Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch III - Anh Nguyên

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: BA LĂNG DẠ BIỆT VƯƠNG VIÊN NGOẠI 13.11.2008 11:46:46 (permalink)
 
BA LĂNG DẠ BIỆT VƯƠNG VIÊN NGOẠI
 
巴 陵 夜 別 王 八 員 外

柳 絮 飛 時 別 洛 陽
梅 花 發 後 在 三 湘
世 情 已 逐 浮 雲 散
離 恨 空 隨 江 水 長

 
賈 至
 
Liễu nhứ phi thì biệt lạc dương,
Mai hoa phát hậu tại tam tương.
Thế tình dĩ trục phù vân tán,
Ly hận không tùy giang thủy trường.
Giả-Chí
 
Dịch:
 
Từ biệt Vương-Viên-Ngoại
 
Khi liễu bay bông, xa Lạc-Dương,
Sau ngày mai nở, ở Tam-Tương.
Tình đời tan rã theo mây nổi,
Hận biệt ly dài với nước sông.
Trần-Trọng-San
 
Liễu bay hoa, biệt Lạc-Dương,
Sau khi mai nở, Tam-Tương đến rồi.
Tình đời theo đám mây thôi,
Hận chia ly giống nước trôi sông dài...
Anh-Nguyên     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2015 10:33:56 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: XUÂN TỨ 13.11.2008 20:08:05 (permalink)
   
  XUÂN TỨ
   
  春 思 

  草 色 青 青 柳 色 黃
  桃 花 歷 亂 李 花 香
  東 風 不 為 吹 愁 去
  春 日 偏 能 惹 恨 長

   
  賈 至
   
  Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng,
  Đào hoa lịch loạn lý hoa hương.
  Đông phong bất vị xuy sầu khứ,
  Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường.
  Giả-Chí
   
  Dịch:
   
  Ý xuân
   
  Cỏ xanh xanh liễu vàng vàng,
  Đào ai tơi tả lý đang ngọt ngào.
  Gió đông chẳng thổi hết sầu,
  Ngày xuân khêu mối buồn rầu thêm ra.
  Trần-Trọng-Kim
   
  Cỏ xanh xanh, liễu sắc vàng,
  Hoa đào tơi tả, lý càng ngát hương.
  Gió đông sao để sầu vương,
  Ngày xuân gợi mối hận trường lòng ai!...
  Anh-Nguyên
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2015 10:35:25 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TẦM ẨN GIA BẤT NGỘ 13.11.2008 20:39:05 (permalink)
    
   GIẢ ĐẢO

   TẦM ẨN GIẢ BẤT NGỘ        

   尋 隱 者 不 遇

   松 下 問 童 子,
   言 師 採 藥 去。
   只 在 此 山 中,
   雲 深 不 知 處。

   賈 島
    
   Tùng hạ vấn đồng-tử.
   Ngôn: sư thái dược khứ,
   Chỉ tại thử sơn trung,
   Vân thâm bất tri xứ.
   Giả-Đảo
    
   Dịch:
    
   Tìm ẩn sĩ không gặp
    
   Gốc thông hỏi chú học trò,
   Rằng: thầy hái thuốc lò mò đi xa.
   Chỉ trong dẫy núi đây mà,
   Mây che mù mịt biết là nơi nao?
   Tản-Đà
    
   Hỏi thăm đồng tử dưới thông,
   Thưa rằng thầy hái thuốc trong núi này.
   Lanh quanh chỉ ở gần đây,
   Ngại ngùng vì nỗi mây dầy khó khăn.
   Bùi-Khánh-Đản

   Dưới thông hỏi chú tiểu đồng;
   Rằng: ‘‘Thầy hái thuốc, nên không có nhà.
   Núi này quanh quất không xa,
   Mây che mù mịt, biết là ở đâu.’’
   Trần-Trọng-San
    
   Gốc tùng, hỏi chú tiểu đồng,
   Thưa: Đi hái thuốc, thầy không có nhà.
   Chỉ trên sườn núi không xa
   Mây dầy bao phủ biết là nơi đâu!...
   Anh-Nguyên      
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:43:00 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: TUYỆT CÚ 13.11.2008 20:46:11 (permalink)
     
    TUYỆT CÚ             
     
    絕 句 (一)

    二 句 三 年 得,
    一 吟 雙 淚 流。
    知 音 如 不 賞,
    歸 臥 故 山 秋。


    賈 島

     
    Nhị cú tam niên đắc,
    Nhất ngâm song lệ lưu.
    Tri âm như bất thưởng,
    Quy ngọa cố sơn thu.
    Giả-Đảo
     
    Dịch:
     
    Câu tuyệt (Một)
     
    Hai câu làm mất ba năm,
    Ngâm lên, lệ rỏ đôi hàng vì thơ.
    Tri âm nếu chẳng biết cho,
    Trở về núi cũ thu xưa mà nằm.
    Trần-Trọng-San
     
    Ba năm làm được hai câu,
    Mới ngâm, lệ đã hạt châu đôi dòng.
    Tri âm nếu chẳng hiểu lòng,
    Về nằm núi cũ chờ mong Thu về!...
    Anh-Nguyên         
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:44:53 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: TUYỆT CÚ 13.11.2008 20:51:49 (permalink)
      
     TUYỆT CÚ            
      
     絕 句 (二)

     破 卻
     家 作 一 池
     不 栽 桃 李 種 薔 薇
     薔 薇 花 落 秋 風 起
     荊 棘 滿 庭 君 始 知


     賈 島

     Phá khước thiên gia tác nhất trì,
     Bất tài đào lý, chủng tường vi.
     Tường vi hoa lạc thu phong khởi,
     Kinh cức mãn đình quân thủy tri.
     Giả-Đảo
      
     Dịch:
      
     Câu tuyệt (Hai)
      
     Phá ngàn nhà, làm một ao,
     Tường vi trồng lấy, mận đào bỏ ngơ.
     Hoa tường-vi rụng gió thu,
     Đầy sân gai góc, bấy giờ mới hay.
     Trần-Trọng-San
      
     Phá ngàn nhà, tạo một ao,
     Tường vi trồng khắp, mận đào bỏ qua.
     Gió Thu thổi rụng hết hoa,
     Sân đầy gai góc anh đà mới hay...
     Anh-Nguyên               
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:48:08 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: ĐỘ TANG CÀN 13.11.2008 20:58:51 (permalink)
       
      ĐỘ TANG CàN         
       
      渡 桑 乾

      客 舍 并 州 已 十 霜,
      归 心 日 夜 忆 咸 阳。
      无 端 更 渡 桑 乾 水,
      却 望 并 州 是 故 乡。

      賈 島

      Khách xá tinh châu dĩ thập sương,
      Quy tâm nhật dạ ức hàm dương.
      Vô đoan cánh độ tang càn thủy,
      Khước vọng tinh châu thị cố hương.
      Giả-Đảo
       
      Dịch:
       
      Qua sông Tang-Càn
       
      Tinh-Châu từng ở suốt mười sương,
      Lòng nhớ Hàm-Dương năm tháng trường.
      Mới vượt Tang-Càn sông nước ấy,
      Tinh-Châu nhìn lại tựa quê hương.
      Lam-Nguyên
       
      Tinh-Châu, quán trọ mười sương,
      Đêm ngày tưởng nhớ Hàm-Dương quê nhà.
      Sông Tang-Càn, mới vượt qua,
      Tinh-Châu, nhìn lại, tưởng là cố hương...
      Anh-Nguyên                
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:48:50 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TAM NGUYỆT HỐI NHẬT TỐNG XUÂN 13.11.2008 21:12:46 (permalink)
        
       TAM NGUYỆT HỐI NHẬT TỐNG XUÂN 
        
       三 月 晦 日 送 春

       三 月 正 當 三 十 日
       春 光 別 我 苦 吟 身
       共 君 今 夜 不 須 睡
       未 到 曉 鐘 猶 是 春


       賈 島


       Tam nguyệt chính đương tam thập nhật,
       Phong quang biệt ngã khổ ngâm thân.
       Cộng quân kim dạ bất tu thụy,
       Vị đáo hiểu chung do thị xuân.
       Giả-Đảo
        
       Dịch:
        
       Tiễn Xuân
        
       Tháng ba vừa đúng ngày ba chục,
       Phong cảnh rời ta thân khổ ngâm.
       Cùng bạn đêm nay chớ nên ngủ,
       Chưa nghe chuông sớm, vẫn là xuân.
       Trần-Trọng-San
        
       Tháng ba, đúng bữa ba mươi,
       Nghĩ thơ, phong cảnh bỏ người đi xa.
       Cùng anh chẳng ngủ canh tà,
       Sớm chuông chưa đổ, Xuân ta vẫn còn...
       Anh-Nguyên    
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:49:34 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: TẢO THU KÝ ĐỀ THIÊN TRÚC LINH ẨN TỰ 13.11.2008 21:24:30 (permalink)
         
        TẢO THU KÝ ĐỀ
        THIÊN CHÚC LINH ẨN TỰ       
         
        早 秋 寄 題 天 竺 靈 隱 寺

        峰 前 峰 後 寺 新 秋
        絕 頂 高 窗 見 沃 州
        人 在 定 中 聞 蟋 蟀
        鶴 曾 棲 處 掛 猿 猴
        山 鐘 夜 度 空 江 水
        汀 月 寒 生 古 石 樓
        心 憶 懸 帆 身 未 遂
        謝 公 此 地 昔 年 遊

        賈 島 


        Phong tiền phong hậu tự tân thu,
        Tuyệt đính cao song kiến ốc châu.
        Nhân tại định trung văn tất suất,
        Hạc tằng thê xứ quải viên hầu.
        Đinh nguyệt hàn sinh cổ thạch lâu.
        Tâm ức huyền phàm thân vị toại,
        Tạ công thử địa tích niên du.
        Giả-Đảo
         
        Dịch:
         
        Gửi đề chùa Thiên-Trúc Linh-Ẩn
         
        Chùa, Thu, núi trước, núi sau,
        Ốc-Châu, từ cửa song cao thấy liền.
        Dế kêu đang lúc ngồi thiền,
        Cây xưa hạc đậu chỉ tuyền vượn treo.
        Đêm, chuông, sông nước vắng teo,
        Bãi, lầu đá cổ, trăng treo, lạnh lùng.
        Nhớ buồm, thân chửa vẫy vùng,
        Nơi đây ông Tạ đã từng đến chơi...
        Anh-Nguyên             
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 01:50:33 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: ĐỀ VIÊN THỊ BIỆT NGHIỆP 13.11.2008 21:34:42 (permalink)
          
         HẠ TRI CHƯƠNG

         ĐỀ VIÊN THỊ BIỆT NGHIỆP
          
         題 袁 氏 別 業
          
         主 人 不 相 識
         偶 坐 為 林 泉
         莫 謾 愁 沽 酒
         囊 中 自 有 錢

          
         賀 知 章
          
         Chủ nhân bất tương thức,
         Ngẫu tọa vị lâm tuyền.
         Mạc mạn sầu cô tửu,
         Nang trung tự hữu tiền.
         Hạ-Tri-Chương
          
         Dịch:
          
         Đề trang trại họ Viên
          
         Chủ khách không quen biết,
         Ngồi xem cảnh núi rừng.
         Chớ phiền không rượu uống,
         Tiền bạc sẵn trong lưng.
         Lê-Nguyễn-Lưu
          
         Chủ và khách chẳng biết nhau,
         Ngồi đây, chỉ vị suối sâu rừng dầy.
         Đừng buồn rượu chẳng còn đầy,
         Túi này sẵn có tiền đây, lo gì?...
         Anh-Nguyên
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:37:09 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ (Kỳ nhất) 13.11.2008 21:43:22 (permalink)
           
          HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ       
          (Kÿ nhÃt)

          回 鄉 偶 書


          少 小 離 家 老 大 回,
          鄉 音 無 改 鬢 毛 衰;
          兒 童 相 見 不 相 識,
          笑 問 客 從 何 處 來。


          賀 知 章

          Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
          Hương âm vô cải mấn mao thôi.
          Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
          Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?
          Hạ-Tri-Chương
           
          Dịch:
           
          Hứng viết lúc về quê
          (Bài một)
           
          Trẻ lãng du, già về cố xứ,
          Giọng không thay, pha tuyết mái đầu.
          Đám trẻ nhỏ thờ ơ không biết,
          Cười hỏi ta khách đến từ đâu?
          Ái-Cầm
           
          Trẻ đi, già mới về nhà,
          Giọng quê không đổi, tuyết pha mái đầu.
          Trẻ thơ thấy, chẳng biết nhau,
          Cười, rằng : Khách đến từ đâu thế này?...
          Anh-Nguyên        
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:38:14 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ (Kỳ nhị) 13.11.2008 21:54:16 (permalink)
            
           HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ         
           (Kÿ nhÎ)
            
           回 鄉 偶 書 其 二

           離 別 家 鄉 歲 月 多,
           近 來 人 事 少 消 磨。
           惟 有 門 前 鏡 湖 水,
           春 風 不 改 舊 時 波。

           賀 知 章


           Ly biệt quê hương tuế nguyệt đa,
           Cận lai nhân sự bán tiêu ma.
           Duy hữu môn tiền kính hồ thủy,
           Xuân phong bất cải cựu thời ba.
           Hạ-Tri-Chương
            
           Dịch:
            
           Hứng viết lúc về quê
           (Bài hai)
            
           Mấy thu cách biệt quê nhà,
           Đìu hiu thôn xóm người xa vắng rồi.
           Chỉ hồ Kính lặng gương soi,
           Gió xuân không đổi sóng thời gian qua.
           Aí-Cầm
            
           Nhiều năm tháng cách quê nhà,
           Người nay đến nửa đã qua đời rồi.
           Trước nhà hồ Kính lặng soi,
           Gió xuân chẳng đổi sóng thời năm xưa...
           Anh-Nguyên      
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:38:55 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: DĨ LƯƠNG 13.11.2008 22:26:33 (permalink)
             
            HàN ÁC
             
            DĨ LƯƠNG
             
            以 涼

            碧 闌 干 外 繡 帘 垂
            猩 色 屏 風 畫 折 枝
            八 尺 龍 須 方 錦 褥
            已 涼 天 氣 未 寒 時
             

            韓 偓
             
            Bích lan can ngoại tú liêm thùy,
            Tinh sắc bình phong họa chiết chi.
            Bát xích long tu phương cẩm nhục,
            Dĩ lương thiên khí vị hàn thì.
            Hàn-Ác
             
            Dịch:
             
            Đã mát, Lan can xanh, rủ mành hoa,
            Bình phong đỏ, vẽ người ta bẻ cành.
            Chiếu râu rồng, nệm để quanh,
            Tiết trời chưa lạnh, nhưng sanh mát rồi...
            Anh-Nguyên
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:40:15 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: XUÂN TẬN 13.11.2008 22:37:21 (permalink)
              
             XUÂN TẬN      
              
             春 盡

             惜 春 連 日 醉 昏 昏,
             醒 後 衣 裳 見 酒 痕。
             細 水 浮 花 歸 別 浦,
             斷 雲 含 雨 入 孤 村。
             人 閒 易 得 芳 時 恨,
             地 迥 難 招 自 古 魂。
             慚 愧 流 鶯 相 厚 意,
             清 晨 猶 為 到 西 園。


             韓 偓

             Tích xuân liên nhật túy hôn hôn,
             Tình hậu y thường kiến lệ ngân.
             Tế thủy phù hoa quy biệt giản,
             Đoạn vân tương vũ há cô thôn.
             Nhân gian dị đắc phương thì hận,
             Địa qušnh nan chiêu tự cổ hồn.
             Tàm qúy lưu oanh tương hậu š,
             Thanh thần độc vị đáo tây viên.
             Hàn-Ác
              
             Dịch:
              
             Xuân hết
              
             Tiếc Xuân, say mấy ngày qua,
             Tỉnh rồi, quần áo, thấy nhòa lệ tuôn.
             Nước đem hoa chảy vào nguồn,
             Mây đưa mưa xuống xóm thôn xa vời.
             Mùa thơm, dễ hận với người,
             Hồn xưa, khó gọi, đất trời bao la.
             Thẹn cùng š tốt oanh già,
             Vườn tây, sáng sớm, vì ta, đã về...
             Anh-Nguyên                
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:40:56 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: VĂN XUÂN 13.11.2008 22:47:20 (permalink)
               
              HàN DŨ
               
              VãN XUÂN       
               
              晚 春

              草 木 知 春 不 久 歸
              百 般 紅 紫 鬥 芳 菲
              楊 花 榆 莢 無 才 思
              惟 解 漫 天 作 雪 飛

              韓 愈


              Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
              Bách ban hồng tử đấu phương phi.
              Dương hoa du giáp vô tài tứ,
              Duy giải man thiên tác tuyết phi.
              Hàn-Dũ
               
              Dịch:
               
              Xuân muộn
               
              Biết Xuân về chẳng dài lâu,
              Trăm hoa hồng tía khoe mầu đẹp thơm.
              Hoa dương hương sắc kém hơn,
              Khắp trời tung rải làm cơn tuyết về...
              Anh-Nguyên                      

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:41:46 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: SƠ XUÂN TIỂU VŨ 13.11.2008 22:52:27 (permalink)
                
               XUÂN TIỂU VŨ   
                
               初 春 小 雨

               天 街 小 雨 潤 如 酥
               草 色 遙 看 近 卻 無
               最 是 一 年 春 好 處
               絕 勝 煙 柳 滿 皇 都

               韓 愈 


               Thiên giai tiểu vũ nhuận như tô,
               Thảo sắc dao khan cận khước vô.
               Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,
               Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.
               Hàn-Dũ
                
               Dịch:
                
               Mưa bụi đầu Xuân
                
               Đường kinh, ướt đẫm như dầu,
               Xa gần, mưa phủ thấy mầu cỏ chăng.
               Mùa Xuân đẹp nhất trong năm,
               Tuyệt vời liễu rủ, khói giăng kinh thành...
               Anh-Nguyên           
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 03:42:28 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 198 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9