Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch II - Anh Nguyên

Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 178 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ct.Ly

 • Số bài : 22710
 • Điểm thưởng : 0
 • Trạng thái: offline
Đường Thi Trích Dịch II - Anh Nguyên 01.11.2008 04:51:29 (permalink)
Đường Thi Trích Dịch II - Anh Nguyên

Chúc vui
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/D93D05B251A2473FBBDC45D3128C72BC.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 04:54:50 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
 
#1
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: Đường Thi Trích Dịch II - Anh Nguyên 01.11.2008 08:45:56 (permalink)
   
   
   ĐƯỜNG THI
        TRICH DỊCH
                                         -----------------
                            
                      QUYN  II  

              Gồm 170 bài của Đỗ-Phủ  

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 19:02:04 bởi Anh Nguyên >
   
  #2
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: VỌNG NHẠC 01.11.2008 09:11:09 (permalink)
    
   ĐỖ PHỦ
      
   VỌNG NHẠC

   望 嶽

   岱 宗 夫 如 何?
   齊 魯 青 未 了。
   造 化 鍾 神 秀,
   陰 陽 割 昏 曉。
   盪 胸 生 層 雲,
   決 眥 入 歸 鳥。
   會 當 凌 絕 頂,
   一 覽 眾 山 小。
    

   杜 甫


   Đại tông phù như hà,
   Tề lỗ thanh vị liễu.
   Tạo hóa chung thần tú,
   Âm dương cát hôn hiểu.
   Đãng hung sinh tằng vân,
   Quyết tš nhân quy điểu.
   Hội đương lăng tuyệt đính,
   Nhất lãm chúng sơn tiểu.
   Đỗ-Phủ
    
   Dịch:
    
   Ngắm núi Thái-Sơn
    
   Đại-Tông kia, đã biết đâu,
   Lỗ, Tề, xanh biếc một mầu cỏ cây.
   Trời sinh cảnh đẹp đã bầy,
   Bắc: âm, u tối; nam: đầy sáng, dương.
   Thả lòng ngắm núi mây vương,
   Nhướng mi nhìn đám chim đương bay về.
   Gặp thời, lên đỉnh nào chê,
   Nhìn quanh, núi nhỏ bốn bề nhấp nhô...
   Anh-Nguyên        

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2016 06:37:27 bởi Anh Nguyên >
    
   #3
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: ĐĂNG DUYỆN CHÂU THÀNH LÂU 01.11.2008 19:05:44 (permalink)
     
    ĐĂNG DUYỆN CHÂU
    THàNH LÂU 

    登 兗 州 城 樓

    東 郡 趐 庭 日
    南 樓 縱 目 初
    浮 雲 連 海 岱
    平 野 入 青 徐
    孤 嶂 秦 碑 在
    荒 城 魯 殿 餘
    從 來 多 古 意
    臨 眺 獨 躊 躇

     
    杜 甫  
     
    Đông quận xu đình nhật,
    Nam lâu túng mục sơ.
    Phù vân liên hải đại,
    Bình dã nhập thanh từ.
    Cô chướng tần bi tại,
    Hoàng thành lỗ điện dư.
    Tòng lai đa cổ š,
    Lam điếu độc trù trừ.
    Đỗ-Phủ
     
    Dịch:
     
    Lên lầu thành Duyện-Châu
     
    Thăm cha, Đông-Quận, một lần,
    Lên lầu Nam, đứng phóng tầm mắt trông.
    Mây Đông Hải liền Đại Tông,
    Thanh, Từ, một giải cánh đồng, hai châu.
    Bia Tần Cô-Chướng, nơi đâu,
    Thành hoang, Lỗ-Điện dãi dầu nắng mưa.
    Bao người nhớ dấu vết xưa,
    Đến đây viếng cảnh, ngẩn ngơ đứng nhìn...
    Anh-Nguyên

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2016 06:40:55 bởi Anh Nguyên >
     
    #4
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: DU LONG MÔN PHỤNG TIÊN TỰ 01.11.2008 19:28:45 (permalink)
      
     DU LONG MÔN
     PHỤNG TIÊN TỰ
      
     遊 龍 門 奉 先 寺

     已 從 招 提 遊,
     更 宿 招 提 境.
     陰 壑 生 虛 籟,
     月 林 散 清 影.
     天 闕 象 緯 逼,
     雲 臥 衣 裳 冷.
     欲 覺 聞 晨 鐘,
     令 人 發 深 省.

      
     杜 甫
      
     Dĩ tòng chiêu đề du,
     Cánh túc chiêu đề cảnh.
     Âm hác sinh hư lại,
     Nguyệt lâm tán thanh ảnh.
     Thiên khuyết tượng vỹ bức,
     Vân ngọa y thường lãnh.
     Dục giác văn thần chung,
     Linh nhân phát thâm tỉnh
     Đỗ-Phủ
      
     Dịch:
      
     Đi chơi chùa Phụng Tiên
      
     Chiêu-đề, vào đất Phật chơi,
     Lại nương cửa Phật tạm thời qua đêm.
     Gió hang chợt hú, chợt êm,
     Trăng soi cảnh vật, êm đềm nhô lên.
     Cửa trời, sao dát kề bên,
     Nằm trong mây ngủ, áo xiêm lạnh lùng.
     Nghe chuông, sáng tỏ cõi lòng,
     Khiến người chợt tỉnh, tinh thông nghĩa mầu...
     Anh-Nguyên  

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2016 06:43:32 bởi Anh Nguyên >
      
     #5
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: XUÂN NHẬT ỨC LÝ BẠCH 01.11.2008 19:44:47 (permalink)


      XUÂN NHẬT ỨC LÝ BẠCH 
       
      春 日 憶 李 白

      白 也 詩 無 敵,
      飄 然 思 不 群。
      清 新 庾 開 府,
      俊 逸 鮑 參 軍。
      渭 北 春 天 樹,
      江 東 日 暮 雲。
      何 時 一 樽 酒,
      重 與 細 論 文。

      杜 甫

      Bạch dã thi vô địch,
      Phiêu nhiên tứ bất quần.
      Thanh tân dữu khai phủ,
      Tuấn dật bão tham quân.
      Vị bắc xuân thiên thụ,
      Giang đông nhật mộ vân.
      Hà thì nhất tôn tửu,
      Trùng dữ tế luận văn.
      Đỗ-Phủ
       
      Dịch:
       
      Ngày Xuân nhớ Lš-Bạch
       
      Văn thơ, Lš-Bạch hơn đời,
      Nhẹ nhàng, lời š khác người chung quanh.
      Mới như phủ Dữu khánh thành,
      Tài cao, Bảo-Chiếu nghe danh hơn gì.
      Như cây Vị-Bắc xanh rì,
      Và mây buổi tối bay về Giang-Đông.
      Bao giờ, chén rượu uống cùng,
      Chuyện văn lớn nhỏ, lại chung nhau bàn...
      Anh-Nguyên

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:51:43 bởi Anh Nguyên >
       
      #6
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TẶNG LÝ BẠCH 01.11.2008 19:53:31 (permalink)
        
       TẶNG LÝ BẠCH    
        
       赠 李 白

       秋 来 相 顾 尚 飘 蓬,
       未 就 丹 砂 愧 葛 洪。
       痛 饮 狂 歌 空 度 日,
       飞 扬 跋 扈 为 谁 雄。

       杜 甫

        
       Thu lai tương cố thượng phiêu bồng,
       Vị tựu đan sa quš cát hồng.
       Thống ẩm cuồng ca không độ nhật,
       Phi dương bạt hộ vị thùy hùng.
       Đỗ-Phủ
        
       Dịch:
        
       Tặng Lš-Bạch
        
       Thu sang thấy bạn vẫn phiêu bồng,
       Chưa luyện đan sa, thẹn Cát-Hồng.
       Ngày tháng quay cuồng ca với rượu,
       Vì ai ngạo nghễ tỏ hào hùng?
       Trần-Trọng-San
        
       Thu về, thân vẫn nổi trôi,
       Tiên đan chưa luyện, thẹn ôi!...Cát-Hồng.
       Suốt ngày, say hát lung tung,
       Đã ngông, lại bướng, anh hùng vì ai?...
       Anh-Nguyên            

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 05:50:04 bởi Anh Nguyên >
        
       #7
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: ĐÔNG NHẬT HỮU HOÀI LÝ BẠCH 01.11.2008 20:20:35 (permalink)
         
        ĐÔNG NHẬT HỮU
        HOàI LÝ BẠCH
         
        終 日 有 懷 李 白

        寂 寞 書 齋 裏,
        終 朝 獨 爾 思.
        更 尋 嘉 樹 傳,
        不 忘 角 弓 詩.
        短 褐 風 霜 入,
        還 丹 日 月 遲.
        未 因 乘 興 去,
        空 有 鹿 門 期.


        杜 甫
         

        Tịch mịch thư trai lý,
        Chung triêu độc nhĩ tư.
        Cánh tầm gia thụ truyện,
        Bất vong giác cung thi.
        Đoản cát phong sương nhập,
        Hoàn đan nhật nguyệt trì.
        Vị nhân thăng hứng khứ,
        Không hữu lộc môn kỳ.
        Đỗ-Phủ
         
        Dịch:
         
        Ngày Đông nhớ Lý-Bạch
         
        Trong phòng đọc sách lặng im,
        Suốt ngày một bóng im lìm nhớ anh.
        Truyện tiên tìm đọc đã đành,
        Không quên, vẫn nhớ rành rành kinh Thi.
        Gió sương, áo ngắn quản gì,
        Thuốc tiên pha chế kém đi mỗi ngày.
        Hứng đi, chưa đến lúc này,
        Nếu không, đã hẹn tháng ngày Lộc-Môn...
        Anh-Nguyên

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2015 19:48:57 bởi Anh Nguyên >
         
        #8
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: ẨM TRUNG BÁT TIÊN CA 01.11.2008 21:30:05 (permalink)
          
         ẨM TRUNG BÁT TIÊN CA
          
         飲 中 八 仙 歌
          
         知 章 騎 馬 似 乘 船,
         眼 花 落 井 水 底 眠。
         汝 陽 三 斗 始 朝 天,
         道 逢 麹 車 口 流 涎。
         恨 不 移 封 向 酒 泉,
         左 相 日 興 費 萬 錢。
         飲 如 長 鯨 吸 百 川,
         銜 杯 樂 聖 稱 世 賢。
         宗 之 瀟 灑 美 少 年,
         舉 觴 白 眼 望 青 天。
         皎 如 玉 樹 臨 風 前,
         蘇 晉 長 齋 繡 佛 前。
         醉 中 往 往 愛 逃 禪,
         李 白 一 斗 詩 百 篇。
         長 安 市 上 酒 家 眠,
         天 子 呼 來 不 上 船。
         自 稱 臣 是 酒 中 仙,
         張 旭 三 杯 草 聖 傳。
         脫 帽 露 頂 王 公 前,
         揮 毫 落 紙 如 雲 煙。
         焦 遂 五 斗 方 卓 然,
         高 談 雄 辨 驚 四 筵。
          
         杜 甫 
          
         Tri chương kỳ mã tự thừa huyền,
         Nhãn hoa lạc tỉnh thủy để miên.
         Nhữ dương tam đẩu thủy triều thiên,
         Đạo phùng khúc xa khẩu lưu diên,
         Hận bất di phong hướng tửu tuyền.
         Tả tướng nhật hứng phí vạn tiền,
         Ẩm như trường kình hấp bách xuyên,
         Hàm bôi lạc thánh xứng tỵ hiền.
         Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên,
         Cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên,
         Kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền.
         Tô tấn trường trai tú phật tiền,
         Túy trung vãng vãng ái đào thiền.
         Lš Bạch nhất đẩu thi bách thiên,
         Trường an thị thượng tửu gia miên,
         Thiên tử hô lai bất thướng thuyền,
         Tự xưng thần thị tửu trung tiên.
         Trương húc tam bôi thảo thánh truyền,
         Thoát mạo lộ đính vương công tiền,
         Huy hào lạc chỉ như vân yên.
         Tiều toại ngũ đẩu phương trác nhiên,
         Cao đàm hùng biện kinh tứ diên.
         Đỗ-Phủ
          
         Dịch:
          
         Tám ông tiên rượu
          
         Tri-Chương đi ngựa như thuyền,
         Giếng khô, say rớt ngồi yên ngủ khì.
         Nhữ chầu, ba đấu mới đi,
         Giữa đường gặp rượu, dãi thì chẩy ra,
         Tửu-Tuyền, hận chẳng bổ qua.
         Hứng lên, Tả tướng chi ra vạn tiền,
         Như kình, sông nước uống liền,
         Nâng ly vui Thánh, ai Hiền lánh xa.
         Tông-Chi tuổi trẻ, tài hoa,
         Chén nâng, mắt hướng trời xa mỗi ngày,
         Đẹp như cây ngọc gió lay.
         Ông Tô thờ Phật ăn chay tháng ngày,
         Trốn thiền khi đã uống say.
         Lš ngồi, một đấu, làm ngay trăm bài,
         Trường-An, quán rượu ngủ dài,
         Thuyền, vua cho gọi, nằm hoài không lên,
         Tự xưng làng rượu, là Tiên.
         Ông Trương ba chén, chữ, truyền Thánh nhân,
         Trước vương, bỏ mũ chẳng cần,
         Bút vung trên giấy, mây vần, khói bay.
         Tiều, năm đấu, nói thật hay,
         Cao siêu đàm đạo, mê say mọi người...
         Anh-Nguyên  


         <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 07:40:04 bởi Anh Nguyên >
          
         #9
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: PHỤNG TẶNG VỊ TẢ THỪA TRƯỢNG 01.11.2008 22:43:09 (permalink)
           
          PHỤNG TẶNG VI TẢ THỪA TRƯỢNG
           
          奉 贈 韋 左 丞 丈
           
          紈 绔 不 餓 死,
          儒 冠 多 誤 身。
          丈 人 試 靜 聽,
          賤 子 請 具 陳。
          甫 昔 少 年 日,
          早 充 觀 國 賓。
          讀 書 破 萬 捲,
          下 筆 如 有 神。
          賦 料 揚 雄 敵,
          詩 看 子 建 親。
          李 邕 求 識 面,
          王 翰 願 卜 鄰。
          自 謂 頗 挺 出,
          立 登 要 路 津。
          致 君 堯 舜 上,
          再 使 風 俗 淳。
          此 意 竟 蕭 條,
          行 歌 非 隱 淪。
          騎 驢 三 十 載,
          旅 食 京 華 春。
          朝 扣 富 兒 門,
          暮 隨 肥 馬 塵。
          殘 杯 與 冷 炙,
          到 處 潜 悲 辛。
          主 上 頃 見 徵,
          欻 然 欲 求 伸。
          青 冥 卻 垂 翅,
          蹭 蹬 無 縱 鱗。
          甚 媿 丈 人 厚,
          甚 知 丈 人 真。
          每 于 百 寮 上,
          猥 誦 佳 句 新。
          竊 效 貢 公 喜,
          難 甘 原 憲 貧。
          焉 能 心 怏 怏,
          只 是 走 踆 踆。
          今 欲 東 入 海,
          即 將 西 去 秦。
          尚 憐 終 南 山,
          迴 首 清 渭 濱。
          常 擬 報 一 飯,
          況 懷 辭 大 臣。
          白 鷗 沒 浩 蕩,
          萬 里 誰 能 馴?
           
          杜 甫

          Hoàn khố bất ngạ tử,
          Nho quan đa ngộ thân.
          Trượng nhân thí tĩnh thính,
          Tiện tử thỉnh cụ trần.
          Phủ tích thiếu niên nhật,
          Tảo sung quan quốc tân.
          Độc thư phá vạn quyển,
          Há bút như hữu thần.
          Phú liệu dương hùng địch,
          Thi khán tử kiến thân.
          Lš ung cầu thức diện,
          Vương hàn nguyện bốc lân.
          Tự vị phả đĩnh xuất,
          Lập đăng yếu lộ tân.
          Trí quân nghiêu thuấn thượng,
          Tái sử phong tục thuần.
          Thử š cánh tiêu điều,
          Hành ca phi ẩn luân.
          Kỳ lư thập tam tải,
          Lữ thực kinh hoa xuân.
          Triêu khấu phú nhi môn,
          Mộ tùy phì mã trần.
          Tàn bôi dữ lãnh chá,
          Đáo xứ tiềm bi tân.
          Chủ thượng khoảnh kiến trưng,
          Hốt nhiên dục cầu thân.
          Thanh minh khước thùy xí,
          Tắng đắng vô túng lân.
          Thậm quš trượng nhân hậu,
          Thậm tri trượng nhân chân.
          Mỗi ư bách liêu thượng,
          Ổi tụng giai cú tân.
          Thiết hiệu cống công hỷ,
          Nan cam nguyên hiến bần.
          Yên năng tâm ưởng ưởng,
          Chỉ thị tẩu thuân thuân.
          Kim dục đông nhập hải,
          Tức tương tây khứ tần.
          Thượng liên chung nam san,
          Hồi thủ thanh vị tân.
          Thường nghĩ báo nhất phạn,
          Huống hoài từ đại thần.
          Bạch âu một hạo đãng,
          Vạn lš thùy năng tuần.
          Đỗ-Phủ
           
          Dịch:
           
          Kính tặng cụ Tả-Thừa họ Vi
           
          Quần tơ, chẳng chết đói đâu,
          Mũ nho bị ngộ nhận lâu về mình.
          Cụ, xin hãy cứ lặng thinh,
          Hèn này xin được tường trình trước sau :
          Phủ này, còn trẻ kém đâu,
          Chọn vào khách nước, mái đầu còn xanh.
          Sách xem vạn quyển đã rành,
          Bút cầm như có thần linh ngồi cùng.
          Phú, làm sánh với Dương-Hùng,
          Thơ làm, Tào-Thực cùng chung chỗ ngồi.
          Lš-Ung muốn biết mặt tôi,
          Vương-Hàn nguyện chọn nhà nơi ở gần.
          Tưởng rằng ngửa mặt bước chân,
          Bến sâu đường hiểm thâu dần vào tay.
          Vua hơn Nghiêu, Thuấn, mong thay,
          Trở về phong tục những ngày thuần lương.
          Ý này rốt cuộc thảm thương,
          Hát ca, trôi nổi, chính trường vẫn chưa.
          Mười ba năm mãi cưỡi lừa,
          Kinh đô, ăn chịu giữa mùa Xuân tươi.
          Sáng đi gõ cửa nhà người,
          Chiều về, ngựa béo theo đuôi bụi mù.
          Rượu thừa, chả lạnh còn dư,
          Đắng cay, buồn tủi hầu như tận cùng.
          Nhà vua chợt gọi vào cung,
          Bỗng nhiên cũng muốn ra cùng người ta.
          Chim đang xệ cánh bay xa,
          Chẳng như con cá ao nhà thong dong.
          Cụ thường đôn hậu ai bằng,
          Thật là xấu hổ, cụ hằng quan tâm.
          Trước quan có tới cả trăm,
          Nhiều lần trích đọc thơ văn mới làm.
          Thấy gương Cống-Vũ mà ham,
          Nhưng theo Nguyên-Hiến khó kham nghèo hèn.
          Tại sao?...cơn giận dâng lên,
          Chạy lui chạy tới, càng thêm đau buồn.
          Hướng đông ra biển dong buồm,
          Hướng tây cách biệt, bỏ luôn đất Tần.
          Chung-Nam yêu mến xa dần,
          Ngoảnh đầu, bến Vị trong ngần còn đâu.
          Bát cơm, nghĩ báo ơn sâu,
          Đại thần, từ biệt trong đầu nhớ luôn.
          Chim âu bay đã ngút nguồn,
          Nào ai bắt lại tập luôn cho thuần?!...
          Anh-Nguyên

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 07:42:02 bởi Anh Nguyên >
           
          #10
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: PHỤNG TẶNG VỊ TẢ THỪA TRƯỢNG 01.11.2008 23:11:50 (permalink)
            
           ĐỒNG HOÀNG PHỦ THỊ NGỰ TRAI TRUNG
           XUÂN VỌNG KIẾN THỊ CHI TÁC
            
           同 皇 甫 侍 御 齋 中 春 望 見 示 之 作
            
           望 遠 思 歸 心 易 傷,
           況 將 衰 鬢 偶 年 光。
           時 攀 芳 樹 愁 花 盡,
           晝 掩 高 齋 厭 日 長。
           甘 比 流  波辭 舊 浦,
           忍 看 新 草 遍 橫 塘。
           因 君 贈 我 江 楓 詠,
           春 思 如 今 未 易 量。
            
           杜 甫 
            
           Vọng viễn tư quy tâm dị thương,
           Huống tương suy mấn ngẫu niên quang.
           Thì phan phương thụ sầu hoa tận,
           Trú yểm cao trai yếm nhật trường.
           Cam tỷ lưu ba từ cựu phố,
           Nhẫn khan tân thảo biến hoành đường.
           Nhân quân tặng ngã giang phong vịnh,
           Xuân tứ như kim vị dị lường. 
           Đỗ-Phủ
            
           Dịch:
            
           Cùng Hoàng phủ thị ngự trong
           nhà sách ngắm cảnh xuân 
            
           Thời sáng suốt, sắp bạc đầu,
           Đường cùng, phải đến cung hầu kêu than.
           Ý khí vượt tận không gian,
           Nghe lời, vua thấy đầy tràn cảm thương.
           Trực quan ghi chép đại cương,
           Xuân Cung bàn lại tỏ tường mới thôi.
           Gió, nương, đường ngỗng đành rời,
           Theo con nước, bước tới nơi cửa rồng.
           Cuối cùng, li với thuồng luồng,
           Nghe chim yến, sẻ, còn đương ồn ào.
           Trời xanh, cách trở thế sao!
           Gắng công mà chẳng thế nào bổng bay.
           Đạo Nho, học khó thế này,
           Cái danh dòng họ đến nay vẫn còn.
           Xưa, tìm cây thuốc, vào non,
           Cảnh nay đẹp đẽ như còn Đào Nguyên.
           Về quê, định sửa cờ liền,
           Nhưng sao nhớ mãi cừa quyền cung vua.
           Khen ba bài phú* thở xưa,
           Hai ông, khó nhắc cho vừa công ơn...
           ~Anh Nguyên~
            
           *Tam đại lễ phú
            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 11:21:50 bởi Anh Nguyên >
            
           #11
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: KIM TỊCH HÀNH 01.11.2008 23:26:45 (permalink)
             
            KIM TỊCH HàNH
             
            今 夕 行

            今 夕 何 夕 歲 云 徂,
            更 長 燭 明 不 可 孤。
            咸 陽 客 舍 一 事 無,
            相 與 博 塞 為 歡 娛。
            馮 陵 大 叫 呼 五 白,
            袒 跣 不 肯 成 梟 盧。
            英 雄 有 時 亦 如 此,
            邂 逅 豈 即 非 良 圖。
            君 莫 笑,
            劉 毅 從 來 布 衣 願,
            家 無 儋 石 輸 百 萬。

             
            杜 甫
             
            Kim tịch hà tịch tuế vân tồ,
            Canh trường chúc minh bất khả cô.
            Hàm dương khách xá nhất sự vô,
            Tương dữ bác tái vi hoan ngu.
            Bằng lăng đại khiếu hô ‘‘ngũ bạch’’,
            Đản tẩy bất khẳng thành ‘‘kiều lô’’.
            Anh hùng hữu thì diệc như thử,
            Giải cấu khởi tức phi lương đồ.
            Quân mạc tiếu:
            Lưu nghị tòng lai bố y nguyện,
            Gia vô đam thạch thâu bách vạn.
            Đỗ-Phủ
             
            Dịch:
             
            Cái đêm nay
             
            Đêm nay năm hết, gần kề,
            Canh dài không thể yên bề cô đơn.
            Quán Hàm-Dương, việc gì hơn,
            Bày trò đánh bạc, quây quần vui chơi.
            Nghe hô ‘‘ngũ bạch’’ đây rồi,
            Xắn tay, ngồi nhỏm, bồi hồi ‘‘kiều lô’’.
            Như anh hùng gặp thời cơ,
            Dịp may há chẳng được nhờ hay sao?
            Chớ cười, Lưu-Nghị thuở nào,
            Thua trăm vạn bạc, nhà nào...đấu thưng!...
            Anh-Nguyên          
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2015 20:04:18 bởi Anh Nguyên >
             
            #12
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: YẾT CHÂN ĐẾ TỰ THIỀN SƯ 01.11.2008 23:41:04 (permalink)
              
             YẾT CHÂN ĐẾ TỰ THIỀN SƯ
              
             謁 真 諦 寺 禪 師
              
             蘭 若 山 高 處,
             煙 霞 嶂 幾 重。
             凍 泉 依 細 石,
             晴 雪 落 長 松。
             問 法 看 詩 忘,
             觀 身 向 酒 慵。
             未 能 割 妻 子,
             卜 宅 近 前 峰。 
              
             杜 甫
              
             Lan nhược sơn cao xứ,
             Yên hà chướng kỷ trùng.
             Đống tuyền y tế thạch,
             Tình tuyết lạc trường tùng.
             Vấn pháp khán thì vong,
             Quan thân hướng tửu dung.
             Vị năng cát thê tử,
             Bốc trạch cận tiền phong.
             Đỗ-Phủ
              
             Dịch:
              
             Viếng Thiền sư Chùa Chân Đế
              
             Chùa nằm nơi núi non cao,
             Ráng, mây, bao phủ biết bao nhiêu tầng.
             Suối, băng đá vụn phủ dần,
             Tuyết ngừng, còn bám trắng ngần thông cao.
             Xem thơ, hỏi pháp nhớ nào!
             Gẫm thân, nhớ rượu tránh sao khỏi lười.
             Vợ con, chưa thể dứt rồi,
             Gần ngay trước núi, chọn nơi làm nhà...
             Anh-Nguyên   
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 11:27:10 bởi Anh Nguyên >
              
             #13
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: TiỀN XUẤT TÁI 02.11.2008 01:49:44 (permalink)
               
              TIỀN XUẤT TÁI
              (Kỳ nhất)
               
              前 出 塞 其 一
               
              戚 戚 去 故 里,
              悠 悠 赴 交 河。
              公 家 有 程 期,
              亡 命 嬰 禍 羅。
              君 已 富 土 境,
              開 邊 一 何 多!
              棄 絕 父 母 恩,
              吞 聲 行 負 戈。
               
              杜 甫
               
              Thích thích khứ cố lš,
              Du du phó giao hà.
              Công gia hữu trình kỳ,
              Vong mệnh anh họa la.
              Quân dĩ phú thổ cảnh,
              Khai biên nhất hà đa.
              Khứ tuyệt phụ mẫu ân,
              Thôn thanh hành phụ qua.
              Đỗ-Phủ
               
              Dịch:
               
              Ra biên ải lầ đầu
              (Bài một)
               
              Buồn buồn, làng, bỏ ra đi,
              Giao-Hà, đường đến phải đi khá dài.
              Lộ trình đã ấn định ngày,
              Đến mà quá hạn, lãnh ngay án tù.
              Vua nhiều lãnh thổ, cõi bờ,
              Mở mang biên giới bây giờ chưa thôi.
              Ơn cha nghĩa mẹ dứt rồi,
              Nghẹn ngào vác giáo, bùi ngùi ra đi...
              Anh-Nguyên  
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 07:46:34 bởi Anh Nguyên >
               
              #14
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: TiỀN XUẤT TÁI 02.11.2008 02:00:10 (permalink)
                  
               TIỀN XUẤT TÁI
               (Kÿ nhÎ)
                
               前 出 塞 其 二
                
               出 門 日 已 遠,
               不 受 徒 旅 欺。
               骨 肉 恩 豈 斷,
               男 兒 死 無 時。
               走 馬 脫 轡 頭,
               手 中 挑 青 絲。
               捷 下 萬 仞 網,
               俯 身 試 搴 旗。
                
               杜 甫
                
               Xuất môn nhật dĩ viễn,
               Bất thụ đồ lữ khi.
               Cốt nhục ân khởi đoạn,
               Nam nhi tử vô thì.
               Tẩu mã thoát bí đầu,
               Thủ trung khiêu thanh ty.
               Tiệp há vạn nhẫn cương,
               Phủ thân thí khiên kỳ.
               Đỗ-Phủ
                
               Dịch:
                
               Ra biên ải lần đầu
               (Bài hai)
                
               Ngày ra khỏi cửa đã xa,
               Không cho bọn chúng nhìn ta coi thường.
               Cắt sao ơn nghĩa thịt xương,
               Làm trai chết ở chiến trường hẹn đâu.
               Ngựa phi tuột cả giàm đầu,
               Trong tay nắm sợi cương mầu xanh thôi.
               Núi cao Vạn-Nhẫn, hạ rồi,
               Khom mình, cờ địch trên đồi rút coi...
               Anh-Nguyên
                
                
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 11:30:13 bởi Anh Nguyên >
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 178 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9