Đường Về Cõi Tịnh
DieuTam 12.07.2008 17:12:24 (permalink)
0

 
Đường Về Cõi Tịnh
 
Tâm phiền não an nhiên buông xã
Cảnh chướng duyên không ngã đường tu
Sân si một niệm oán thù
Cả rừng phước đức công phu chẳng còn

 
Dưỡng song thân phận con hiếu thảo
Phụng ân sư giữ đạo làm đầu
Quy y Tam Bảo trì câu
DI ĐÀ lục tự thâm sâu nhiệm màu

 
Tâm và tiếng hòa nhau tha thiết
Tạp niệm ngưng nuối tiếc ngày xưa
Tịnh tâm học hiểu Đại Thừa
Tìm cửa phương tiện ngõ vừa lối vô

 
Nương hạnh nguyện thọ Bồ -tát giới
Thập thiện hành ấy mới là tu
Mạng chung về cõi vô ưu
Bởi tâm thuần thiện chẳng lưu phàm trần

 
Cõi Tịnh Độ rất cần nền tảng
Ý , khẩu , thân huệ mạng giữ gìn
Vọng niệm dấy khởi lòng mình
Tâm không duyên cảnh tánh linh sáng ngời

 
Diệu Tâm
Sat ,Sep 02, 2006

 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9