Những khoảnh khắc đó đây
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 54 bài trong đề mục
QVPT 18.02.2010 11:36:35 (permalink)
tiếp theo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C4B1447DC8EA4BB3800FE3F7D63525B7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D529E2110208404FAE59A0AC7210F280.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2AD28B835B094DE1BC45EA23934EFA13.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/009243DAAF4845D59D67B1A49D764430.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2604CFE621D14457BB1EE4CE407C1984.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2010 12:08:47 bởi QVPT >
Attached Image(s)
#16
  QVPT 18.02.2010 11:38:54 (permalink)
  tiếp theo

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/8E6E1AD760CB42CA81044103E86B58EC.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/F3C0A0835E3843CEB564E9096CD33B54.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/61DA46786A4A4B389708FAD23DD0B6F3.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/0CB3F4298F904F81B7512A892E08BD47.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C6DEFBDB67F547388B2AA0C456BA19CD.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  #17
   Mars 22.02.2010 06:40:42 (permalink)

   Trích đoạn: QVPT

   Bão tuyết ....

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/E9424D318A274CA6B69DE24595E01653.jpg[/image]


    
   Ngày xưa ái lá ngọc cành vàng...
    
   Bên sự đệ năm nay tuyết cũng nhiều quá hén. Bên huynh, hôm bữa người ta thống kê lượng tuyết rơi vừa qua trên tòan nước Đức, người ta có thể đắp thành một đường tuyết trượt bề ngang rộng 100 mét và có thể nối từ mặt trăng xuống trái đất được đó.
    
   Gởi đệ một chút tuyết Châu âu hén
    
    
    
   #18
    QVPT 22.04.2010 18:47:51 (permalink)
    Thăm quan Florida
    Con đường xuyên Bang I95 South chạy dài tới Florida

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/8B035A42F58C4A59A767BF6D874ACA4E.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D4BC7AE41EB44E33BE43F3F1CCE1017E.jpg[/image]

    Nghĩ ngơi tại Savannah, Tiểu Bang Georgia. Một vài hình ảnh tại Savannah

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6C9B2084BAA04473B9E6CA32E5BF88B0.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/83BE28325BB142319DF6B10D111E86B3.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/B3484D8C2B4C4B30A9022415C83E958E.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 18:53:53 bởi QVPT >
    Attached Image(s)
    #19
     QVPT 22.04.2010 18:49:09 (permalink)


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/8AE24108F02A41BB906C6820FAD2FF81.jpg[/image]

     Cảnh đêm tại cụm khách sạn thuộc Quận Burroughs, Savannah, GA

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/1B1CF376045C406A9F8BA9C19C32A538.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/9697088C12CB42579C5AE7214F53EF06.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/32BCF324CCA540C68820E9F33F1133FF.jpg[/image]
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 18:59:51 bởi QVPT >
     Attached Image(s)
     #20
      QVPT 19.05.2010 13:07:53 (permalink)
      Khách sạn Marriott's Harbour Lake , Orlando,Florida


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D6CCEF589B8A4DE18621FA9130CDE253.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6D62F1BF9DD84356ABD35DA1FBFACC9A.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C0EAFFBC2CC54C9E81DBD3C1CCBA88FF.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/9889ACB9F08D45C793BB7DDA1AFB0D81.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7DC3A825BBFC483193378CA6EBE73C4B.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #21
       QVPT 19.05.2010 13:15:10 (permalink)
       Epcot Center - Disney World

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/42CA79656C594878A8907E4E57A9BAA8.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/131EFB2261D34B0FBF5D305515F19AFF.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/8F2C18A4A830472096701AC1D2388944.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/1F71AFC44972417899278B36E7C15F14.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7B614654E2A347D1BD610AD30ED7C573.jpg[/image]
       Attached Image(s)
       #22
        QVPT 19.05.2010 13:16:51 (permalink)

        Epcot Center - Disney World        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6152337A438D49508585A5441EB91171.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/0FF80B1054204B10AC1C7B79A93EAAAB.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/66000FD091C8487F94DD8E887C82DCDA.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/DBE2B423A75C4411A50441A94308B1F8.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/76079DFA4F9548D5AC1F4E40AA72CEC2.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #23
         QVPT 19.05.2010 13:18:23 (permalink)

         Epcot Center - Disney World


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CD5442004310403FA1C4137F4FB3C5EF.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/332D413615A64B97A663C1B36720400C.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/B4580B25EA134387B74BDC2C22EAB24D.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/30B21952BB07419AAC8694B6616DBA2E.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/5F9F31824676439FA7236BE78FB42C27.jpg[/image]
         Attached Image(s)
         #24
          QVPT 19.05.2010 13:19:44 (permalink)

          Epcot Center - Disney World


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/F51E8D691EF24A99AC02555DBC7078B6.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/CD1B41F1D6B449BD89D1FF5D18B88F63.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/BABB82F2B4A14C08975F692E343E61B0.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2E0EF1BB747A47B49760F13DACA7453B.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/5551C1EAFA364D278CB5852F668CE14F.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #25
           QVPT 19.05.2010 13:21:31 (permalink)

           Epcot Center - Disney World


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/FF34EE962E4D4178A01FE5936AE31614.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/469F8C0EB401406F891ADB24D4E548D8.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/66D3686DF5C846AB9C48E5E3D00CF7AD.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/DB0CEAFCF2B44E6B96FC33B04067FD87.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C998449D6FE541158CD5D0633A875759.jpg[/image]
           Attached Image(s)
           #26
            QVPT 19.05.2010 13:23:48 (permalink)

            Epcot Center - Disney World


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D21244E8C1544533997A2F4E48ED6D44.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/969B8C3C687B4937A1CC2EA1EE2736B3.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/403E4B9A8C324117966A1C94028FA3DD.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/A78F1414092548A1A99DCBE71B67B2D2.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/7FF21AB0FAD646D5BC32E53E0AADB92C.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #27
             QVPT 19.05.2010 13:26:29 (permalink)

             Epcot Center - Disney World


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/BACA7B0B5C9E4051BA94700C2CAE9826.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/58C9856403744932BDBB78527C9E6A33.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/AB0EE3A52DD44082A832881C6D26DD52.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/09FFB5228515450BB35F5CC12B1B82A8.jpg[/image]
             Attached Image(s)
             #28
              QVPT 21.05.2010 18:23:07 (permalink)
              Magic Kingdom

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/EA3533D9D2924E94B05C04FC7E5E4746.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/038D62E695D545E4834E52F2632B60D5.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6FBCF6A54DCF44D29C809CDE10C4A8A6.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/C5263602FF47436E98CA35429F624B4F.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #29
               QVPT 21.05.2010 18:25:42 (permalink)
               Animal Kingdom

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/6B6B86884FAE47E282E97BB7DC0D93B7.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/D9756D0389AF4518925BA25B9441A666.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/2D3FDA64CA25454299352D9140C3F9F9.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/A2ECDE1CBF114178B60CDF67B3435B5D.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/143/9BDD99C07E8941E19ADD734D7C978957.jpg[/image]
               Attached Image(s)
               #30
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 54 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9