta
      Đời phù du - cõi Ta Bà
      An nhiên tịch mặc thoát ra nghiệp trần

      Tham sân si sẽ dần dứt bỏ
      Biển ái tình sóng gió ba đào
      Liễu khai Phật pháp thâm cao
      Thập tam ma chướng trần lao diệt trừ

      Bổn hoàn nguyên chân như thật tướng
      Phật tại tâm chẳng vướng vô minh
      Oan khiên nghiệp lực tâm sinh
      Đam mê tỉnh ngộ tự mình lánh xa

      Diệu Tâm
      Sat Sep 02, 2006
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:05:32 bởi DieuTam >
      #6
       DieuTam 12.07.2008 18:19:24 (permalink)
       0
        


       Từ Bi Quán

       Trong Lục Đạo luân hồi sanh tử ,
       vì chấp mê lành dữ vô minh
       Tìm phương cứu độ chúng sinh
       Từ tâm thương xót hàm linh lạc đường

       Quán từ bi trăm đường bác ái
       Gieo giống lành gặt hái trái ngon
       Thân người tánh thú vẫn còn
       Khoang dung hỷ xã đạo tròn thượng căn

       Việc nhỏ mọn cũng rằng tha thứ
       Học từ bi gìn giữ Phật tâm
       Đại Bi quán chiếu lỗi lầm
       Qua bao ngày tháng thăng trầm nghiệp xoay

       Chánh Pháp Minh Như Lai đức độ
       Dù gian nan đau khổ chẳng than
       Ngôi cao thành Phật không màn
       Nguyện là Bồ - tát chỉnh an sáu đường

       Hạnh Nguyện Người con vương vấn mãi
       Mở rộng lòng đối đãi thương nhau
       Tha độ tự độ mai sau
       Phẩm Từ Bi Quán truyền trao giữ đời       Chánh Pháp Minh = Danh hiệu Phật đời quá khứ của Bồ Tát Quán Thế Âm .

       Con Kính Lạy Mẹ Hiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT . Con xin học theo Hạnh Nguyện TỪ BI của Mẹ .
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:21:32 bởi DieuTam >
       #7
        DieuTam 12.07.2008 18:23:32 (permalink)
        0
        VÔ THƯỜNG

        Trăng có lúc trăng tròn trăng khuyết
        Giấc mơ tan khi tiếc khi không
        Người tu quán xét cõi lòng
        Vọng tưởng càng ít mới mong tựu thành

        Vọng niệm tham gây nhanh nghiệp chướng
        Sắc dục nhiều là vướng khổ đau
        Dây oan chớ trói buộc vào
        Ái sanh Ái diệt làm sao vững bền

        Cơn bão lòng dâng lên quá nữa
        Lấp đường tu nghiêng ngữa chánh - tà
        Sóng nhồi mặc sóng tâm ma
        Quyết cầm vững lái thoát ra biển tình

        Gương có lúc bóng hình mờ ảo
        Bản ngã còn cao ngạo kiêu căng
        Cái ta tự đắc : ai bằng
        Vô minh mê chấp ngỡ rằng tu cao

        Con đường dài chia nhau nhiều lối
        Vững niềm tin chẳng đổi hướng đi
        Một lòng giữ dạ kiên trì
        Trăm ngàn khảo hạch rồi thì cũng qua

        Tâm bình đẳng vị tha bố thí
        Không lợi danh dụng ý khoe khoang
        Chẳng mong khen tấm lòng vàng
        Giúp người thống khổ diệt tham chính mình

        Mượn cái giả chúng sinh tu thật
        Cõi trần gian vạn vật vô thường
        Túi da hôi thối thịt xương
        Một khi tan rã KHÔNG vương bụi trần

        Diệu Tâm
        Mon Sep 04, 2006
        #8
         DieuTam 12.07.2008 18:25:58 (permalink)
         0
         Sắc Không

         1. Không Không Sắc Sắc
         Lòng người loạn đảo điên
         Ai người chứng đắc ?

         2. Tầm đạo Vô Vi
         Tuỳ duyên hoá độ nuôi thân
         Khá tỉnh ngộ suy


         3. Nghiệp đời oan khiên
         Đầy ấp thụy miên
         Quên mất tánh tánh thảo hiền


         4. Thân tâm mình định trí
         Ngồi quán chiếu Sắc Không
         Sáng soi nhật nguyệt

         5. Cứu vớt tử linh
         Cứu vớt mình
         Một nội tâm mê trần

         #9
          DieuTam 12.07.2008 18:28:04 (permalink)
          0
          An Ổn Ngủ

          Chính mình đối diện nửa đêm
          Giọt sầu hờ hững lấp thêm nổi buồn
          Mặc đời nghiêng ngã quay cuồng
          Đường tu khảo đảo chớ buông tay chèo

          Dốc sương mù cheo leo cao vút
          Vực thẳm sầu ngùn ngụt khói yêu
          Nửa đêm đối diện cô liêu
          Khề khà thi tửu , ít nhiều đắng cay

          Sao không ngủ chờ ngày mai sáng
          Bình minh lên ánh rạng ửng hồng
          Qua rồi đêm tuyết mùa đông
          Gió xuân dịu mát mát lòng nữ nhi

          An ổn ngủ , quên đi quá khứ
          Thân tâm mình vui đủ là hơn
          Gánh chi nặng gánh tủi hờn
          Oằn vai buồn tủi , tha nhơn hiểu gì

          #10
           DieuTam 12.07.2008 18:31:19 (permalink)
           0
           Thức Tỉnh
            
            

            
           Duyên tục thế từ đây tận diệt
           Nợ ân tình đã biết trả vay
           Vãn sinh cát bụi phủ giầy
           Chân không vai nhẹ phủ mây xác phàm

           Đêm tĩnh mịch vui làm ngọn nến
           Đốt niềm đau chợt đến đời ta
           Bóng ma dĩ vãng xoá nhoà
           U phiền diệt đạo ta bà thoát thai

            
           Khi khổ não tình hoài ngã chấp
           Lúc si mê đầy ấp tâm linh
           Từ bi mở cữa lòng mình
           Duyên khởi duyên tận chúng sinh lạc thần


           #11
            DieuTam 12.07.2008 18:34:39 (permalink)
            0
            Soi Gương
             

             
            Muôn nghiệp khổ đau thương trước mắt
            Cõi nhân gian đầy ấp sân si
            Vô Minh che lấp từ bi
            Sắc tình tạm bợ vui gì ái ân

            Thôi trách cứ tình nhân bội bạc
            Lòng bình yên khúc nhạc Vô Thường
            Vần thơ thanh tịnh cỏ sương
            Liên trì thơm ngát toả hương Niết Bàn


            Luật nhân quả tuần hoàn biến thể
            Giấc chiêm bao huyết lệ duyên tan
            Đớn đau thể xác nhân gian
            Vấn vương quá khứ riêng mang ảo hình

            Trời gió lộng đứng nhìn sóng biển
            Biển hôm nay vọng tiếng kinh cầu
            Con xin giải thoát mộng sầu
            An vui tự tại cho nhau nụ cười

            Pháp an tâm độ người lạc lối
            Diệt Vô Minh tuyệt đối Lục Thông
            Nhẹ nhàng Ngũ Uẩn trong lòng
            Soi gương lại thấy cảnh không sáng ngời             
             
            #12
             DieuTam 12.07.2008 18:36:56 (permalink)
             0
             " Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "
              
             Khi thác xuống Diêm đàng địa ngục
             Xác thân ta đến lúc trả vay
             Từ bao nhiêu kiếp nghiệp dày
             Bấy nhiêu tội lỗi thân này trót mang

             Màn ba đến nhân gian khổ nạn
             Từ bình minh hừng sáng mùa xuân
             Hoàng hôn đông lạnh bâng khuâng
             Sinh bịnh lão tử một lần đi qua

             " Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "

             Lời sống ngữ tim ta hằng nhớ
             Nhớ cuộc đời ta nợ những gì
             Aí ân , thù oán chớ ghi
             Như bằng Thức Tĩnh quên đi hận thù


              
              


             #13
              DieuTam 12.07.2008 18:42:32 (permalink)
              0
              Tự Hối
              Chưa dể tâm ta tịnh cõi lòng
              Tội thân khẩu ý diệt chưa xong
              Cơn gió nhẹ rơi mê muội
              Lá thu vàng phủ cảnh hư không
              Trần gian sắc dục mộng ảo
              Chư Phật , Bô tát quán chiếu thông
              Nghiệp chướng dồn dập không xao động
              Vượt khỏi bùn nhơ , sen trổ bông

              Diệu Tâm
              Sun Sep 17, 2006
              #14
               DieuTam 12.07.2008 18:45:13 (permalink)
               0

                
               Tìm Lại Chính Mình

               Đong đưa hạt mưa sa
               Trên đồng cỏ non xanh bao la
               Ta bỏ quên thực tại

               Ưỡn mình khỏi ngọn cỏ
               Hãy tập lắng nghe vi diệu thanh
               Tiếng niệm Phật đâu đó

               Kiếp dài con lầm mê
               Lạc nơi bể khổ khắp muôn phương
               Chưa một lần trở về

               Xôn xao thung lũng hồng
               Khẽ chạm hờ gót chân cư sĩ
               Lành lạnh mùa gió đông

               Gom trọn áng mây đen
               Vô lượng tham sân si ngã nghiêng
               Mưa rũ sạch buồn phiền               #15
                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 437 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9