Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 68 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:25:58 (permalink)
 
Nỗi vô tình ngọt ngào...
Casy: Diễm Liên
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/8cc66dad-9521-4c37-892e-c30e03f4c14e/Noi-Vo-Tinh-Ngot-Ngao---Diem-Lien
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:29:22 (permalink)
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:33:09 (permalink)
 
Hận tình trong mưa...
Casy: Quỳnh Vy
 
 
http://www.esnips.com/doc/ff1806e0-6407-41ee-a604-bccc5be00772/Han-Tinh-Trong-Mua
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:37:05 (permalink)
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:40:37 (permalink)
 
Yêu một người - Sống bên một người...
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/89bfd960-a6df-44e8-9a2a-c920f51a2ba0/Yeu-1-nguoi---Song-ben-1-nguoi
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:45:47 (permalink)
 
Về đây em...
ST: Trịnh Nam Sơn
Casy: Thế Sơn
 
http://www.esnips.com/doc/18410ada-ae4c-4ccb-95cb-155d855f6da5/Ve-Day-Em
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:49:03 (permalink)
Một mai em đi...
Casy: Bằng Kiều
 
 
http://www.esnips.com/doc/66246f97-5be3-4d46-a2f8-0975c62a571e/--11-Mot-Mai-Em-Di
 
 
 
 
damotlanyeunhau 11.03.2009 14:52:37 (permalink)
damotlanyeunhau 15.03.2009 14:54:00 (permalink)
Căn phòng mưa rơi...
Casy: Hồ Quỳnh Hương
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/225de61c-61dd-46ab-b593-b4ab36890aad/02-Can-Phong-Mua-Roi
damotlanyeunhau 15.03.2009 14:59:53 (permalink)
Mưa tình yêu...
Casy: Hồ Quỳnh Hương
 
 
http://www.esnips.com/doc/ed5c8adc-4f3c-45db-9582-d2db59395e71/05-Mua-Tinh-Yeu
damotlanyeunhau 17.03.2009 08:07:11 (permalink)
Khi anh thoáng qua đời tôi ...
Casy: Thiên Kim
 
 
http://www.esnips.com/doc/e76c598e-5299-426c-9cea-9a57d5036c47/Khi-Anh-Thoang-Qua-Doi-Toi
 
 
 
damotlanyeunhau 17.03.2009 08:12:15 (permalink)
Vá lại tình tôi. . .
Casy: Bằng Kiều
 
 
http://www.esnips.com/doc/f29ac5d0-1d42-4c9e-aee6-9a3c6361e4ee/Va-Lai-Tinh-Toi--
 
 
 
 
damotlanyeunhau 17.03.2009 08:16:55 (permalink)
Quên đi tình yêu cũ. . .
Casy: Ngọc Lan
ST: Trịnh Nam Sơn
 
 
http://www.esnips.com/doc/79003a4a-2f3b-458d-afef-7985c3b7d73f/Quen-Di-Tinh-Yeu-Cu
damotlanyeunhau 17.03.2009 08:27:37 (permalink)
damotlanyeunhau 17.03.2009 08:38:39 (permalink)
 
Tiễn một người đi. . .
Casy: Duy Trường
CD: Người Yêu Cô Đơn - Thúy Nga Productions
 
 
http://www.esnips.com/doc/d7ea6374-abe3-46a4-a732-3cf53b3ca8cd/2--Tien-Mot-Nguoi-Di
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 68 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9