Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch III - Anh Nguyên

Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
Đường Thi Trích Dịch III - Anh Nguyên 07.11.2008 03:09:48 (permalink)
 
ĐƯỜNG THI
      TRICH DỊCH

                                       -----------------
                          
                    QUYN  III   

 

                 GÒm 197 bài cûa 12 tác giä:
 
                  ñ‡-Phû ~ ñ‡-Quang-ñình
                  ñ‡-ThÄm-Ngôn ~ ñ‡-Thu-NÜÖng
                  ñ‡-Tuân-Håc ~ ñ¶c-Cô-CÃp
                  ñÜ©ng-Ngån-Khiêm ~ Giä-Chí
                  Giä-ñäo ~ Hå-Tri-ChÜÖng
                  Hàn-Ác ~ Hàn-DÛ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 07:58:02 bởi Anh Nguyên >
 
#1
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ nhất) 07.11.2008 08:22:12 (permalink)
   
  ĐỖ PHỦ
   
  GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
  (Kỳ nhất)
   
  江 畔 獨 步 尋 花 其 一
   
  江 上 被 花 惱 不 徹,
  無 處 告 訴 只 顛 狂。
  走 覓 南 鄰 愛 酒 伴,
  經 旬 出 飲 獨 空 床。
   
  杜 甫
   
  Giang thượng bị hoa não bất triệt,
  Vô xứ cáo tố chỉ điên cuồng.
  Tẩu mịch nam lân ái tửu bạn,
  Kinh tuần xuất ẩm độc không sàng.
  Đỗ-Phủ
   
  Dịch:
   
  Một mình bên bờ sông đi tìm hoa
  (Bài một)
   
  Trên sông cứ nghĩ tới hoa,
  Không nơi bày tỏ, chắc là hóa điên.
  Xóm nam, bạn rượu, tìm liền,
  Giường không, nào biết bạn hiền uống đâu?!...
  Anh-Nguyên 
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:25:33 bởi Anh Nguyên >
   
  #2
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ nhị) 07.11.2008 08:28:38 (permalink)
    
   GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
   (Kỳ nhị)
    
   江 畔 獨 步 尋 花 其 二
    
   稠 花 亂 蕊 畏 江 濱,
   行 步 欹 危 實 怕 春。
   詩 酒 尚 堪 驅 使 在,
   未 須 料 理 白 頭 人。
    
   杜 甫
    
   Trù hoa loạn nhị lš giang tân,
   Hành bộ y nguy thực phạ xuân.
   Thi tửu thượng kham khu sứ tại,
   Vị ưng liệu lš bạch đầu nhân.
   Đỗ-Phủ
    
   Dịch:
    
   Một mình bên bờ sông tìm hoa
   (Bài hai)
    
   Bến sông, hoa nhị xum xuê,
   Bước đi chầm chậm sợ về chúa Xuân.
   Rượu, thơ, đã trải nhiều lần,
   Thuốc men chưa tính cho thân bạc đầu?!...
   Anh-Nguyên
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:26:23 bởi Anh Nguyên >
    
   #3
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ tam) 07.11.2008 08:38:44 (permalink)
     
    GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
    (Kỳ tam)
     
    江 畔 獨 步 尋 花 其 三
     
    江 深 竹 靜 兩 三 家,
    多 事 紅 花 映 白 花。
    報 答 春 光 知 有 處,
    應 須 美 酒 送 生 涯。
     
    杜 甫
     
    Giang thâm trúc tĩnh lưỡng tam gia,
    Đa sự hồng hoa ánh bạch hoa.
    Báo đáp xuân quang tri hữu xứ,
    Ưng tu mỹ tửu tống sinh nhai.
    Đỗ-Phủ
     
    Dịch:
     
    Một mình bên bờ sông tìm hoa
    (Bài ba)
     
    Sông sâu, trúc rậm, vài nhà,
    Bao hoa hồng, trắng, sắc hoà vào nhau,
    Nắng Xuân, đền đáp ơn sâu,
    Rượu ngon đem uống quên sầu kiếm ăn...
    Anh-Nguyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:27:06 bởi Anh Nguyên >
     
    #4
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ tứ) 07.11.2008 08:45:37 (permalink)
      
     GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
     (Kỳ tứ)
      
     江 畔 獨 步 尋 花 其 四
      
     東 望 少 城 花 滿 煙,
     百 花 高 樓 更 可 憐。
     誰 能 載 酒 開 金 盞,
     喚 取 佳 人 舞 繡 筵。
      
     杜 甫
      
     Đông vọng thiếu thành hoa mãn yên,
     Bách hoa cao lâu cánh khả liên.
     Thùy năng tái tửu khai kim trản,
     Hoán thủ giai nhân vũ tú diên.
     Đỗ-Phủ
      
     Dịch:
      
     Một mình bên bờ sông đi tìm hoa
     (Bài bốn)
      
     Thiếu-Thành, khói phủ đầy hoa,
     Bách-Hoa, lầu ấy thật là dễ thương.
     Chén vàng, rót rượu ai đương,
     Mời người đẹp múa trêng giường chiếu thêu...
     Anh-Nguyên 

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:27:58 bởi Anh Nguyên >
      
     #5
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ ngũ) 07.11.2008 08:51:52 (permalink)
       
      GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
      (Kÿ ngÛ)
       
      江 畔 獨 步 尋 花 其 五
       
      黃 師 塔 前 江 水 東,
      春 光 懶 困 倚 微 風。
      桃 花 一 簇 開 無 主,
      可 愛 深 紅 愛 淺 紅?
       
      杜 甫
       
      Hoàng sÜ tháp tiŠn giang thûy Çông,
      Xuân quang lãn khÓn › vi phong.
      ñào hoa nhÃt thÓc khai vô chû,
      Khä ái thâm hÒng ánh thi‹n hÒng.
      ñ‡-Phû
       
      DÎch:
       
      M¶t mình bên sông Çi tìm hoa
      (Bài næm)
       
      Bên sông, trܧc tháp Hoàng-SÜ,
      Ánh Xuân nÜÖng gió tØ tØ lan ra.
      DÅy Çào nª, v¡ng chû nhà,
      DÀu hÒng ÇÆm, nhåt, ÇŠu là dÍ thÜÖng...
      Anh-Nguyên 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:28:39 bởi Anh Nguyên >
       
      #6
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ lục) 07.11.2008 09:01:49 (permalink)
        
       GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
       (Kỳ lục)
        
       江 畔 獨 步 尋 花 其 六
        
       黄 四 娘 家 花 满 蹊,
       千 朵 万 朵 压 枝 低。
       留 连 戏 蝶 时 时 舞,
       自 在 娇 莺 恰 恰 啼。
        
       杜 甫
        
       Giang bạn dộc bộ tầm hoa
       (Kỳ sáu)
        
       Hoàng tứ nương gia hoa mãn khê,
       Thiên dựng vạn dựng áp chi đề.
       Lưu liên hí điệp thì thì vũ,
       Tự tại kiều oanh kháp kháp đề.
       Đỗ-Phủ
        
       Dịch:
        
       Một mình bên sông đi bộ tìm hoa
       (Bài sáu)
        
       Nhà ai dòng suối đầy hoa,*
       Cả ngàn vạn nụ nở ra chĩu cành.
       Bướm đùa chốc chốc lượn quanh,
       Đều đều, oanh hót trên cành thảnh thơi...
       Anh-Nguyên
        
       * Hay: Nhà cô Hoàng, suối đầy hoa,       
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2015 01:07:52 bởi Anh Nguyên >
        
       #7
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA (Kỳ thất)) 07.11.2008 09:07:17 (permalink)
         
        GIANG BẠN ĐỘC BỘ TẦM HOA
        (Kỳ thất)
         
        江 畔 獨 步 尋 花 其 七
         
        不 是 看 花 即 索 死,
        只 恐 花 盡 老 相 催。
        繁 枝 容 易 紛 紛 落,
        嫩 葉 商 量 細 細 開。
         
        杜 甫
         
        Bất thị ái hoa tức dục tử,
        Chỉ khủng hoa tận lão tương thôi.
        Phiền chi dung dị phân phân lạc,
        Nộn nhụy thương lương tế tế khai.
        Đỗ-Phủ
         
        Dịch:
         
        Một mình bên sông tìm hoa
        (Bài bẩy)
         
        Yêu hoa nào muốn chết đâu,
        Chỉ lo hoa hết, mái đầu già thôi.
        Đầy cành, hoa lả tả rơi,
        Nhụy non, xin hãy lần hồi nở ra ...
        Anh-Nguyên
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:29:25 bởi Anh Nguyên >
         
        #8
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: TIẾN ĐĨNH 07.11.2008 09:20:43 (permalink)
          
         TIẾN ĐĨNH
          
         進 艇
          
         南 京 久 客 耕 南 畝,
         北 望 傷 神 坐 北 窗。
         晝 引 老 妻 乘 小 艇,
         晴 看 稚 子 浴 清 江。
         俱 飛 蛺 蝶 元 相 逐,
         並 蒂 芙 蓉 本 自 雙。
         茗 飲 蔗 漿 攜 所 有,
         瓷 罌 無 謝 玉 為 缸。
          
         杜 甫
          
         Nam kinh cửu khách tỉnh nam mẫu,
         Bắc vọng thương thần tọa bắc song.
         Trú dẫn lão thê thăng tiểu đĩnh,
         Tinh khan trĩ tử dục thanh giang.
         Câu phi tiệp điệp nguyên tương trục,
         Tịnh đế phù dung bản tự song.
         Mính ẩm giá tương huề sở hữu,
         Từ anh vô tạ ngọc vi cang.
         Đỗ-Phủ
          
         Dịch:
          
         Lướt thuyền
          
         Nam-Kinh vài mẫu, khách cầy,
         Bên song ngóng bắc, ngồi đây đau lòng.
         Sớm, thuyền, dắt vợ lên xong,
         Tạnh coi trẻ tắm trên dòng trong xanh.
         Bướm bay từng cặp lướt nhanh,
         Phù dung cùng gốc trổ thành từng đôi.
         Nước trà, nước mía sẵn thôi,
         Bình sành, bình ngọc, đâu thời khác nhau...
         Anh-Nguyên            
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:30:09 bởi Anh Nguyên >
          
         #9
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: HOÀNG THẢO 07.11.2008 09:59:27 (permalink)
           
          HOàNG THẢO
           
          黃 草
           
          黃 草 峽 西 船 不 歸,
          赤 甲 山 下 行 人 稀。
          秦 中 驛 使 無 消 息,
          蜀 道 兵 戈 有 是 非。
          萬 裏 秋 風 吹 錦 水,
          誰 家 別 淚 濕 羅 衣。
          莫 愁 劍 閣 終 堪 據,
          聞 道 松 州 已 被 圍。
           
          杜 甫
           
          Hoàng thảo giáp tây thuyền bất quy,
          Xích giáp sơn hạ hành nhân hy.
          Tần trung dịch sứ vô tiêu tức,
          Thục đạo binh qua hữu thị phi.
          Vạn lš thu phong xuy cẩm thủy,
          Thùy gia biệt lệ thấp la y.
          Mạc sầu kiếm các chung kham cứ,
          Văn đạo tùng châu dĩ bị vi.
          Đỗ-Phủ
           
          Dịch:
           
          Kẽm Hoàng-Thảo
           
          Kẽm Hoàng-Thảo chẳng thuyền về,
          Dưới chân Xích-Giáp it khi thấy người.
          Sứ sang Tần, chẳng tăm hơi,
          Quân vào đánh Thục nhiều lời khen, chê.
          Gió Thu, sông Gấm, thổi về,
          Nhà ai áo lụa chia ly lệ đầm.
          Đừng buồn Kiếm-Các mất dần,
          Tùng-Châu, nghe nói, đã gần bị vây...
          Anh-Nguyên             

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:31:27 bởi Anh Nguyên >
           
          #10
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: DÃ VỌNG 07.11.2008 10:17:55 (permalink)
            
           Dã VỌNG
            
           野 望
            
           清 秋 望 不 极,
            
           迢 遞 起 層 陰。
           遠 水 兼 天 淨,
           孤 城 隱 霧 深。
           葉 稀 風 更 落,
           山 迥 日 初 沈。
           獨 鶴 歸 何 晚?
           昏 鴉 已 滿 林。
            
           杜 甫
            
           Thanh thu vọng bất cực,
           Thiều đệ khởi tằng âm.
           Viễn thủy kiêm thiên tĩnh,
           Cô thành ẩn vụ thâm.
           Diệp hy phong cánh lạc,
           Sơn quýnh nhật sơ trầm.
           Độc hạc quy hà vãn,
           Hôn nha dĩ mãn lâm.
           Đỗ-Phủ
            
           Dịch:
            
           Trông cánh đồng quê
            
           Trời Thu trong vắt ngút tầm,
           Xa xa bao lớp bóng râm nổi chìm.
           Nước xa in sắc trời im,
           Ngôi thành cô quạnh ẩn chìm trong sương.
           Gió lay rụng lá còn vương,
           Mặt trời vừa lặn, mù sương núi mờ.
           Hạc đơn bay đến đâu giờ,
           Hoàng hôn, quạ đã đầy bờ rừng Thu...
           Anh-Nguyên            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:32:38 bởi Anh Nguyên >
            
           #11
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: BỆNH QuẤT 07.11.2008 23:18:53 (permalink)
             
            BỆNH QUẤT
             
            病 橘 群 橘 少 生 意,
             
            雖 多 亦 奚 為。
            惜 哉 結 實  小,
            酸 澀 如 棠 梨。
            剖 之 盡 蠹 蟲,
            採 掇 爽 其 宜。
            紛 然 不 適 口,
            豈 只 存 其 皮。
            蕭 蕭 半 死 葉,
            未 忍 別 故 枝。
            玄 冬 霜 雪 積,
            況 乃 回 風 吹。
            嚐 聞 蓬 萊 殿,
            羅 列 瀟 湘 姿。
            此 物 歲 不 稔,
            玉 食 失 光 輝。
            寇 盜 尚 憑 陵,
            當 君 減 膳 時。
            汝 病 是 天 意,
            吾 諗 罪 有 司。
            憶 昔 南 海 使,
            奔 騰 獻 荔 支。
            百 馬 死 山 谷,
            到 今 耆 舊 悲。
             
            杜 甫
             
            Quần quất tiểu sinh š,
            Tuy đa diệc hề vi.
            Tích tai kết thực tiểu,
            Toan sáp như đường lê.
            Phẫu chi tận đố trùng,
            Thái chuyết sảng kỳ nghi.
            Phân nhiên bất thích khẩu,
            Khởi chỉ tồn kỳ bi.
            Tiêu tiêu bán tử diệp,
            Vị nhẫn biệt cố chi.
            Huyền đông sương tuyết tích,
            Huống nãi hồi phong xuy.
            Thường văn bồng lai điện,
            La liệt tiêu tương tư.
            Thử vật tuế bất nhẫm,
            Ngọc thực thất quang huy.
            Khấu đạo thượng bằng lăng,
            Đương quân giảm thiện thì.
            Nhữ bệnh thị thiên š,
            Ngô sầu tội hữu ti.
            Ức tích nam hải xứ,
            Bôn đằng hiến lệ chi.
            Bách mã tử sơn cốc,
            Đáo kim kỳ cựu bi.
            Đỗ-Phủ
             
            Dịch:
             
            Quất bị sâu
             
            Quất cằn một đám không tươi,
            Tuy nhiều cũng chẳng giúp người việc chi.
            Tiếc thay! ăn chẳng ra gì,
            Chát chua như thể trái lê bên đường.
            Bổ ra , toàn bọ, đáng thương,
            Hái dùng không được, chẳng vương vấn gì.
            Dĩ nhiên, ăn chẳng thích chi,
            Chỉ còn cái vỏ xanh rì mà thôi.
            Lá quăn, sắp chết đến nơi,
            Hãy còn chịu đựng chưa rơi khỏi cành.
            Mùa Đông, sương tuyết đọng nhanh,
            Huống chi gió lại quẩn quanh thổi về.
            Bồng-Lai-Điện, vẫn thường nghe,
            Tiêu, Tương, mang đến ê hề thiếu đâu.
            Năm nào quất chín chẳng mau,
            Cơm, vua ăn thấy bắt đầu mất ngon.
            Do nay giặc cướp vẫn còn,
            Nhà vua giảm bữa mâm son hàng ngày.
            Chúng mày bệnh, š trời đây,
            Ta buồn, quy hết lỗi này cho quan.
            Sứ Nam-Hải, nhớ rõ ràng,
            Dâng vua, vội vã cho mang vải về.
            Khe, trăm ngựa chết thảm thê,
            Nay, bô lão vẫn buồn về chuyện xưa...
            Anh-Nguyên        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:34:02 bởi Anh Nguyên >
             
            #12
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: BÁCH ƯU TẬP THÀNH 07.11.2008 23:46:30 (permalink)
              
             BÁCH ƯU TẬP THàNH
              
             百 憂 集 行
              
             憶 年 十 五 心 尚 孩
             健 如 黃 犢 走 復 來
             庭 前 八 月 梨 棗 熟
             一 日 上 樹 能 千 回
             即 今 倏 忽 已 五 十
             坐 臥 只 多 少 行 立
             強 將 笑 語 供 主 人
             悲 見 生 涯 百 憂 集
             入 門 依 舊 四 壁 空
             老 妻 睹 我 顏 色 同
             痴 兒 未 知 父 子 禮
             叫 怒 索 飯 啼 門 東
              
             杜甫
              
             Bách ưu tập hành
              
             Ức niên thập ngũ tâm thượng hài,
             Kiện như hoàng độc tẩu phục lai.
             Đình tiền bát nguyệt lê tảo thục,
             Nhất nhật thượng thụ năng thiên hồi.
             Tức kim thúc hốt dĩ ngũ thập,
             Tọa ngọa chỉ đa thiểu hành lập.
             Cưỡng tương tiếu ngữ cung chủ nhân,
             Bi kiến sinh nhai bách ưu tập.
             Nhập môn y cựu tứ bích không,
             Lão thê đổ ngã nhan sắc đồng.
             Si nhi vị tri phụ tử lễ,
             Khiếu nộ sách phạn đề môn đông.
             Đỗ-Phủ
              
             Dịch:
              
             Trăm mối lo dồn dập
              
             Nhớ mười lăm tuổi còn thơ,
             Chạy quanh, khỏe tựa nghé tơ suốt mgày.
             Trước sân, lê táo chín đầy,
             Một ngày có thể leo cây nghìn lần.
             Bỗng nay năm chục tuổi gần,
             Đứng đi thì ít, ưa thân nằm ngồi.
             Nói cười cho chủ vui thôi,
             Buồn thay cuộc sống, lo ơi trăm điều.
             Vào nhà, vách trống cột siêu,
             Vợ già nét mặt đăm chiêu khác gì.
             Lễ nghi, con dại biết chi,
             Cửa đông, la khóc chỉ vì đòi cơm!...
             Anh-Nguyễn      
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2015 03:55:21 bởi Anh Nguyên >
              
             #13
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: MAO ỐC VI THU PHONG SỞ PHÁ CA 08.11.2008 00:06:14 (permalink)
               
              MAO ỐC VI THU PHONG SỞ PHÁ CA
               
              茅 屋 爲 秋 風 所 破
               
              八 月 秋 高 風 怒 号,
              卷 我 屋 上 三 重 茅。
              茅 飛 渡 江 洒 江 郊,
              高 者 挂 罥 長林 梢,
              下 者 飄 转 沉 塘 坳。
              南 村 群 童 欺 我 老 无 力,
              忍 能 对 面 为 盗 贼。
              公 然 抱 茅 入 竹 去,
              唇 焦 口 燥 呼 不 得,
              归 来 倚 杖 自 叹 息。
              俄 顷 風 定 云 墨 色,
              秋 天 漠 漠 向 昏 黑。
              布 衾 多 年 冷 似 铁,
              骄 儿 恶 卧 踏 里 裂。
              床 头 屋 漏 无 干 处,
              雨 脚 如 麻 未 断 绝。
              自 经 丧 乱 少 睡 眠,
              長 夜 沾 湿 何 由 彻!
              安 得 广 厦 千 万 间,
              大 庇 天 下 寒 士 俱 欢 颜,
              風 雨 不 动 安 如 山!
              呜 呼!
              何 时 眼 前 突 兀 见 此 屋,
              吾 庐 独 破 受 冻 死 亦 足!
               
              杜 甫  

              Bát nguyệt thu cao phong nộ hào,
              Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao.
              Mao phi độ giang sái giang giao,
              Cao giả quải quyến trường lâm sao.
              Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao,
              Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực.
              Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc,
              Công nhiên bão mao nhập trúc khứ.
              Thần tiều khẩu táo hô bất đắc,
              Quy lai ỷ trượng tự thán tức.
              Nga khoảnh phong định vân mặc sắc,
              Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc.
              Bố khâm đa niên lãnh tự thiết,
              Kiều nhi ác ngoạ đạp lš liệt.
              Sàng đầu ốc lậu vô can xứ,
              Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt.
              Tự kinh táng loạn thiểu thụy miên,
              Trường dạ triêm khấp hà do triệt.
              An đắc quảng hạ thiên vạn gian,
              Đại tš thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan,
              Phong vũ bất động an như sơn.
              Ô hô!
              Hà thì nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc,
              Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc.
              Đỗ-Phủ
               
              Dịch:
               
              Căn nhả tranh bị gió Thu tàn phá

              Trời Thu, tháng tám, gió gào,
              Mái tranh ba lớp, ào ào cuốn nhanh.
              Qua sông, rải rác tan tành,
              Mảng cao treo tít trên cành cây cao.
              Thấp thì chìm xuống đáy ao,
              Khinh già không sức, trẻ nào sợ chi.
              Trước ta, như cướp khác gì.
              Ngang nhiên ôm cỏ tranh đi vào rừng,
              Kêu khô cả cổ, phải ngừng.
              Trở về tựa gậy ngó chừng, thở than,
              Mây đen chốc lát tràn lan,
              Tiết Thu, trời đất mênh mang mịt mờ.
              Mền như sắt lạnh bao giờ,
              Con cưng đạp rách, thân trơ ra rồi.
              Đầu giường giột ướt khắp nơi,
              Hạt mưa dầy đặc, dứt thời còn lâu.
              Loạn ly, ngủ có được đâu,
              Đêm dài ướt hết, nằm cầu sáng mau.
              Nhà, gian ngàn vạn, ước sao,
              Che cho hàn sĩ, lúc nào cũng vui,
              Gió chẳng sợ, tựa núi đồi.
              Than ôi!
              Ước kia nếu thấy được rồi,
              Nhà tan, chịu rét, chết thời cũng cam!...
              Anh-Nguyên   

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:56:39 bởi Anh Nguyên >
               
              #14
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: DIÊM TỈNH 08.11.2008 00:20:23 (permalink)
                
               DIÊM TỈNH
                
               鹽 井 鹵 中 草 木 白,
                
               青 者 官 鹽 煙。
               官 作 既 有 程,
               煮 鹽 煙 在 川。
               汲 井 歲 榾 榾,
               出 車 日 連 連。
               自 公 鬥 三 百,
               轉 致 斛 六 千。
               君 子 慎 止 足,
               小 人 苦 喧 闐。
               我 何 良 嘆 嗟,
               物 理 固 自 然。
                
               杜甫
                
               Lỗ trung thảo mộc bạch,
               Thanh giả quan diêm yên.
               Quan tác kš hữu trình,
               Chử diêm yên tại xuyên.
               Cấp tỉnh tuế hiệt hiệt,
               Xuất xa nhật liên liên.
               Tự công đẩu tam bách,
               Chuyển chí giác lục thiên.
               Quân tử thận chỉ túc,
               Tiểu nhân khổ huyên điền.
               Ngã hà lương thán ta,
               Vật lš cố tự nhiên.
               Đỗ-Phủ
                
               Dịch:
                
               Giếng muối
                
               Muối, lò cây cỏ trắng phau,
               Đang đun muối, khói bốc mầu xanh xanh.
               Tiến trình, quan đã vạch thành,
               Bên sông, khói muối quẩn quanh trên dòng.
               Quanh năm, giếng múc long đong,
               Suốt ngày xe đẩy từng dòng liên miên.
               Ba trăm một đấu bán liền,
               Chuyển đi, một thúng tính lên sáu nghìn.
               Các thầy, giá cả giữ gìn,
               Còn dân thợ khổ van xin đã nhiều.
               Tôi không còn biết sao kêu,
               Việc đời có lẽ là điều tự nhiên...
               Anh-Nguyên             
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2016 04:59:55 bởi Anh Nguyên >
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 198 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9