MÙA THU
Rdinh 08.09.2008 09:31:23 (permalink)
5
Thành-viên  Rđinh xin gởi lời chào tới toàn-thể quí thi-nhân, bạn hữu diễn-đàn VNTQ.

  Người vui chén rượu sương-sương
Lời tình tứ thả THƠ ĐƯỜNG người say
Ai người cơm nước hằng ngày
Xin mời LỤC BÁT nơi đây đỡ buồn.
                           
                              Rdinh
 
 
Hôm qua có khách đến chơi
Khách thơ đòi rượu...phải mời... tính sao...
Rượu vào thơ ra ào-ào
Thôi đành phá cách
Đường luật, năm chữ, tám chữ
Cứ tự-do
Thơ nào cũng vui luôn.
 
                                        Rdinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 05:55:42 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9