Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch I - Anh Nguyên

Thay đổi trang: << < ..1112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 167 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: KHIỂN HOÀI 31.10.2008 01:38:19 (permalink)
 
KHIỂN HOÀI
 
遣 懷

落 魄 江 湖 載 酒 行,
楚 腰 纖 細 掌 中 輕。
十 年 一 覺 揚 州 夢,
贏 得 青 樓 薄 倖 名。

杜 牧


Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác dương châu mộng,
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.
Đỗ-Mục
 
Dịch:
 
Giải nỗi nhớ
 
Vơ vẩn sông hồ nghiêng ngả say,
Lưng thon, mình nhẹ cạnh kề ai.
Dương châu chợt tỉnh mười năm mộng,
Được tiếng lầu xanh phụ bạc hoài.
Trần-Trọng-San
 
Giang hồ mang rượu đi theo,
Tay nâng gái Sở nơi eo nhẹ nhàng.
Mười năm tỉnh giấc muộn màng,
Dương-Châu, tiếng bạc với làng lầu xanh...
Anh-Nguyên               

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 20:54:06 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: XÍCH BÍCH HOÀI CỔ 31.10.2008 01:45:24 (permalink)
           
  XÍCH BÍCH HOÀI CỔ
   
  赤 壁 懷 古

  折 戟 沈 沙 鐵 未 銷
  自 將 磨 洗 認 前 朝
  東 風 不 與 周 郞 便
  銅 雀 春 深 鎖 二 喬

  杜 牧

   
  Chi‰t kích trÀm sa thi‰t vÎ tiêu,

  T¿ tÜÖng ma tÄy nhÆn tiŠn triŠu.
  ñông phong bÃt d» chu lang tiŒn,
  ñÒng tܧc xuân thâm tÕa nhÎ kiŠu.
  ñ‡-Møc
   
  DÎch:
   
  Nh§ Xích-Bích xÜa
   
  Giáo vùi, s¡t vÅn còn trÖ,
  Rºa xem, nhÆn bi‰t triŠu xÜa rõ ràng.
  Gió Çông không giúp Chu lang,
  Khóa xuân ñÒng-Tܧc Çã giam hai KiŠu.
  TrÀn-Tr†ng-San
   
  Cát vùi, giáo gÅy chÜa tiêu,
  Mài Çi, dÃu v‰t tiŠn triŠu còn Çây.
  Chu lang, gió ch£ng giúp tay,
  ñài Xuân ñÒng-Tܧc khoá ngay hai KiŠu...
  Anh-Nguyên
   
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 20:55:23 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: THÁN HOA 31.10.2008 01:51:15 (permalink)
    
   THÁN HOA
    
   嘆 花

   自 是 尋 芳 去 較 遲
   不 須 惆 悵 怨 芳 時
   狂 風 落 盡 深 紅 色
   綠 葉 成 陰 子 滿 枝

   杜 牧 


   Tự thị tầm phương khứ giảo trì,
   Bất tu trù trướng oán phương thì.
   Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,
   Lục diệp thành âm tử mãn chi.
   Đỗ-Mục
    
   Dịch:
    
   Than tiếc hoa
    
   Từ độ tìm thơm lỡ muộn tình,
   Chẳng nên buồn bã oán mùa xanh.
   Gió cuồng rụng hết bông hồng thắm,
   Lá biếc xum xuê, trái chĩu cành.
   Trần-Trọng-San
    
   Hương thơm, tìm đã muộn rồi,
   Chẳng nên buồn bã oán thời hương qua.
   Gió lay, hồng rụng hết hoa,
   Chỉ còn lá biếc cùng là quả thôi...
   Anh-Nguyên                 

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:33:41 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: GIANG NAM XUÂN 31.10.2008 01:55:41 (permalink)
     
    GIANG NAM XUÂN
     
    江 南 春

    十 里 鶯 啼 綠 映 紅
    水 村 山 郭 酒 旗 風
    南 朝 西 百 八 十 寺
    多 少 樓 臺 煙 雨 中

    杜 牧


    Thiên lš oanh đề lục ánh hồng,
    Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong.
    Nam triều tứ bách bát thập tự,
    Đa thiểu lâu đài yên vũ trung.
    Đỗ-Mục
     
    Dịch:
     
    Xuân ở Giang-Nam
     
    Oanh kêu mười dặm biếc hồng,
    Bên thôn, quán rượu gió tung bay cờ.
    Bốn trăm chùa sáu triều xưa,
    Bao nhiêu lầu gác khói mưa mịt mùng!
    Trần-Trọng-San
     
    Biếc, hồng, ngàn dặm oanh ca,
    Cờ lay quán rượu xóm nhà bên sông.
    Bốn trăm tám chục cửa không,
    Bao nhiêu lầu gác lẫn trong mưa mù...
    Anh-Nguyên
               

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:34:46 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: TẦN HOÀI DẠ BẠC 31.10.2008 02:11:17 (permalink)
              
     TẦN HOÀI DẠ BẠC
      
     秦 淮

     煙 籠 寒 水 月 籠 沙
     夜 泊 秦 淮 近 酒 家
     商 女 不 知 亡 國 恨
     隔 江 猶 唱 後 庭 花


     杜 牧


     Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa,
     Dạ bạc tần hoài cận tửu gia.
     Thương nữ bất tri vong quốc hận,
     Cách giang do xướng hậu đình hoa.
     Đỗ-Mục
      
     Dịch:
      
     Đậu thuyền bến Tần-hoài
      
     Khói lồng nước, bóng trăng lồng cát,
     Bến Tần-Hoài, thuyền sát tửu gia.
     Gái ca đâu nghĩ nước nhà,
     Cách sông vẫn hát khúc hoa Hậu-đình.
     Trần-Trọng-Kim
      
     Khói lồng nước, cát tỏa trăng ngà,
     Thuyền đậu Tần-Hoài, cạnh tửu gia.
     Gái kia chẳng hận gì mất nước,
     Cách sông nghe hát Hậu-Đình-Hoa...

     Khói lồng nước lạnh trăng lồng cát,
     Thuyền đậu Tần-Hoài sát tửu gia.
     Gái không hận mất nước nhà,
     Bên sông còn ‘‘Hậu đình hoa’’ hát hoài...
      
     Khói lồng nước, cát trăng ngà,
     Tần-Hoài, bên cạnh tửu gia đậu thuyền.
     Hận vì mất nước, gái quên,
     Hậu-Đình-Hoa, vẫn trong đêm hát hoài...
     Anh-Nguyên

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 20:56:25 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: TẶNG BIỆT (Kỳ nhất) 31.10.2008 02:42:49 (permalink)
       
      TẶNG BIỆT
      (Kÿ nhÃt)
       
      贈 別 之 一

      娉 娉 嫋 嫋 十 三 餘,
      豆 蔻 梢 頭 二 月 初。
      春 風 十 里 揚 州 路,
      卷 上 珠 簾 總 不 如。


      杜 牧


      Phinh phinh niễu niễu thập tam dư,
      Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ.
      Xuân phong thập lý dương châu lộ,
      Quyển thượng châu liêm tổng bất như.
      Đỗ-Mục
       
      Dịch:
       
      Tặng lúc ly biệt
      (Bài một)

      Xinh xinh vừa quá mười ba,
      Ngọn cây đậu khấu mới là tháng hai.
      Gió xuân mười dặm đường dài,
      Rèm châu cuốn hết, chẳng ai bằng nàng.
      Trần-Trọng-San
       
      Xinh xinh tuổi quá mười ba,
      Ngọn cây đậu khấu chắc là tháng hai.
      Dương-Châu, mười dặm đường dài,
      Rèm châu gió cuốn, chẳng ai bằng nàng...
      Anh-Nguyên          

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:55:21 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TẶNG BIỆT (Kỳ nhị) 31.10.2008 02:58:37 (permalink)
        
       TẶNG BIỆT
       (Kÿ nhÎ)
        
       贈 別 之 二

       多 情 卻 似 總 無 情,
       唯 覺 樽 前 笑 不 成。
       蠟 燭 有 心 還 惜 別,
       替 人 垂 淚 到 天 明。


       杜 牧

        
       Đa tình khước tự tổng vô tình,
       Duy giác tôn tiền tiếu bất thành.
       Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt,
       Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.
       Đỗ-Mục
        
       Dịch:
        
       Tặng lúc ly biệt
       (Bài hai)
        
       Đa tình mà tựa vô tình,
       Quạnh hiu chén rượu, vắng tanh tiếng cười.
       Nến kia còn tiếc chia phôi,
       Sụt sùi đến sáng, lệ rơi vì người.
       Trần-Trọng-San
        
       Đa tình đâu khác vô tình,
       Chỉ hay trước chén, lặng thinh chẳng cười.
       Nến còn quyến luyến chia phôi,
       Thay người, nhỏ lệ đến trời sáng trưng...
       Anh-Nguyên       
        
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:56:13 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: TAM NIÊN BIỆT 31.10.2008 03:04:07 (permalink)
         
        TAM NIÊN BIỆT
         
        三 年 别

        悠 悠 一 別 已 三 年,
        相 望 相 思 明 月 天。
        腸 斷 青 天 望 明 月,
        别 來 三 十 六 回 圓。

         
        杜 牧 
         
        Du du nhất biệt dĩ tam niên,
        Tương vọng tương tư, minh nguyệt thiên.
        Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt,
        Biệt lai tam thập lục hồi viên.
        Đỗ-Mục
         
        Dịch:
         
        Ba năm xa cách
         
        Xa nhau một chuyến ba năm,
        Ngóng nhau chung bóng trăng rằm nhớ nhau.
        Trời xanh, trăng sáng, lòng đau,
        Ba mươi sáu độ trước sau trăng tròn.
        Tản-Đà
         
        Biệt nhau nay đã ba năm,
        Đêm cùng ngắm ánh trăng rằm nhớ nhau.
        Trời xanh, trăng sáng, ruột đau,
        Xa nhau băm sáu trước sau trăng tròn!...
        Anh-Nguyên
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 19:30:31 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: THU TỊCH 31.10.2008 03:08:17 (permalink)
          
         THU TỊCH               
          
         秋 夕
          
         銀 燭 秋 光 冷 畫 屏
         輕 羅 小 扇 撲 流 螢
         天 階 夜 色 涼 如 水
         臥 看 牽 牛 織 女 星

         杜 牧

         Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,
         Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
         Thiên giai dạ sắc lương như thủy,
         Ngọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.
         Đỗ-Mục
          
         Dịch:
          
         Đêm Thu
          
         Bình phong lạnh, ánh đuốc Thu,
         Đóm bay, quạt lụa, lấy xua ra ngoài.
         Thềm trời mát mẻ đêm dài,
         Ngưu-Lang Chức-Nữ cả hai, nằm nhìn...
         Anh-Nguyên
                            
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:57:09 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: TRUNG THU 31.10.2008 03:22:01 (permalink)
                        
          TRUNG THU
           
          中 秋
           
          暮 雲 輸 盡 溢 聲 寒
          銀 漢 無 聲 轉 玉 盤
          此 生 此 夜 不 長 好
          明 年 明 年 何 處 看

          杜 牧
           
          Mộ vân thâu tận dật thanh hàn,
          Ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn.
          Thử sinh thử dạ bất trường hảo,
          Minh nguyệt minh niên hà xứ khan.
          Đỗ-Mục
           
          Dịch:
           
          Trung Thu
           
          Mây tan, trăng lạnh đầy trời,
          Im lìm doành Hán, chuyển dời mâm châu.
          Đời vui, êm đẹp mãi đâu!
          Sang năm, trăng sáng nơi nào ngắm trông?
          Trần-Trọng-San
           
          Mây chiều, trời lạnh, cuốn nhanh,
          Ngân-Hà lặng lẽ in vành gương nga.
          Đêm nay thường ít sảy ra,
          Sang năm sẽ ngắm trăng ngà nơi đâu?...
          Anh-Nguyên 
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 20:34:33 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: KIM CỐC VIÊN 31.10.2008 03:31:32 (permalink)
            
           KIM CỐC VIÊN

           金 谷 園

           繁 華 事 散 逐 香 塵,
           流 水 無 情 草 自 春。
           日 暮 東 風 怨 啼 鳥,
           落 花 猶 似 墜 樓 人。 

            
           杜 牧


           Phồn hoa sự tán trục hương trần,
           Lưu thủy vô tình thảo tự xuân.
           Nhật mộ đông phong oán đề điểu,
           Lạc hoa do tự trụy lâu nhân.
           Đỗ-Mục
            
           Dịch:
            
           Vườn Kim-Cốc
            
           Phồn hoa tan, sạch hương trần,
           Vô tình nước chảy, cỏ xuân tươi màu.
           Gió đông oán tiếng chim sầu,
           Hoa rơi giống kẻ gieo lầu khi xưa.
           Trần-Trọng-San
            
           Phồn hoa hết, sạch hương đời,
           Thờ ơ nước chảy, cỏ tươi thắm màu.
           Gió đông hờn tiếng chim sầu,
           Hoa rơi tựa gái gieo lầu thuở xưa...
           Anh-Nguyên             

            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:58:06 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: THANH MINH 31.10.2008 03:42:30 (permalink)
             
            THANH MINH
             
            青 明

            青 明 時 節 雨 紛 紛
            路 上 行 人 欲 斷 魂 
            借 問 酒 家 何 處 有
            牧 童 搖 指 荇 花 村 


            杜 牧


            Thanh minh thì tiết vũ phân phân,
            Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
            Tá vấn tửu gia hà xứ hữu,
            Mục đồng dao chỉ hạnh hoa thôn.
            Đỗ-Mục
             
            Dịch:
             
            Tiết Thanh-Minh
             
            Thanh-minh, mưa bụi phủ dầy,
            Trên đường, lòng khách tràn đầy buồn đau.
            Hỏi xem quán rượu nơi đâu,
            Mục đồng, Hoa-Hạnh, chỉ đầu thôn xa...
            Anh-Nguyên              

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 08:59:02 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: SƠN HÀNH 31.10.2008 03:47:34 (permalink)
              
             SƠN HÀNH
              
             山 行

             遠 上 寒 山 石 徑 斜
             白 雲 生 處 有 人 家
             停 車 坐 愛 楓 林 晚
             霜 葉 紅 于 二 月 花 


             杜 牧

             Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà,
             Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia.
             Đình xa tọa ái phong lâm vãn,
             Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa.
             Đỗ-Mục
              
             Dịch:
              
             Đi đường núi
              
             Hàn-Sơn, đưởng đá dốc xa,
             Nơi mây trắng bốc, có nhà ở trong.
             Ngừng xe, mến cảnh rừng phong,
             Lá màu đỏ tựa hoa vòng tháng hai...
             Anh-Nguyên               

             <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 20:57:48 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: QUÁ HOA THANH CUNG 31.10.2008 03:52:35 (permalink)
                           
              QUÁ HOA THANH CUNG
               
              過 華 清 宮

              長 安 回 望 繡 成 堆
              山 頂 千 門 次 第 開 
              一 騎 紅 塵 妃 子 笑 
              無 人 知 是 荔 枝 來


              杜 牧


              TrÜ©ng an hÒi v†ng tú thành Çôi,

              SÖn Çính thiên môn thÙ ÇŒ khai.
              NhÃt kœ hÒng trÀn phi tº ti‰u,
              Vô nhân tri thÎ lŒ chi lai.
              ñ‡-Møc
               

              DÎch:
                     

              Qua cung Thanh-Hoa
               
              TrÜ©ng-An ÇËp t¿a gÃm thêu,
              ñÀu non, nghìn cºa Çã ÇŠu mª ra.
              Bøi hÒng, trên ng¿a, cÜ©i hoa,
              Ai hay ‘‘Trái väi’’ ngÜ©i ta Çã vŠ...
              Anh-Nguyên    

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2016 09:01:28 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: ĐỀ Ô GIANG ĐÌNH 31.10.2008 04:10:45 (permalink)
                
               ĐỀ Ô GIANG ĐÌNH

               題 烏 江 享

               勝 敗 兵 家 事 不 期
               包 羞 忍 聇 是 男 兒
               江 東 子 弟 多 才 俊
               卷 土 重 來 未 可 知

                
               杜 牧

               Thắng bại binh gia sự bất kỳ,
               Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi.
               Giang đông tử đệ đa tài tuấn,
               Quyển thổ trùng lai vị khả tri.
               Đỗ-Mục
                
               Dịch:
                
               Đề đình Ô-Giang
                
               Việc quân, thua được, chẳng kỳ,
               Nén lòng thẹn, nhục, nam nhi mới là.
               Giang-Đông giới trẻ tài ba,
               Trở về, kết quả biết ra thế nào!...
               Anh-Nguyên 

               <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 20:58:39 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..1112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 167 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9