Đường Về Cõi Tịnh

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 444 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Đường Về Cõi Tịnh - 12.07.2008 17:12:24
0

 
Đường Về Cõi Tịnh
 
Tâm phiền não an nhiên buông xã
Cảnh chướng duyên không ngã đường tu
Sân si một niệm oán thù
Cả rừng phước đức công phu chẳng còn

 
Dưỡng song thân phận con hiếu thảo
Phụng ân sư giữ đạo làm đầu
Quy y Tam Bảo trì câu
DI ĐÀ lục tự thâm sâu nhiệm màu

 
Tâm và tiếng hòa nhau tha thiết
Tạp niệm ngưng nuối tiếc ngày xưa
Tịnh tâm học hiểu Đại Thừa
Tìm cửa phương tiện ngõ vừa lối vô

 
Nương hạnh nguyện thọ Bồ -tát giới
Thập thiện hành ấy mới là tu
Mạng chung về cõi vô ưu
Bởi tâm thuần thiện chẳng lưu phàm trần

 
Cõi Tịnh Độ rất cần nền tảng
Ý , khẩu , thân huệ mạng giữ gìn
Vọng niệm dấy khởi lòng mình
Tâm không duyên cảnh tánh linh sáng ngời

 
Diệu Tâm
Sat ,Sep 02, 2006

 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Thưa Mẹ ! Con Đi Tu - 12.07.2008 17:28:03
0
     Thưa Mẹ ! Con Đi Tu


 
Con tu phải đâu vì tình phụ
Vì con vừa nhận đủ phước duyên
Ánh sáng Phật pháp diệu huyền
Đưa con ra khỏi thụy miên cuộc đời

Đời miên thuỵ (*) buông rơi Phật tánh
Đẩy thiện duyên xa lánh căn lành
Tâm ma chao đảo chúng sanh
Tịnh không - Không tịnh , tu thành gì đây?

Đây là kiếp mượn vay phải trả
Màn ba rồi nhân quả phân minh
Thưa Mẹ ! , Con gắng sức mình
Tịnh Tâm , Chay Lạt , giữ gìn Huệ Tâm

Diệu Tâm
Sat Jul 21, 2007 10:30 pm

( * ) giấc ngũ miên man
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Viễn Ly Mộng - 12.07.2008 17:32:06
0
Viễn Ly Mộng

Tâm viễn ly Mộng tưởng
Chân không vô sắc hương
Quán tự tại ngũ uẫn
Chân tâm Mộng bất vương


 

diệu tâm
Sat Dec 10, 2005 8:15 pm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:33:07 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Vịnh Chữ Tâm - 12.07.2008 17:51:10
0
Vịnh Chữ Tâm
 
 
Ngữa tay nâng nhẹ trái tim
Nâng niu tình Mẹ diệu hiền từ bi
Đê đầu Kinh Khổ khắc ghi
Quê xưa con trẻ ra đi chưa về
Mộng trần hữu lậu còn mê
Màn Vô Minh phủ lục bề * lầm than
Mấy lời Mẫu dạy , truyền ban
Kỳ Ba chuyến chót gian nan đủ điều
Tùy duyên xin Mẹ dắt dìu
Huệ đăng thắp sáng mộc kiều khai tâm
Vườn Tây Vương Mẫu xa xăm
Mẹ chờ con trẻ bao năm mõi mòn
Giữ lòng tình Mẹ sắt son
Chờ Long Hoa hội hiệp đoàn Diêu Cung
Có thương Mẹ thương cho cùng
Chờ thuyền Bát Nhã về chung Thiên Đình
Chữ KHÔNG mang lấy bên mình
Cẩm nang Mẹ dạy huyền linh kiên trì
Đời Mạt Kiếp , Pháp Vô Vi
Lục căn mê muội sân si khổ sầu
Từ nay con bắt nhịp cầu
Đưa đời giải thoát về hầu Mẹ Cha
Chữ Tâm nghĩa rộng bao la
Nguyện cho bá tánh thoát ra nghiệp trần

* Lục bề = Lục đạo ( trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ) 

diệu tâm 
Sun Aug 13, 2006 11:39 pm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:53:38 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Tu Tâm - 12.07.2008 17:56:53
0
TU TÂM

Xưa con trẻ sầu nhân khóc thế
Trách thói đời mưu kế trắng đen
Dòng châu đẫm gối hờn ghen
Đau lòng con trẻ bao phen túy sầu

Nay lã chã dòng châu con khóc
Xót thường người cả khắp mười phương
Bão giông , hạn hán , tai ương
Màn trời , chiếu đất , xác vương biển đời

Khi chưa hiểu đạo Trời cao vút
Đời trẻ thơ còn chút nghiệp ngu
Ngoài nơi cửa Phật sương mù
Dẫn đường con trẻ chu du lạc lầm

Lúc chưa tu , phận tằm nhả chữ
Biết khổ sầu , vẫn cứ mộng mơ
Tu rồi Đạo dạy con khờ
Từ bi , hỷ xã Kinh Thơ nằm lòng

Chưa tu , còn trong vòng Tứ Khổ
Tu rồi phải biết gỡ thoát ly
Chưa tu minh trí nhược suy
Tu rồi quán chiếu Vô Vi soi mình

Lúc chưa tu lữa tình ngụt cháy
Khi tu rồi giữ lấy Linh Quang
Màn Ba Cha sẩy , Mẹ sàn
Chờ thuyền Bát Nhã con sang Tây Đình

Tây Đình , nơi quê mình xa lắm
Khi chưa tu , chưa nhắm đường về
Tu rồi khảo hạch ê chề
Lênh đênh phận trẻ tứ bề đắng cay

Khi chưa tu còn say danh lợi
Thấy người thua khấp khởi mừng thầm
Tu rồi Đạo thắm nhân tâm
Tay nâng tay đỡ kẽ lầm lối đi

Chưa tu , đâu biết gì niệm Phật
Nay tu rồi nhất nhật bình an
TU là hạnh phúc trần gian
TÂM hồn bác ái giàu sang phước phần


diệu tâm

9285
(8-25-Ất Dậu , Phật Lịch 4884 )

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 17:57:54 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Tỉnh Ngộ - 12.07.2008 18:03:47
0
Tỉnh NgộThế gian này tấn tuồng mộng ảo
Tham dục nhiều khổ não càng nhiều
Sao không tri túc mọi điều
thì nguồn sân hận sẽ tiêu nỗi sầu

Ngồi quán chiếu từ đâu mà có ,
xét nội tâm sáng tỏ cảnh sanh
Một khi bản ngã hoành hành
Tự cao ngã mạn đua tranh thói đời

Trong nghịch cảnh buông rơi tánh Phật
Ngũ uẩn kia đâu thật của ta
Đời phù du - cõi Ta Bà
An nhiên tịch mặc thoát ra nghiệp trần

Tham sân si sẽ dần dứt bỏ
Biển ái tình sóng gió ba đào
Liễu khai Phật pháp thâm cao
Thập tam ma chướng trần lao diệt trừ

Bổn hoàn nguyên chân như thật tướng
Phật tại tâm chẳng vướng vô minh
Oan khiên nghiệp lực tâm sinh
Đam mê tỉnh ngộ tự mình lánh xa

Diệu Tâm
Sat Sep 02, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:05:32 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Từ Bi Quán - 12.07.2008 18:19:24
0
 


Từ Bi Quán

Trong Lục Đạo luân hồi sanh tử ,
vì chấp mê lành dữ vô minh
Tìm phương cứu độ chúng sinh
Từ tâm thương xót hàm linh lạc đường

Quán từ bi trăm đường bác ái
Gieo giống lành gặt hái trái ngon
Thân người tánh thú vẫn còn
Khoang dung hỷ xã đạo tròn thượng căn

Việc nhỏ mọn cũng rằng tha thứ
Học từ bi gìn giữ Phật tâm
Đại Bi quán chiếu lỗi lầm
Qua bao ngày tháng thăng trầm nghiệp xoay

Chánh Pháp Minh Như Lai đức độ
Dù gian nan đau khổ chẳng than
Ngôi cao thành Phật không màn
Nguyện là Bồ - tát chỉnh an sáu đường

Hạnh Nguyện Người con vương vấn mãi
Mở rộng lòng đối đãi thương nhau
Tha độ tự độ mai sau
Phẩm Từ Bi Quán truyền trao giữ đờiChánh Pháp Minh = Danh hiệu Phật đời quá khứ của Bồ Tát Quán Thế Âm .

Con Kính Lạy Mẹ Hiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT . Con xin học theo Hạnh Nguyện TỪ BI của Mẹ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:21:32 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Vô Thường - 12.07.2008 18:23:32
0
VÔ THƯỜNG

Trăng có lúc trăng tròn trăng khuyết
Giấc mơ tan khi tiếc khi không
Người tu quán xét cõi lòng
Vọng tưởng càng ít mới mong tựu thành

Vọng niệm tham gây nhanh nghiệp chướng
Sắc dục nhiều là vướng khổ đau
Dây oan chớ trói buộc vào
Ái sanh Ái diệt làm sao vững bền

Cơn bão lòng dâng lên quá nữa
Lấp đường tu nghiêng ngữa chánh - tà
Sóng nhồi mặc sóng tâm ma
Quyết cầm vững lái thoát ra biển tình

Gương có lúc bóng hình mờ ảo
Bản ngã còn cao ngạo kiêu căng
Cái ta tự đắc : ai bằng
Vô minh mê chấp ngỡ rằng tu cao

Con đường dài chia nhau nhiều lối
Vững niềm tin chẳng đổi hướng đi
Một lòng giữ dạ kiên trì
Trăm ngàn khảo hạch rồi thì cũng qua

Tâm bình đẳng vị tha bố thí
Không lợi danh dụng ý khoe khoang
Chẳng mong khen tấm lòng vàng
Giúp người thống khổ diệt tham chính mình

Mượn cái giả chúng sinh tu thật
Cõi trần gian vạn vật vô thường
Túi da hôi thối thịt xương
Một khi tan rã KHÔNG vương bụi trần

Diệu Tâm
Mon Sep 04, 2006
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Sắc Không - 12.07.2008 18:25:58
0
Sắc Không

1. Không Không Sắc Sắc
Lòng người loạn đảo điên
Ai người chứng đắc ?

2. Tầm đạo Vô Vi
Tuỳ duyên hoá độ nuôi thân
Khá tỉnh ngộ suy


3. Nghiệp đời oan khiên
Đầy ấp thụy miên
Quên mất tánh tánh thảo hiền


4. Thân tâm mình định trí
Ngồi quán chiếu Sắc Không
Sáng soi nhật nguyệt

5. Cứu vớt tử linh
Cứu vớt mình
Một nội tâm mê trần

CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
An Ổn Ngủ - 12.07.2008 18:28:04
0
An Ổn Ngủ

Chính mình đối diện nửa đêm
Giọt sầu hờ hững lấp thêm nổi buồn
Mặc đời nghiêng ngã quay cuồng
Đường tu khảo đảo chớ buông tay chèo

Dốc sương mù cheo leo cao vút
Vực thẳm sầu ngùn ngụt khói yêu
Nửa đêm đối diện cô liêu
Khề khà thi tửu , ít nhiều đắng cay

Sao không ngủ chờ ngày mai sáng
Bình minh lên ánh rạng ửng hồng
Qua rồi đêm tuyết mùa đông
Gió xuân dịu mát mát lòng nữ nhi

An ổn ngủ , quên đi quá khứ
Thân tâm mình vui đủ là hơn
Gánh chi nặng gánh tủi hờn
Oằn vai buồn tủi , tha nhơn hiểu gì

CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Thức Tỉnh - 12.07.2008 18:31:19
0
Thức Tỉnh
 
 

 
Duyên tục thế từ đây tận diệt
Nợ ân tình đã biết trả vay
Vãn sinh cát bụi phủ giầy
Chân không vai nhẹ phủ mây xác phàm

Đêm tĩnh mịch vui làm ngọn nến
Đốt niềm đau chợt đến đời ta
Bóng ma dĩ vãng xoá nhoà
U phiền diệt đạo ta bà thoát thai

 
Khi khổ não tình hoài ngã chấp
Lúc si mê đầy ấp tâm linh
Từ bi mở cữa lòng mình
Duyên khởi duyên tận chúng sinh lạc thần


CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Soi Gương - 12.07.2008 18:34:39
0
Soi Gương
 

 
Muôn nghiệp khổ đau thương trước mắt
Cõi nhân gian đầy ấp sân si
Vô Minh che lấp từ bi
Sắc tình tạm bợ vui gì ái ân

Thôi trách cứ tình nhân bội bạc
Lòng bình yên khúc nhạc Vô Thường
Vần thơ thanh tịnh cỏ sương
Liên trì thơm ngát toả hương Niết Bàn


Luật nhân quả tuần hoàn biến thể
Giấc chiêm bao huyết lệ duyên tan
Đớn đau thể xác nhân gian
Vấn vương quá khứ riêng mang ảo hình

Trời gió lộng đứng nhìn sóng biển
Biển hôm nay vọng tiếng kinh cầu
Con xin giải thoát mộng sầu
An vui tự tại cho nhau nụ cười

Pháp an tâm độ người lạc lối
Diệt Vô Minh tuyệt đối Lục Thông
Nhẹ nhàng Ngũ Uẩn trong lòng
Soi gương lại thấy cảnh không sáng ngời 
 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
" Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả " - 12.07.2008 18:36:56
0
" Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "
 
Khi thác xuống Diêm đàng địa ngục
Xác thân ta đến lúc trả vay
Từ bao nhiêu kiếp nghiệp dày
Bấy nhiêu tội lỗi thân này trót mang

Màn ba đến nhân gian khổ nạn
Từ bình minh hừng sáng mùa xuân
Hoàng hôn đông lạnh bâng khuâng
Sinh bịnh lão tử một lần đi qua

" Bồ Tát sợ nhân , chúng sanh sợ quả "

Lời sống ngữ tim ta hằng nhớ
Nhớ cuộc đời ta nợ những gì
Aí ân , thù oán chớ ghi
Như bằng Thức Tĩnh quên đi hận thù


 
 


CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Tự Hối - 12.07.2008 18:42:32
0
Tự Hối
Chưa dể tâm ta tịnh cõi lòng
Tội thân khẩu ý diệt chưa xong
Cơn gió nhẹ rơi mê muội
Lá thu vàng phủ cảnh hư không
Trần gian sắc dục mộng ảo
Chư Phật , Bô tát quán chiếu thông
Nghiệp chướng dồn dập không xao động
Vượt khỏi bùn nhơ , sen trổ bông

Diệu Tâm
Sun Sep 17, 2006
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Tìm Lại Chính Mình - 12.07.2008 18:45:13
0

 
Tìm Lại Chính Mình

Đong đưa hạt mưa sa
Trên đồng cỏ non xanh bao la
Ta bỏ quên thực tại

Ưỡn mình khỏi ngọn cỏ
Hãy tập lắng nghe vi diệu thanh
Tiếng niệm Phật đâu đó

Kiếp dài con lầm mê
Lạc nơi bể khổ khắp muôn phương
Chưa một lần trở về

Xôn xao thung lũng hồng
Khẽ chạm hờ gót chân cư sĩ
Lành lạnh mùa gió đông

Gom trọn áng mây đen
Vô lượng tham sân si ngã nghiêng
Mưa rũ sạch buồn phiềnCÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Thanh Tịnh Tâm - 12.07.2008 18:48:15
0
Thanh Tịnh Tâm
 
Lời Mẫu dạy chay lạt con nhớ
Thú kêu la , đâu nỡ nuốt vào
Kẽ cười , người sẳn tay dao
Lóc da , xẻ thịt đành sao hỡi người

Người với người tránh rơi máu thịt
Cớ sao người vẫn thích heo gà
Cá tôm cũng phận người ta
Sát sanh hại vật để mà sống vui

Sống vui chưa biết mùi nhân quả
Kiếp vay tiền phải trả đời sau
Một bửa thịt cá máu đào
Đời phàm kiếp tạm phủ cao nghiệp trần

Nghiệp trần có Phật Thần cứu giúp
Nghiệp súc sanh người úp mặt sao
Phật không riêng độ loài nào
Linh căn tổng thể khát khao sống còn

Sống còn tùy chúng con gìn giử
Cõi Thượng Thiên Mẫu ngự Diêu Cung
Ngóng trông con trẻ về chung
Mừng con thi đậu sau cùng kỳ ba

Kỳ ba Mẹ xem qua tâm trẻ
Tâm thanh tịnh sạch sẽ mới về
Cõi trần con đã tỉnh mê
Long Hoa tao ngộ đề huề đệ huynh .

09-26-05

 
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Thanh Tịnh Tâm - 12.07.2008 18:50:27
0
PHƯỚC CON ĐỔI NGHIỆP MẸ GIÀ

Cây cuộc đời khi dài khi ngắn
Lá thời gian mặt trắng mặt đen
Hóa Công tạo cảnh sang hèn
Cho hoa Mẫu Tử bao phen dập vùi

Duyên Phụ Mẫu chưa vui trọn kiếp
Nợ phu thê còn nghiệp trả vay
Mắt mờ mờ dáng thân gầy
Đèn treo trước gió heo mây lạnh lùng

Đường trở về mịt mùng nghiệp chướng
Chốn quê xưa biết hướng nào đi
Quê Cha đất Mẹ khắc ghi
Duyên trần phủi sạch tiếc chi xác phàm

Vâng lời Mẫu , con làm nhi nữ
Gánh lên vai hai chữ hiếu nhi
Tình riêng con chẳng thiết gì
Sầu chung giọt lệ những khi Mẹ buồn

Xin Ngọc Đế hãy buông lời phán
" Ta giờ đây đã chán thử lòng "
" Tội tình Ta đã khoan hồng "
" Phước con đổi nghiệp gánh gồng bấy lâu "

CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Thanh Tịnh Tâm - 12.07.2008 18:52:34
0
Niệm hồng danh NHẤT tâm tam muội
Đời vô thường cát bụi hồng trần
Chấp mê bất ngộ rõ thân
Muốn không đau khổ , thoát dần tử sinh

Bỏ tham dục tâm mình an lạc
NHỊ xác thân tĩnh giác nhân sinh
Nếu ít ham muốn lòng mình
Đắc duyên đắc vị lộ trình công phu

TAM thế Phật thành tựu đẳng giác
Lòng từ bi giải thoát khổ đau
Đại hạnh phát nguyện lớn lao
Chúng sanh ức cõi Phật nào bỏ rơi

Thân TỨ đại , người ơi , mộng huyễn
NGŨ ấm kia lưu luyến mà chi
LỤC căn sanh ký tử qui
THẤT dây oan nghiệt đứt thì đoạn căn

Thuyền BÁT nhã vẫn hằng mong đợi
CỬU trùng Thiên mở lối qui nguyên (KHH)
THẬP phương chư Phật , Thánh , Tiên
Độ sanh độ tử đài liên tọa đàm

KHH= Kinh Hạ Huyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:53:40 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
Tu Tiên - 12.07.2008 18:55:27
0
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 12.07.2008 18:57:58
0
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 12.07.2008 19:00:14
0
 
Bát Khổ                                                        
 
 Khi quán-chiếu vô-thường tỉnh động                       
 nhìn nhân-gian sự-sống luân-hồi .                
 Ồ ! Do sáu thức mà thôi,                              
 cuốn vòng ngũ uẩn lăn trôi khổ phiền          

 Vì cố chấp triền-miên bát khổ                      
 Cõi lòng mê từ chổ SINH ra                        
 Đến nơi ở chốn ta-bà                                    
 Lọt-lòng miệng khóc oa-oa khổ đầu .           

 Từ xuân mộng tươi-mầu sắc thắm                
 Theo thời gian chầm-chậm tàn phai             
 Tăng-trưởng, hoại-diệt chừa ai                     
 Thiếu-niên cường tráng, ngày mai khổ GIÀ
 
 Nằm bất động túi da tứ đại                          
 Thôi vẫy-vùng, gác lại oán ân                       
 Dây đau buộc chặt xác thân                         
 Một cơn BỆNH khổ trầm-luân điêu-tàn      
 
 Chiếc lá xanh chuyển vàng rơi rụng             
 Vạt nắng chiều vỡ vụn bên thềm                 
 Chẳng còn hơi thở dịu êm                            
 Trở về cát bụi CHẾT thêm kiếp người         

 Hai nữa hồn vui cười ráp nối                        
 Một cuộc đời mòn-mỏi đợi chờ                    
 Xót-xa dang-dỡ bài thơ                               
 ÁI BIỆT LY khổ bơ-vơ đoạn đường                      

 Nghiệp căn nặng, phước dường như mỏng 
 Tình, công danh tham vọng cưỡng cầu        
 Hố tham càng lúng càng sâu                        
 CẦU BẤT ĐẮC khổ, nhiệm-mầu chẳng linh

 Muốn gặp-gỡ sao mình chẳng thấy              
 Không chờ mong vây lấy quanh ta              
 OÁN TĂNG H ỘI khổ gần xa                     
 Đắng cay, hạnh phúc ...một nhà sống chung
 
 Còn cố chấp vô cùng phiền-não                   
 Khổ lụy đời, điên-đảo dại khôn                    
 Thất tình lục dục bồn-chồn                          
 NGŨ ẤM XÍ THẠNH khổ hồn thiện tâm  
 
diệu tâm                                                        
ngày 3 tháng 3 năm 2013
 
Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ: sự đau đớn và khổ sở khi bị dày vò vì sự xung đột, mâu thuẫn của thân ngũ ấm (sắc-thọ-tưởng-hành-thức).
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 16:02:30 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 12.07.2008 19:02:24
0
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 12.07.2008 19:04:26
0
Trên đầu chữ Sắc là Dao

Dứt ái dục từ khi khởi phát
Luyện lâu ngày ắt thoát trần gian
Người chưa bình đặng khí can
Con Đường Đại Đạo ( * ) an nhàn thất duyên

Tu để bước lên thuyền Bát Nhã
Diệt vọng tâm , ý mã đổi dời
" Người trồng cây trái ăn chơi "
Ta vun cội phúc để đời mai sau

Mượn cõi tạm sắc màu quyến rũ
Thước đo lường ông chủ nhân tâm
Đua tranh muôn việc bao năm
Đến khi thức tĩnh than lầm đường mê

Rồi đến lúc trở về cát bụi
Người thường khen đầy túi lợi danh
Hỗn tục chẳng đặng tu hành
Đào Tiên chỉ tặng duyên lành hội Tiên

Phải sát sanh thăng Thiên Tiên giới ( ** )
Nếu phóng sanh , chới với với A -tỳ ( *** )
Trên đầu chữ sắc là chi
Con dao dục vọng tinh vi giết mình(*) Thơ Ngài Thanh Sĩ ( Hoà Hảo )
(**) và (*** ) ”Sát sanh thăng thiên-đường, phóng sanh sa địa ngục”.

Nghĩa: sát sanh là sát cái phàm tâm, chẳng cho vọng các điều quấy thì siêu về Thiên-đường. Còn phóng sanh là để cho cái phàm tâm làm chủ sai khiến, dẫn vào nẽo bất lương; sử tánh tung hoành bỏ đường đạo-đức, thì tự nhiên phải sa địa ngục, nên người tu phải sửa trong lòng không một mảy tạp niệm, đừng có một điểm ma chướng, chẳng dính một vật hư tệ, mờ mờ sáng, không có một chút bụi trần, gọi là nói đại lược chỗ Đạo ( Trích trong thất Chơn Nhơn Quả - do Lâm-Xương-Quang biên dịch )

Diệu Tâm
Sat Jun 14, 2008 1:59 am

CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 13.07.2008 15:02:13
0
Lục Tự DI ĐÀ

Con đãnh lễ Cha Trời Mẹ Đất
Nguyện lòng con nhất nhật tịnh tâm
Hỷ xã ân oán trăm năm
Theo chân Phật Tổ phát tâm Bồ Đề

Câu Lục Tự say mê con niệm
Cõi DI ĐÀ tìm kiếm lối về
Liên trì Hạ Phẩm u mê
Vọng nghiệp khởi sắc tứ bề khổ đau

Trung Liên Phẩm tả sao cảnh đẹp ? ! ! !
Bát Cảnh Sơn huyền phép vô biên
Trầm hùng Phật hiệu miên miên
Nguyện xin Phật Tổ - Cha hiền chứng minh

Nơi trần thế thân hình tạm bợ
Thượng Phẩm Liên nghiệp nợ xóa tan
Chúng sanh tinh tấn lo toan
DI ĐÀ LỤC TỰ nhẹ nhàng vãng sanh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

diệu tâm
Thu Dec 08, 2005 9:03 pm
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Tu Tiên - 13.07.2008 15:04:18
0
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

48 hoằng phát nguyện
Cứu độ chúng sanh
Pháp môn Tịnh Độ tu hành
Ta mau xưng tụng niệm danh DI ĐÀ

Cực Lạc chẳng xa
Hội ngộ Long Hoa
Nương theo hạnh nguyện ta bà
Lên thuyền Bát Nhã trẻ già thảnh thơi

Bát khổ nghiệp đời
Tâm tha thiết với
Vô minh vọng tưởng người ơi
Từ bi hỷ lạc xa rời Diệu Tâm

Nghiệp chướng phù trầm
Lắng đọng Diệu Âm
Linh Nguyên rực nở tuỳ tâm
Hồng Liên tươi , héo giữa đầm Phù Sinh

Diệu Tâm
Wed Dec 07, 2005 7:41 pm
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Đường Về Cõi Tịnh - 14.07.2008 10:34:23
0

Hạnh Nhẫn Nhục

Nhẫn nhục để tránh sân si
Buồn vui tranh chấp làm gì tịnh tâm
Nhẫn nhục giải thoát mê lầm
Pháp tu vô ngã thậm thâm diệu huyền
Nhẫn nhục đa phước đa duyên
Giúp người qua khỏi truân chuyên đoạn trường
Dưới không tranh , trên kính nhường
Chân như đắc đạo , người thương quý mình

Phật Tiên Hiền Thánh hy sinh
Gương xưa tích cũ tâm bình vị tha
Lưu truyền khắp cõi ta bà
Tình thương rộng lớn bao la tấm lòng
Nhẹ nhàng một thoáng sắc không
Từng lời độ lượng xoay vòng sân si
Hào quang nhật nguyệt từ bi
Sáng soi nhẫn nhục lối đi Niết Bàn

Nhẫn nhục chế ngự hung tàn
Dục mê hồn tỉnh cứu an muôn loài
Nhẩn nhục chuyển thế luân hồi
Tiêu trừ nghiệp chướng buông rơi tâm tà
Nhẩn nhục khẩu ý tâm ta
Oan khiên túc trái bước qua nhẹ nhàng
Vô sanh pháp nhẫn minh quang
Tùy duyên hóa độ nhân gian chân tình

Diệu Tâm
ngày 13 tháng 7 ,2008 , 7:15 pm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:03:06 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

gmk
 • Số bài : 73
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.06.2008
RE: Đường Về Cõi Tịnh - 14.07.2008 10:40:43
0
Hi bạn, mình tham gia vài câu nhé
Đạo và Đời

Đời là bể khổ, đạo là con thuyền
Đưa tay cứu lấy khỏi vòng luân phiên
Từ bi xóa sạch ưu phiền
Tấm lòng bát ái phổ hiền chúng sanh

Tạ ơn dưỡng dục sinh thành
Tạ ơn đức Phật tạo thành lòng nhân
Đam mê trong cõi hồng trần
Tận cùng bóng tối thấy vầng hào quang

Phật như ánh ngọc son vàng
Cứu con thóat khỏi muôn vàng khổ đau
Giữ lòng trong sạch thanh cao,
Mai sau lìa xác, hồn vào cõi tiên.


DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Đường Về Cõi Tịnh - 14.07.2008 13:16:51
0

Trích đoạn: gmk

Hi bạn, mình tham gia vài câu nhé

Đạo và Đời

Đời là bể khổ, đạo là con thuyền
Đưa tay cứu lấy khỏi vòng luân phiên
Từ bi xóa sạch ưu phiền
Tấm lòng bát ái phổ hiền chúng sanh

Tạ ơn dưỡng dục sinh thành
Tạ ơn đức Phật tạo thành lòng nhân
Đam mê trong cõi hồng trần
Tận cùng bóng tối thấy vầng hào quang

Phật như ánh ngọc son vàng
Cứu con thóat khỏi muôn vàng khổ đau
Giữ lòng trong sạch thanh cao,
Mai sau lìa xác, hồn vào cõi tiên.


Chào bạn GMK. Cảm ơn bạn vào thăm vườn thơ tịnh độ . Vì mãi loay hoay làm hình biểu tượng nên hồi âm chậm trễ , mong bạn lượng thứ cho diệu tâm nhé.Đời và Đạo

Cõi thế gian Đời là bể khổ
Bởi chấp mê ngoan cố tranh giành
Thập Tam Ma Chướng vây quanh
Sân si chất chứa không đành tỉnh tu

Đạo là thuyền ngao du tự tại
Vượt sông mê qua ải ưu phiền
Rẽ sóng trực thẳng an nhiên
Bóng trăng thấp thoáng hồng liên giữa bùn

Tạ ơn Đời vui cùng Phụ Mẫu
Quãng ngại gì cho dẫu nắng mưa
Làm sao nói hết cho vừa
Công ơn sanh dưỡng từ xưa đến giờ

Tạ ơn Đạo vô bờ nghĩa trọng
Nhắc nhỡ ta mau chóng tu tâm
Luân hồi sinh tử thăng trầm
Đạo đưa ta đến pháp âm diệu huyền

Đời và Đạo xoay chuyền nghiệp quả
Gìn giữ lòng một dạ bước đi
Lời răn Phật Thánh khắc ghi
Đạo Đời viên mãn , cửa chi cũng vào

Diệu Tâm
ngày 13 tháng 7, 2008.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:18:04 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

DieuTam
 • Số bài : 384
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2008
RE: Đường Về Cõi Tịnh - 15.07.2008 02:30:54
0
Niệm Phật
 
Ngồi lặng lẽ trì danh quán Phật
Trở về nhà nhất nhật không xa
Bất động vô úy tâm ma
Lục căn thanh tịnh Di Đà phóng quang

 
Thể tự tánh không mang tạp niệm
Bát Đảo kia sẽ diệt Chân Như
Thuyền rồng Bát Nhã lắc lư
Ngũ Ấm lay chuyển , minh sư nhọc lòng

 
Thiện tri thức Bát Phong tam muội
Rắn Tam Độc mau đuổi khỏi nhà
Tế hạnh trong cõi ta bà
Mười phương chư Phật quanh ta trụ thường

 
Ngồi niệm Phật đừng vương vấn nhớ
Hoài niệm chi một thuở xa xưa
Duyên khởi duyên tận là  vừa
Niệm bất thối chuyển , ta đưa tâm về

 
Người tịnh độ giới huệ kiên cố
Mạt pháp rồi tự độ độ tha
Tiên Phật nơi đó mà ra
Kịp ngày dự hội Long Hoa phong thần (*)

 
Diệu Tâm
ngày 31 , tháng 8,2007

 
(*)Phong thần = Khi đắc đạo được phong chức thánh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 02:33:59 bởi DieuTam >
CÓ - KHÔNG chủ quản cuộc đời
Truy tầm chỗ CÓ , bỏ rơi KHÔNG tìm
Đường Về Cõi Tịnh   im lìm
CÓ KHÔNG nặng nhẹ nổi chìm khổ đau
 
http://diendan.vnthuquan....;m=375011&mpage=24

gmk
 • Số bài : 73
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.06.2008
RE: Đường Về Cõi Tịnh - 15.07.2008 09:19:21
0
DieuTam mến! đọc những dòng thơ của bạn mình cảm thấy tâm hồn được thanh thản nhiều hơn và có thêm một chút niềm tin vào cuộc sống, cám ơn bạn!

SOI SÁNG


Dậy đi con xin đừng mê mụi
Hãy vươn tay rủ sạch bụi hồng trần
Bao năm rồi con đánh mất lòng nhân
Trong nhân thế tạo bao lần nghiệp chướng

Dậy đi con nghiệp đời con đã vướng
Quay đầu tìm về hướng chân tu
Đường con đi muôn nẻo âm u
Cứ bước tiếp là tù đày địa ngục

Hãy lắng mình nghe con tim thúc giục
Trong mê tâm nghe tiếng phúc chuông ngân
Tiếng từ bi con hãy dừng dân
Sen nở rộ muôn phần bát ái

Dậy đi con đừng để lòng ái ngại
Đạo và đời đức phật đại từ bi
Ánh hào quang sẽ dẫn lối con đi
Về với phật có gì con phải sợ

Quay đầu đi xa rời bao man rợ
Chốn thanh cao rủ sạch bụi nhơ
Tiếng từ bi đạo pháp biết bao giờ
Nhân thế đó mong chờ nghe tiếng phậtGMK


Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 444 bài trong đề mục