修心养性(xiu xin yăng xing`)
Yến Trang Châu 21.08.2008 00:07:18 (permalink)
jin wăn, wo  fa xiàn yi  yè sùan gùa wăng lù, hen gao xìn dì gùa yi gùa, wo cè shì yán sè, guò le yi hùi er, jìu you jie guo chu lái
今 晚, 我发现 一页算挂网路,很高兴地挂一挂,我测试颜色,过了一会儿,就有结果出来:
ni you xìn xì bu dà, zài nín de jin róng tóu zi. ni shì bu shì qu dòng de wù zhì cái fù hé níng yùan dào nà ér de ming yùn, dài nín.
你有兴趣不大,在您的金融投资。你是不是驱动的物质财富和宁愿看到那里的命运,带您。
you yi gè sheng dòng hé jí jiang lí rèn de gè xìng, ni bù xi huan róng rù rén qún, hén ke xí, rén mén rèn wéi zhe yàng zùo. ni cái qu shi zhuang cháo líu yi jí duan
有一个生动的和即将离任的个性,你不喜欢融入人群,很可惜,人们认为这样做。你采取时装潮流,以极端!
nín you hén duo hùa yào shuo, ài tán gei nín de péng you, shi
zhong bao chí mì qiè lián xì, súi shí súi dì. ni shì jí jiang lí rèn de, you qù de rén, bìng yi tí qing nín.
您有很多话要说,爱谈给您的朋友,始终保持密切联系,随时随地。你是即将离任的,有趣的人,并已提请您。
zài nín de xin mù zhong, xíng xiàng, nín de péng you, ni mén shì fei cháng zhòng yào de. ni shì fou xiang yóng you zùi xin de pin pái, bìng zhun bèi tóu rù dà liàng de jin qián zài nín de zhì liàng hé áng gùi de wù pin.
在您的心目中,形象,您的朋友,你们是
非常重要的。你是否想拥有最新的品牌,并准备投入大量的金钱在您的质量和昂贵的物品。
shang yè wang wang xu you xian kao lù de shè jiao chang hé. ni shì duoduo birén de yè wù, dàng qingxiàng yu cái qu cì yao dang tándào nín de gè rén sheng huó
商业往往需优先考虑的社交场合。你是咄咄逼人的业务,但倾向于采取次要当谈到您的个人生活。
wéi nín de you yì shì yi gè kuò zhan yíng yè fàn wéi. nín de guan huái hé zhòng shì de shì, zhi you dang ta you zhù yu nín de gè rén qíng kuàng
为您的友谊是一个扩展营业范围。您的关怀和重视的是,只有当它有助于您的个人情况。
dú lái dú qù, xiang lái xiang qù, dùi wo lái shuo shì hen zhengqùe, xin qíng hùi àn, jìu zhè yàng hen bu xíng, yào xiu xin  yang xìng le
读来读去, 想来想去,对我来说是很正确, 心情晦暗, 就这样很不行,要修心养性了
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 01:46:25 bởi Tiểu thư nhàn rỗi >
#1
  luongsuco 21.08.2008 19:28:42 (permalink)
  你真是这么想就证明你对友谊非常重视了.很高兴可以跟你交个朋友.我也刚学汉语没多久所以说得不太好,请别介意啊.我也是新成员有什么不懂请多多指教.谢谢.祝你新的一天快乐幸福.再见
  #2
   Yến Trang Châu 22.08.2008 16:05:51 (permalink)
   liáng shigu, ní hao!
   梁师姑 (Lương sư cô), 你好!
   xièxìe ni kuanwèi! hen gaoxìn rènshí ni!
   谢谢你宽慰!很高兴认识你!
   ni bú yòng kèqì, laoshí shuo: wo zhongwén ye bú tài hao, wo ye shì zài xué de. sướyi, wo xiwàng kéyi gen ni baochí liánlùo, ỳi qi xué zhongwén.
   你不用客气, 老实说:我中文也不太好,我也是在学的. 所以, 我希望可以跟你保持联络,一起学中文。
   xièxìe,
   谢谢,
   zhù ni xué qí hao, zhongwén jiang de líu lì!
   祝你学习好,中文讲得流利!
   xiaozhu
   小朱
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 17:25:53 bởi Tiểu thư nhàn rỗi >
   #3
    luongsuco 24.08.2008 21:36:21 (permalink)
     差一个字,差很多.
      课堂是老师让学生用 <皱纹>来和造句.
      小空写: 我爸的蛋皱纹很多.
      老师看了之后.在联络书本上给家长的评语写:
    不要把什么地方都给小孩看会影响小孩子的人格.
       第二天
    爸爸在回复栏上写:这孩子粗心少写一个<>.
    #4
     Yến Trang Châu 10.10.2008 01:03:42 (permalink)
     - 嘻嘻。。。你再做什么?
     - 我姐在骂我
     - 什么事?
     - 我刚买一个照片机
     - 哦
     - 我姐说在老家有了我还买,说我在花费钱财
     - 嘻嘻。。。你这样花不错,要就有用了
     - 我也反驳这句话她就叫我要就用手机来拍
     - 那你不买人家卖给谁呢?
     - 嘻嘻。。。就卖给别人啊
     - 拍得多少张照片?好不好看?
     - 127,olympus 牌照片,你知不知道这个牌?
     - 我不知道的
     - 苦苦。。。
     - 你别这样,市场有很多品牌,我不知道也不能怪你的
     - 好烦,知道哪个人要买我就卖给人家
     - 不用怪自己,没买就没有的,
     算了吧!
     - 你看!
     - 好漂亮啊!
     - 喜欢你就买吧!我拿钱还给姐姐
     - 我不用买,你的就是我的了

     - 那我就跟我姐说你叫我买了
     - ok, 没问题
     - 你跟我姐说吧!
     - 那不用说了,本来是一个人被骂,说出来两个人被骂     #5
      be xinh 28.01.2009 14:14:58 (permalink)
      ní hăo.hen gao xinh rèn shi ni men. wo hen xỉ huan trung wén, dàn shi wo hùi diăn dian.

      #6
       Chuyển nhanh đến:

       Thống kê hiện tại

       Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
       Kiểu:
       2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9