TẢN ĐÀ
sen dat 29.08.2008 01:30:04 (permalink)
 Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu
 
Tịch nhân dĩ thừa Hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du.
Tinh xuyên lịch lịch Hán dương thụ
Phương thảo thê thê Anh vũ châu
Nhật tuệ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng xử nhân sầu!

 
Lầu Hoàng hạc Tản Đà
 
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ.
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
Hán dương sông tạnh cây bầy
Bãi xa Anh vũ xanh đầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
 
Lầu Hoàng hạc Bùi Khánh Đản
 
Xưa  hạc vàng bay vút bóng người,
Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi!
Vàng tung cánh hạc đi đi mất,
Trắng một màu mây vạn vạn đời.
Cây bến Hán dương còn nắng chiếu,
Cỏ bờ Anh vũ chẳng ai chơi.
Gần xa chiều xuống đâu quê quán?
Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 01:32:48 bởi sen dat >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9