Đường Thi Trích Dịch IV - Anh Nguyên
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Anh Nguyên 14.11.2008 00:07:02 (permalink)
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

 ĐƯỜNG THI
     TRíCH DỊCH

                        Quyển IV 

          
          Gồm 194 bài của 36 tác giả:

 
                 Hàn-Hủ ~ Hàn-Tông ~ Hạng-Tư
                 Hạo-Nhiên ~ Hoàng-Phủ-Nhiễm
                 Hoàng-Phủ-Tăng ~ Hoàng-Sào 

                 Hứa-Hồn~Khâu-Vi ~ La-Ẩn ~ La-
                 Nghiệp~Lạc-Tân-Vương ~ Lâu-
                 Dĩnh ~ Lệnh-Hồ-Sở~Liễu-Tông-
                 Nguyên ~ Liễu-Trung-Dung~ Linh-
                 Nhất ~ Lý-Bạch ~ Lý-Bân ~ Lý-Đoan 
                 Lý-Động ~ Lý-Gia-Hựu ~ Lý-Hạ
                 Lý-Hàm-Dụng ~ Lý-Hoàn ~ Lý-Ích 
                 Lý-Kiều ~ Lý-Kỳ ~ Lý-Long-Cơ 
                 Lý-Giao ~ Lý-Quần-Ngọc ~ Lý-Sính
                 Lý-Tần ~ Lý-Thân~Lý-Thích-Chi ~ Lý-Thiệp 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2023 18:52:51 bởi Anh Nguyên >
#1
  Anh Nguyên 14.11.2008 00:59:36 (permalink)
   HÀN HỦ
   
  HÀN THỰC
   
  寒 食

  春 城 無 處 不 飛 花
  寒 食 東 風 御 柳 斜
  日 暮 漢 宮 傅 臘 燭
  輕 煙 散 入 五 侯 家
  韓 翃

   
  Xuân thành vô xứ bất phi hoa,
  Hàn thực đông phong ngự liễu tà.
  Nhật mộ hán cung truyền lạp chúc,
  Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia.
  Hàn-Hủ
   
  Dịch:
   
  Tiết Hàn-Thực
   
  Thành Xuân khắp chốn hoa bay,
  Gió đông, vườn ngự, nhẹ lay liễu mềm.
  Hán cung, chiều đốt đuốc lên,
  Khói bay tỏa khắp nhà bên Ngũ-Hầu...
  Anh-Nguyên


  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2023 18:46:00 bởi Anh Nguyên >
  #2
   Anh Nguyên 14.11.2008 04:48:26 (permalink)
    
   CHƯƠNG ĐÀI LIỄU    

   章 台 柳

   章 台 柳 章 台 柳
   昔 日 青 青 今 在 否
   纵 使 长 条 自 旧 垂
   也 应 攀 折 他 人 手

   韩 横


   Chương đài liễu chương đài liễu,
   Tích nhật thanh thanh kim tại phủ.
   Túng sử trường điều tự cựu thùy,
   Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
   Hàn-Hủ
    
   Dịch:
    
   Liễu Chương-Đài
    
   Liễu Chương-Đài, liễu Chương-Đài,
   Ngày xưa xanh biếc, ngày nay có còn?
   Dẫu như cành rủ lá non,
   Chắc người khác bẻ chẳng còn như xưa...
   Anh-Nguyên 
                
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:40:58 bởi Anh Nguyên >
   #3
    Anh Nguyên 14.11.2008 05:32:15 (permalink)
     
    THÙ TRỊNH CẬN THU DẠ
    TỨC SỰ KIẾN TẶNG
     
    酬 程 近 秋 夜 卽 事 見 贈
     
    長 簟 迎 風 早
    空 城 淡 月 華
    星 何 秋 一 雁
    砧 拯 夜 千 家
    節 候 看 應 晚
    心 期 臥 已 賒
    向 來 吟 秀 句
    不 覺 已 鳴 鴉
    韩 横

    Trường điệm nghênh phong tảo,
    Không thành đạm nguyệt hoa.
    Tinh hà thu nhất nhạn,
    Châm chử dạ thiên gia.
    Tiết hậu khan ưng vãn,
    Tâm kỳ ngọa dĩ xa.
    Hướng lai ngâm tú cú,
    Bất giác dĩ minh nha.
    Hàn-Hồng
     
    Dịch:
     
    Tặng Trình-Cận
     
    Chiếu tre, đón gió sớm về,
    Thành hoang, trăng uá não nề trên hoa.
    Ngân hà, chiếc nhạn bay qua,
    Trong đêm, chầy đá ngàn nhà nện vang.
    Tiết trời, xem đã Thu tàn,
    Hẹn lòng, nằm chứ chẳng màng chuyện chi.
    Thơ hay, ngâm mãi biết gì,
    Chẳng hay quạ réo từ khi nào rồi...
    Anh-Nguyên  
         
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2023 18:48:42 bởi Anh Nguyên >
    #4
     Anh Nguyên 14.11.2008 05:37:37 (permalink)
      
     ĐỀ TIÊN DU QUÁN          
      
     題 仙 游 觀

     仙 臺 初 見 五 城 樓,
     風 物 淒 淒 宿 雨 收。
     山 色 遙 連 秦 樹 晚,
     砧 聲 近 報 漢 宮 秋。
     疏 鬆 影 落 空 壇 靜,
     細 草 香 閑 小 洞 幽。
     何 用 別 尋 方 外 去?
     人 間 亦 自 有 丹 丘。
     韓 翃

      
     Tiên đài sơ kiến ngũ thành lâu,
     Phong vật thê thanh túc vũ thâu.
     Sơn sắc dao liên tần thụ vãn,
     Châm thanh cận báo hán cung thu.
     Sơ tùng ảnh lạc không đàn tĩnh,
     Tế thảo xuân hương tiểu động u.
     Hà dụng biệt tầm phương ngoại khứ,
     Nhân gian diệc tự hữu đan khâu.
     Hàn-Hủ
      
     Dịch:
      
     Đề quán Tiên-Du
      
     Ngũ-Thành, mới thấy Đài Tiên,
     Mưa ngừng, cảnh vật lặng yên, bơ phờ.
     Cây Tần, màu núi, xanh mù,
     Tiếng chầy, cung Hán, biết Thu đã về.
     Tùng, đàn, ngả bóng ủ ê,
     Hương Xuân cỏ mịn lối về động sâu.
     Phương ngoài, há phải tìm cầu,
     Cõi người cũng có Đan-Khâu đây rồi...
     Anh-Nguyên          
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:46:02 bởi Anh Nguyên >
     #5
      Anh Nguyên 14.11.2008 05:58:30 (permalink)
      HÀN TÔNG
       
      MỘ XUÂN SẢN THUỶ TỐNG BIỆT 
       
      暮 春 產 水 送 別

      綠 暗 紅 稀 出 帝 城
      暮 雲 宮 闕 古 今 情
      行 人 莫 聽 宮 前 水
      流 盡 年 光 是 此 聲
      韓 琮


      Lục ám hồng hy xuất đế thành,
      Mộ vân cung khuyết cổ kim tình.
      Hành nhân mạc thính cung tiền thủy,
      Lưu tận niên quang thị thử thanh.
      Hàn-Tông
       
      Dịch:
       
      Cuối xuân tiễn đưa bên sông Sản
       
      Hồng thưa, lục rậm, lìa kinh
      Mây chiều, cung điện đượm tình xưa nay.
      Đừng nghe nước chẩy cung đây,
      Tháng năm trôi hết, tiếng này cuốn theo...
      Anh-Nguyên  
         
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:47:36 bởi Anh Nguyên >
      #6
       Anh Nguyên 14.11.2008 07:04:07 (permalink)
        
       HẠNG TƯ

       TỐNG CUNG NHÂN NHẬP ĐẠO
        
       送 宮 人 入 道
        
       願 隨 仙 女 董 雙 成,
       王 母 前 頭 作 伴 行。
       初 戴 玉 冠 多 誤 拜,
       欲 辭 金 殿 別 稱 名。
       將 敲 碧 落 新 齋 磬,
       卻 進 昭 陽 舊 賜 箏。
       旦 暮 焚 香 繞 壇 上,
       步 虛 猶 作 按 歌 聲。
       項 斯
        
       Nguyện tùy tiên nữ đổng song thành,
       Vương mẫu tiền đầu tác bạn hành.
       Sơ đới ngọc quan đa ngộ bái,
       Dục từ kim điện biệt xưng danh.
       Tương xao bích lạc tân trai khánh,
       Khước tiến chiêu dương cựu tứ tranh.
       Đán mộ phần hương nhiễu đàn thượng,
       Bộ hư do tác án ca hành.
       Hạng-Tư
        
       Dịch:
        
       Tiễn đưa cung nhân đi tu
        
       Nguyện theo tiên Đổng-Song-Thành,
       Vườn Tây-Vương-Mẫu kết thành bạn thân.
       Mũ xưa dát ngọc, lạy lầm,
       Điện vàng muốn bỏ âm thầm đổi tên.
       Khánh trai, Bích-Lạc vang rền,
       Đàn vua, trả lại vào đền Chiêu-Dương.
       Diễu đàn, sớm tối đốt hương,
       Tụng kinh, âm điệu còn vương hát hò...
       Anh-Nguyên                 

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:49:53 bởi Anh Nguyên >
       #7
        Anh Nguyên 14.11.2008 08:10:03 (permalink)
         
        HẠO NHIÊN
         
        TẦM LỤC HỐNG TIỆM
         
        尋 陸 鴻 漸 不 遇

        移 家 雖 帶 郭,
        野 徑 入 桑 麻。
        近 種 籬 邊 菊,
        秋 來 未 著 花。
        扣 門 無 犬 吠,
        欲 去 問 西 家。
        報 道 山 中 去,
        歸 來 每 日 斜。
              
        僧 皎 然
         
        Di gia tuy đới quách,
        Dã kính nhập tang ma.
        Cận chủng ly biên cúc,
        Thu lai vị trứ hoa.
        Khấu môn vô khuyển phệ,
        Dục khứ vấn tây gia.
        Báo đạo sơn trung khứ,
        Quy lai mỗi nhật tà.
        Hạo-Nhiên
         
        Dịch:
         
        Đi tìm Lục-Hồng-Tiệm
         
        Dời nhà ở phía ngoài thành,
        Dâu gai rậm rạp bao quanh cả đường.
        Dọc bờ dậu, cúc mới ương,
        Thu về hơi sớm nên vườn chưa hoa.
        Cửa, kêu, chó chẳng chạy ra,
        Muốn đi, thử hỏi bên nhà phía tây.
        Bảo: Ông vào dẫy núi này,
        Mặt trời xế bóng họa may mới về...
        Anh-Nguyên 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:52:10 bởi Anh Nguyên >
        #8
         Anh Nguyên 14.11.2008 08:38:36 (permalink)
          
         HOÀNG PHỦ NHIỄM 
          
         TIỆP DƯ OÁN
          
         婕 妤 怨 

         花 枝 出 建 章
         鳳 管 發 昭 陽
         借 問 承 思 者
         雙 蛾 幾 許 長
               
         皇 甫 冉
          
         Hoa chi xuất kiến chương,
         Phụng quản phát chiêu dương.
         Tá vấn thừa ân giả,
         Nga mi kỷ hứa trường.
         Hoàng-Phủ-Nhiễm
          
         Dịch:
          
         Nỗi oán của nàng Tiệp-Dư
          
         Cành hoa nở điện Kiến-Chương,
         Lại nghe sáo phượng Chiêu-Dương vang rồi.
         Vua yêu, xin hỏi mấy lời,
         Mày ngài, ân ấy được thời bao lâu!...
         Anh-Nguyên 


         <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:53:34 bởi Anh Nguyên >
         #9
          Anh Nguyên 14.11.2008 08:46:51 (permalink)
           
          XUÂN TỨ         
           
          春 思

          鶯 啼 燕 語 報 新 年,
          馬 邑 龍 堆 路 幾 千。
          家 住 層 城 鄰 漢 苑,
          心 隨 明 月 到 胡 天。
          機 中 錦 字 論 長 恨,
          樓 上 花 枝 笑 獨 眠。
          為 問 天 戎 竇 車 騎,
          何 時 返 旆 勒 燕 然。
          皇 甫 冉

          Oanh đề yến ngữ báo tân niên,
          Mã ấp long đôi lộ kỷ thiên.
          Gia trú tằng thành lân hán uyển,
          Tâm tùy minh nguyệt đáo hồ thiên.
          Cơ trung cẩm tự luân trường hận,
          Lâu thượng hoa chi tiếu độc miên.
          Vị vấn nguyên nhung bảo xa kỵ:
          Hà thì phản thị lặc yên nhiên.
          Hoàng-Phủ-Nhiễm
           
          Dịch:
           
          Ý Xuân
           
          Xuân về, oanh én báo tin,
          Gò Rồng, ấp Ngựa, mấy nghìn dặm xa.
          Kinh thành, vườn Hán bên nhà,
          Trời Hồ, theo ánh trăng ngà hướng theo.
          Gấm, khung chữ hận dệt deo,
          Hoa cười trên gác ngủ khoèo một thân.
          Chỉ xin hỏi Bảo tướng quân,
          Bao giờ công khắc trên phần núi Yên?...
          Anh-Nguyên                 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:55:46 bởi Anh Nguyên >
          #10
           Anh Nguyên 14.11.2008 09:03:13 (permalink)
            
           ĐĂNG VẠN TUẾ LÂU     
            
           登 萬 歲 樓

           高 樓 獨 立 思 依 依,
           极 浦 遙 山 合 翠 微。
           江 客 不 堪 頻 北 顧 ,
           塞 鴻 何 事 复 南 飛。
           丹 陽 古 渡 寒 煙 積,
           瓜 步 空 洲 遠 樹 稀。
           聞 道 王 師 猶 轉 戰,
           誰 能 談 笑 解 重 圍。

           皇 甫 冉

            
           Cao lâu độc thướng tứ y y,
           Cực phố dao sơn hợp thúy vi.
           Giang khách bất kham tần bắc vọng,
           Tái hồng hà sự hựu nam phi.
           Đan dương cổ độ hàn yên tích,
           Qua bộ không châu viễn thụ hi.
           Văn đạo vương sư do chuyển chiến,
           Thùy năng đàm tiếu giải trùng vi.
           Hoàng-Phủ-Nhiễm
            
           Dịch:
            
           Lên lầu Vạn-Tuế
            
           Lầu cao nghĩ ngợi một mình,
           Non xa bến thẳm đượm tình xanh xanh.
           Khách trông mãi bắc sao đành,
           Cánh hồng ngoài ải sao quành về nam.
           Đan-Dương bến cũ mù tràn,
           Bãi cồn Qua-Bộ mấy tàn cây thưa.
           Nghe đang đánh dẹp, quân vua,
           Nào ai cười nói lại vừa mở vây!...
           Anh-Nguyên        
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:57:22 bởi Anh Nguyên >
           #11
            Anh Nguyên 14.11.2008 09:17:17 (permalink)
            HOÀNG PHỦ TĂNG
               
            THU TỊCH KÝ HOÀNG
            TỐ THƯỢNG NHÂN
             
            秋 夕 寄 懷 素 上 人

            已 見 槿 花 朝 委 露
            獨 悲 孤 鶴 在 人 群
            真 僧 出 世 心 無 事
            靜 夜 名 香 手 自 焚
            窗 臨 絕 澗 聞 流 水
            客 至 孤 峰 掃 白 雲
            更 想 清 晨 誦 經 處
            獨 看 松 上 雨 紛 紛
            皇 甫 曾

             
            Dĩ kiến cẩn hoa triêu ủy lộ,
            Độc bi cô hạc tại nhân quần.
            Chân tăng xuất thế tâm vô sự,
            Tĩnh dạ danh hương thủ tự phần.
            Song lâm tuyệt giản văn lưu thủy,
            Khách chí cô phong tảo bạch vân.
            Cánh tưởng thanh thần tụng kinh xứ,
            Độc khan tùng thượng vũ phân phân.
            Hoàng-Phủ-Tăng
             
            Dịch:
             
            Chiều Thu gửi Hoài-Tố
             
            Thấy hoa bông bụp sương rơi,
            Lại thương cái hạc giữa nơi đông người.
            Chân tăng tâm rất thảnh thơi,
            Đêm khuya tự đốt một thời hương thơm.
            Trước song, suối nước chảy tuôn,
            Khách lên núi vắng, mây vờn quét sao?
            Tụng kinh, nhớ ở nơi nào,
            Nhìn mưa đổ xuống ào ào trên thông...
            Anh-Nguyên   
               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2022 16:51:31 bởi Anh Nguyên >
            #12
             Anh Nguyên 14.11.2008 09:25:23 (permalink)
              
             HOÀNG SÀO
              
             ĐỀ CÚC HOA           

             题 菊 花

             飒 飒 西 风 满 院 栽,
             蕊 寒 香 冷 蝶 难 来。
             他 年 我 若 为 青 帝,
             报 与 桃 花 一 处 开。

             黄 巢

             Táp táp tây phong mãn viện tài,
             Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.
             Tha niên ngã nhược vi thanh đế,
             Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.
             Hoàng-Sào
              
             Dịch:
              
             Đề hoa cúc
              
             Gió Thu ào đến vườn hoa,
             Nhị tàn, hương lạt, bướm qua làm gì!
             Sang năm nếu được trị vì,
             Truyền cùng đào nở một thì khắp nơi...
             Anh-Nguyên  
                           
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 17:03:41 bởi Anh Nguyên >
             #13
              Anh Nguyên 14.11.2008 09:44:07 (permalink)
               
              HỨA HỒN
               
              BẠC DU NGHIÊN LŨNG NGẪU ĐỀ                   

              薄 遊 洴 隴 因 題

              海 燕 西 風 白 日 斜
              天 門 遙 望 五 佚 家
              樓 臺 深 鎖 無 人 到
              落 盡 東 風 第 一 花
              許 渾


              Hải yến tây phong bạch nhật tà,
              Thiên môn dao vọng ngũ hầu gia.
              Lâu đài thâm tỏa vô nhân đáo,
              Lạc tận đông phong đệ nhất hoa.
              Hứa-Hồn
               
              Dịch:
               
              Dạo chơi miền Nghiên-Lũng
               
              Gió tây, chiều xế, én bay,
              Nhà xa, trông vẫn biết ngay ngũ Hầu.
              Gác, lầu, đóng kín, ai đâu?
              Gió đông thổi, lớp hoa đầu rụng rơi...
              Anh-Nguyên    
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2022 22:39:26 bởi Anh Nguyên >
              #14
               Anh Nguyên 14.11.2008 09:55:20 (permalink)
                
               TẢO THU
                
               早 秋
                
               遙 夜 泛 清 瑟,
               西 風 生 翠 蘿。
               殘 螢 栖 玉 露,
               早 雁 拂 金 河。
               高 樹 曉 還 密,
               遠 山 晴 更 多。
               淮 南 一 葉 下,
               自 覺 洞 庭 波。
               許 渾
                
               Dao dạ phiếm thanh sắt,
               Tây phong sinh thúy la.
               Tàn huỳnh thê ngọc lộ,
               Tảo nhạn phất kim hà.
               Cao thụ hiểu hoàn mật,
               Viễn sơn tình cánh đa.
               Hoài nam nhất diệp há,
               Tự giác động đình ba.
               Hứa-Hồn
                
               Dịch:
                
               Đầu Thu
                
               Đêm khuya vắng lặng buồn hiu,
               Gió tây thổi đến, mọc nhiều cỏ la.
               Đóm tàn đậu hạt móc sa,
               Mới về, nhạn sớm bay qua Ngân-Hà.
               Cây cao, buổi sáng lá xòa,
               Khi trời tạnh ráo, núi xa, thấy nhiều.
               Hoài-Nam lá rụng tiêu điều,
               Động-Đình, tự biết có nhiều sóng Thu...
               Anh-Nguyên
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 17:08:14 bởi Anh Nguyên >
               #15
                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9