Lượm Lặt Rinh Dzìa ....
Cô Lữ Buồn 27.10.2008 00:57:43 (permalink)
Nhà em mái lá đơn sơ
Vuờn cây, áo cá, Ruộng bờ , cây xanh
Trái  ngon trĩu quả trên cành
Hoa thơm, buớm luợn dạo quanh sân nhà
       
Mời anh ghé bộ bước qua
Dạo chơi, ngắm cảnh ,thăm nhà ,thăm  em
Xấu, đẹp,xin hãy chê,khen
Để em biết đựơc ...tài hèn.....sửa ngay
 
                                               Cô Lữ
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/79FB74C24BB7467E9A02A505A543E80B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8FEC770ADC184DD08A22F3AB05C0264B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/F35B1F2C0FAE4E8786EE00A305FE4570.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/AEBC79E359FD4CF6BEF3CB0CB2D080E3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B0E931E4EF344BA98615C914C7AB9E14.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
  Cô Lữ Buồn 27.10.2008 08:39:25 (permalink)
  Cảnh đẹp quê hương


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/156891484B5946D6BB6CD635864A219C.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/663F4FF1097242BA8C59823551071548.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  #2
   Cô Lữ Buồn 27.10.2008 08:45:22 (permalink)
   Hương Bưởi Quê Mình


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/136D50B81D1B42ADA278FF6C6A7AA292.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E668189E74D54B9F985B8594ACD0E7CA.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/95DD10A563B14BE8BDEA113F94CA4303.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D733164A0D7B4A3E9E0D6AA7AE147DCB.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/21EB4470557D4A91869976E1563D946F.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   #3
    Cô Lữ Buồn 27.10.2008 08:52:34 (permalink)
    Góc Quê

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4C3CD7A863B1472492585A0AC39C55B2.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/45B1BAED8588476B989AEB7718040C30.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/2162444BBF6B4F3497BABF5381434E46.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8D0ADFBC8C8146228C3134FF3C26855A.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0B6B37E45D594581B64959AECF2CADFA.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #4
     Cô Lữ Buồn 29.10.2008 21:07:06 (permalink)
     Chùa Huơng

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/EA7EDF085DD7460CA2279A818C515CB8.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/DE7D363CD23049C6BB8B87D0780F4AB3.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/964F4B32A96C49FB98C9A6115CD1A04B.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E610E87F0F5E4708A90934ED584DF36B.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/052135557AB542308ABD6B3931D3A9A3.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     #5
      Trần Mạnh Hùng 30.10.2008 03:29:11 (permalink)
       
      Thân tặng Cô Lữ Buồn
       
      Nụ hôn yêu. net
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 07:29:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #6
       Cô Lữ Buồn 03.11.2008 21:21:22 (permalink)


       _____________________________
       #7
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9