Kiểu:
Xin chào !

Đường Thi Trích Dịch IV - Anh Nguyên

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: KINH LỖ TẾ KHỔNG TỬ 23.11.2008 09:32:23 (permalink)
 
LÝ LONG CƠ

KINH LỖ TẾ KHỔNG TỬ
 
经 鲁 祭 孔 子

夫 子 何 为 者
栖 栖 一 代 中
地 犹 鄹 氏 邑
宅 即 鲁 王 宫
叹 凤 嗟 身 丕
伤 麟 怨 道 穷
今 看 两 楹 奠
当 與 梦 时 同

李 隆 基
 
Phu tử hà vi giả,  
Thê thê nhất đại trung.
Địa do châu thị ấp,
Trạch tức lỗ vương cung.
Thán phụng ta thân bỉ,
Thương lân oán đạo cùng.
Kim khan lưỡng doanh điện,
Đương dữ mộng thì đồng.
Lý-Long-Cơ
 
Dịch:
 
Qua đất Lỗ tế Khổng tử
 
Khổng phu tử bởi cớ gì?
Một đời lận đận chẳng khi an nhàn!
Ấp Châu, quê cũ rõ ràng,
Cung vua Lỗ, chỗ họ hàng ở xưa.
Than cho phượng, gặp bĩ chưa,
Thương lân, oán đạo sớm trưa đã tàn.
Tế, hai dẫy cột thẳng hàng,
Như trong giấc mộng, hiện đang đứng nhìn...
Anh-Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2022 12:19:27 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1746
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: HẠNH THỤC HỒI CHÍ KIẾM MÔN 23.11.2008 09:40:58 (permalink)
   
  HẠNH THỤC HỒI CHÍ KIẾM MÔN 
   
  幸 蜀 回 至 劍 門

  劍 閣 橫 雲 峻
  鑾 輿 出 戍 回
  翠 屏 千 仞 合
  丹 嶂 五 丁 開
  灌 木 縈 旗 轉
  仙 雲 拂 馬 來
  乘 時 方 在 德
  嗟 爾 勒 銘 才
  李 隆 基


  Hạnh Thục hồi chí Kiếm môn

   
  Kiếm các hoành vân tuấn,
  Loan dư xuất thú hồi.
  Thúy bình thiên nhận hợp,
  Đan chướng ngũ đình khai.
  Quán mộc oanh kỳ chuyển,
  Tiên vân phất mã lai.
  Thừa thì phương tại đức,
  Ta nhĩ lặc minh tài.
  Lý-Long-Cơ
   
  Dịch:
   
  Tránh loạn vào Thục, trở về đến cửa Kiếm-Các
   
  Ngất cao, Kiếm-Các đầy mây,
  Vua tuần biên giới đến nay trở về.
  Bình phong, dẫy núi xanh rì,
  Ngũ-Đình vách đỏ, đường đi mở rồi.
  Lẫn cây, cờ khắp núi đồi,
  Mây tiên phủ ngựa chẳng rời bước chân.
  Gặp thời tạo đức ban ân,
  Khắc bia khen ngợi tướng quân công nhiều...
  Anh-Nguyên
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:07:14 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1746
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: U CƯ 23.11.2008 09:57:18 (permalink)
    
   LÝ NGAO
    
   U CƯ
       
   幽 居

   選 得 幽 居 愜 野 情
   終 年 無 送 亦 無 迎
   有 時 直 上 孤 峰 頂
   月 下 披 雲 叫 一 聲
   李 翱

    
   Tuyển đắc u cư hiệp dã tình,
   Chung niên vô tống diệc vô nghinh.
   Hữu thì trực thướng cô phong đính,
   Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh...
   Lý-Ngao
    
   Dịch:
    
   Ở nơi vắng vẻ
    
   Chọn nơi vắng vẻ, tình quê,
   Suốt năm không đón, không hề tiễn đưa.
   Có khi đỉnh núi, chơ vơ,
   Dưới trăng, mây vẹt, bất ngờ hét to...
   Anh-Nguyên  
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2022 12:29:56 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1746
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: CỬU TỬ PHA VĂN GIÁ CÔ 23.11.2008 10:06:47 (permalink)
     
    LÝ QUẦN NGỌC
     

    CỬU TỬ PHA VĂN GIÁ CÔ
     
    九 子 坡 聞 鷓 鴣 

    落 日 蒼 茫 秋 草 明
    鷓 鴣 啼 處 遠 人 行
    正 穿 詰 曲 岆 嶇 路
    更 聽 鉤 輈 格 磔 聲
    曾 泊 桂 江 深 岸 雨
    亦 於 梅 嶺 阻 歸 程
    此 時 為 爾 腸 千 斷
    乞 放 今 宵 白 髮 生

    李 群 玉
     
    Lạc nhật thương mang thu thảo minh,
    Giá cô đề xứ viễn nhân hành.
    Chính xuyên cật khúc kỳ khu lộ,
    Cánh thính câu châu cách trách thanh.
    Tằng bạc quế giang thâm ngạn vũ,
    Diệc ư mai lĩnh trở quy trình.
    Thử thì vị nhĩ trường thiên đoạn,
    Khất phóng kim tiêu bạch phát sinh.
    Lý-Quần-Ngọc
     
    Dịch:
     
    Nghe tiếng chim giá cô ở dốc Cửu-Tử
     
    Nắng chiều rọi cỏ Thu xanh,
    Giá cô như giục khách nhanh lên nào!
    Gập ghềnh, khúc khuỷu, dốc cao,
    Càng xe lách cách, thêm ngao ngán buồn.
    Từng dừng bến Quế mưa tuôn,
    Cũng khi Mai-Lĩnh kẹt đường, ở lâu.
    Nghe mày, nghìn khúc ruột đau,
    Xin thôi, kẻo tóc bạc màu đêm nay...
    Anh-Nguyên 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:09:55 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1746
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: XUẤT CA CƠ TIỂU ẨM 23.11.2008 10:59:19 (permalink)
     [This post was marked as helpful]
      
     XUẤT CA CƠ TIỂU ẨM
      
     齣 歌 姬 小 飮
      
     裙 拖 六 幅 幅 江 水
     鬢 掩 巫 山 一 段 雲
     雲 格 只 應 天 上 有
     格 聲 豈 合 世 間 聞
     胸 前 瑞 雪 燈 斜 照
     眼 底 桃 花 酒 半 醺
     不 是 相 如 能 賦 客
     爭 敎 容 易 見 文 君
     李 群 玉

     Quần thoa lục bức tiêu tương thủy,
     Mấn yểm vu sơn nhất đoạn vân.
     Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu,
     Ca thanh khởi hợp thế gian văn.
     Hung tiền thụy tuyết đăng tà chiếu,
     Nhãn để khiêu hoa tửu bán huân.
     Bất thị tương như năng phú khách,
     Tranh giao dung dị kiến văn quân.
     Lý-Quần-Ngọc
      
     Dịch:
      
     Dự bữa rượu nhỏ của cô đào
      
     Tiêu-Tương: sáu mảnh tơ quần,
     Vu-Sơn: tóc xõa, một vầng mây bay.
     Cõi trời mới dáng vẻ này,
     Tiếng ca đâu để người nay nghe nào!
     Đèn soi trước ngực, tuyết đào,
     Rượu nồng, đáy mắt hoa chao không ngừng.
     Tương-Như, phú chẳng lẫy lừng,
     Văn-Quân, đâu dễ bỗng dưng gặp nàng...
     Anh-Nguyên       
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:12:34 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1746
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: TỐNG TẦN LUYỆN SƯ QUY SẦM CÔNG SƠN 23.11.2008 11:09:26 (permalink)
       
      PHỤNG HỌA TRƯƠNG XÁ NHÂN TỐNG
      TẦN LUYỆN SƯ QUY SẦM CÔNG SƠN
       
      奉 和 張 舍 人 送 秦 煉 師 歸 岑 公 山
       
      仙 翁 歸 臥 翠 微 岑,
      一 夜 西 風 月 峽 深。
      松 徑 定 知 芳 草 合,
      玉 書 應 念 素 塵 侵。
      閑 雲 不 系 東 西 影,
      野 鶴 寧 知 去 住 心。
      蘭 浦 蒼 蒼 春 欲 暮,
      落 花 流 水 怨 離 琴。   
      李 群 玉
       
      Tiên ông quy ngoạ thuý vi sầm,
      Nhất dạ tây phong nguyệt giáp thâm.
      Tùng kính định tri phương thảo hợp,
      Ngọc thư ưng niệm tố trần xâm.
      Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh,
      Dã hạc ninh tri khứ trú tâm.
      Lan phố thương thương xuân dục mộ,
      Lạc hoa lưu thuỷ oán ly cầm.
      Lý-Quần-Ngọc
       
      Dịch:
       
      Tiễn thầy Tần-Luyện về núi Sầm-Công
       
      Tiễn thầy về ở non xanh,
      Gió Thu, dưới kẽm trăng thanh sáng ngời.
      Cỏ thơm hẳn phủ lối rồi,
      Chắc rằng kinh ngọc bụi rơi bám đầy.
      Mây nhàn, bóng chẳng đông tây,
      Hạc đồng, đi, ở, đó đây không sầu.
      Bến Lan, Xuân chẳng còn lâu,
      Hoa rơi, nước chảy, đàn đâu oán hờn...
      Anh-Nguyên 
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:25:12 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1746
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: BÙI TẤN CÔNG 24.11.2008 04:25:53 (permalink)
        
       LÝ SÍNH

       BÙI TẤN CÔNG
        
       裴 晉 公

       四 朝 憂 國 鬢 如 絲
       龍 馬 情 神 海 鶴 姿
       天 上 玉 書 傳 詔 夜
       陣 前 金 甲 受 降 時
       曾 經 庾 亮 三 秋 月
       下 盡 羊 曇 兩 路 椇
       惆 悵 舊 堂 扃 綠 野
       夕 陽 無 限 鳥 歸 遲
       李 郢
        
       Tứ triều ưu quốc mấn như ti,
       Long mã tinh thần hải hạc tư.
       Thiên thượng ngọc thư truyền chiếu dạ,
       Trận tiền kim giáp thụ hàng thì.
       Tằng kinh dữu lượng tam thu nguyệt,
       Hạ tận dương đàm lưỡng lộ kỳ.
       Trù trướng cựu đường quynh lục dã,
       Tịch dương vô hạn điểu quy trì.
       Lý-Sính
        
       Dịch:
        
       Ông Bùi-Độ
        
       Việc bốn triều, tóc như tơ,
       Tinh thần rồng ngựa, dáng như hạc ngàn.
       Chức phong, chiếu ngọc vua ban,
       Giáp vàng, ngoài trận giặc hàng như chơi.
       Ba năm, Dữu-Lượng kém thời,
       Dương-Đàm, hai nước hạ rồi, mưu sâu.
       Xót nhà Lục-Dã bỏ lâu,
       Nắng tàn, chim đã bắt đầu về kia...
       Anh-Nguyên 
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:28:09 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1746
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: ĐỘ HÁN GIANG 24.11.2008 05:41:51 (permalink)
         
        LÝ TẦN
         
        ĐỘ HÁN GIANG  
         
        渡 漢 江

        嶺 外 音 書 絕
        經 冬 復 立 春
        近 鄉 情 更 怯
        不 敢 問 來 人
        李 頻

         
        Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
        Kinh đông phục lập xuân.
        Cận hương tình cánh khiếp,
        Bất cảm vấn lai nhân.
        Lý-Tần
         
        Dịch:
         
        Qua sông Hán
         
        Ở ngoài miền núi, bặt thơ,
        Qua Đông, lại đến bây giờ lập Xuân.
        Về quê, phấp phỏng, ngại ngần,
        Gặp người, dám hỏi người thân thế nào?!...
        Anh-Nguyên 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:29:24 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1746
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: ĐỀ TRƯƠNG TƯ MÃ BIỆT THỰ 24.11.2008 05:58:44 (permalink)
          
         ĐỀ TRƯƠNG TƯ MÃ BIỆT THỰ   
          
         題 張 司 馬 別 墅

         庭 前 樹 盡 手 中 栽
         先 後 花 分 幾 番 開
         巢 鳥 戀 鶵 驚 不 起
         野 人 思 洒 去 還 來
         自 拋 官 與 青 山 近
         誰 料 身 為 白 髮 催
         門 外 尋 常 行 樂 處
         重 重 履 跡 在 苺 苔
         李 頻 

          
         Đình tiền thụ tận thủ trung tài,
         Tiên hậu hoa phân kỷ phiên khai.
         Sào điểu luyến sồ kinh bất khởi,
         Dã nhân tư tửu khứ hoàn lai.
         Tự phao quan dữ thanh sơn cận,
         Thùy liệu thân vi bạch phát thôi.
         Môn ngoại tầm thường hành lạc xứ,
         Trùng trùng lý tích tại môi đài.
         Lý-Tần
          
         Dịch:
          
         Đề nhà riêng của Tư-Mã họ Trương
          
         Ngoài sân, cây tự tay trồng,
         Trước, sau, hoa nở sắc hồng thắm tươi.
         Thương con, chim tổ chẳng rời,
         Dân quê, nhớ rượu, đi rồi lại lui.
         Từ quan về ẩn núi đồi,
         Ai ngờ tóc đã bạc rồi còn đâu.
         Trước nhà vui thú từ lâu,
         Dấu dầy lớp lớp phủ mầu rêu xanh...
         Anh-Nguyên   
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2022 10:45:07 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1746
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: TƯƠNG TRUNG TỐNG HỮU NHÂN 24.11.2008 06:10:45 (permalink)
           
          TƯƠNG TRUNG TỐNG HỮU NHÂN 

          湘 中 送 友 人

          中 流 欲 暮 見 湘 煙,
          葦 岸 無 窮 接 楚 田。
          去 雁 遠 衝 雲 夢 雪,
          離 人 獨 上 洞 庭 船。
          風 波 盡 日 依 山 轉,
          星 漢 通 霄 向 水 連。
          零 落 梅 花 過 殘 臘,
          故 園 歸 醉 及 新 年。

          李 頻


          Trung lưu dục mộ kiến tương yên,
          Ngạn vĩ vô cùng tiếp sở thiên.
          Khứ nhạn viễn xung vân mộng tuyết,
          Ly nhân độc thướng động đình thuyền.
          Phong ba tận nhật y sơn chuyển,
          Tinh hán thông tiêu hướng thủy huyền.
          Linh lạc mai hoa quá tàn lạp,
          Cố viên quy khứ hựu tân niên.
          Lý-Tần
           
          Dịch:
           
          Tiễn bạn trên dòng sông Tương
           
          Dòng Tương, chiều xuống, khói mờ,
          Nối liền trời Sở, đôi bờ đầy lau.
          Tuyết Vân-Mộng, nhạn đi đâu,
          Động-Đình, ly biệt, khách mau lên thuyền.
          Núi non, sóng gió liên miên,
          Suốt đêm sao sáng khắp miền dòng sông.
          Hoa mai rơi rụng cuối đông,
          Vườn xưa, xuân tới mới trông trở về...
          Anh-Nguyên  
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:34:08 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1746
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: CỔ PHONG (Kỳ nhất) 24.11.2008 06:23:58 (permalink)
            
           LÝ THÂN
            
           KHÚC-GIANG
           (Kỳ nhất)

            曲 江 其 一

           鋤 禾 日 當 午,
           汗 滴 禾 下 土。
           誰 知 盤 中 飧,
           粒 粒 皆 辛 苦。
           李 紳


           Sừ hòa nhật đương ngọ,
           Hãn trích hòa hạ thổ.
           Thùy niệm bàn trung xan,
           Lạp lạp giai tân khổ.
           Lý-Thân
            
           Dịch:
            
           Sông Khúc
           (Bài một)
            
           Lúa, vun vào lúc giữa trưa,
           Mồ hôi đổ gốc lúa vừa quén xong.
           Mâm cơm, ai nhớ trong lòng,
           Đắng cay gian khổ ở trong hạt này...
           Anh-Nguyên           
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:37:26 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1746
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: CỔ PHONG (Kỳ nhị) 24.11.2008 06:32:22 (permalink)
             
            KHÚC-GIANG
            (Kỳ nhị)
             
            曲 江 其 二

            春 種 一 粒 粟,
            秋 收 萬 顆 子。
            四 海 無 閑 田,
            農 夫 猶 餓 死。

            李 紳 

            Xuân chủng nhất lạp túc,
            Thu thâu vạn khỏa tử.
            Tứ hải vô nhàn điền,
            Nông phu do ngạ tử.            

            Lý-Thân

            Dịch:
             
            Khúc-Giang
            (Bài hai)  

            Ngày Xuân gieo hạt lúa vàng,
            Có muôn hạt mới, Thu sang thâu về.
            Khắp nơi đất chẳng bỏ bê,
            Dân còn chết đói thảm thê bên đường!...         

            Anh-Nguyên         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2022 10:49:07 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1746
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: GIANG NAM XUÂN MỘ KÝ GIA 24.11.2008 07:12:49 (permalink)
              
             GIANG NAM XUÂN MỘ KÝ GIA
              
              江 南 春 暮 寄 家

             洛 陽 城 見 梅 迎 雪
             魚 口 橋 逢 雪 送 梅
             劍 水 寺 前 芳 草 合
             鏡 湖 亭 上 野 花 開
             江 鴻 斷 續 翻 雲 去
             海 燕 差 池 拂 水 迴
             料 得 心 知 寒 食 近
             潛 聽 喜 鵲 望 歸 來
             李 紳

              
             Lạc dương thành kiến mai nghênh tuyết,
             Ngư khẩu kiều phùng tuyết tống mai.
             Kiếm thủy tự tiền phương thảo hợp,
             Kính hồ đình thượng dã hoa khai.
             Giang hồng đoạn tục phiên vân khứ,
             Hải yến si trì phất thủy hồi.
             Liệu đắc tâm tri hàn thực cận,
             Tiềm thinh hỷ tước vọng quy lai.
             Lý-Thân
              
             Dịch:
              
             Chiều Xuân ở Giang-Nam gửi thư về nhà
              
             Thấy mai đón tuyết, Lạc-Dương,
             Tiễn mai, Ngư-Khẩu cầu đương tuyết đầy.
             Trước chùa Kiến-Thủy, cỏ dầy,
             Kính-Hồ, nhà đã nở đầy hoa quê.
             Biệt sông, hồng rẽ mây đi,
             Én bay chạm biển trong khi trở về.
             Biết rằng hàn thực gần kề,
             Thầm nghe tước báo, người về, ngóng trông...
             Anh-Nguyên       
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:49:43 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1746
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: NHẬP TỨ KHẨU 24.11.2008 07:20:44 (permalink)
               
              NHẬP TỨ KHẨU      
               
              入 四 口

              洪 河 一 派 清 淮 接
              蔓 草 蘆 花 萬 里 秋
              煙 樹 蒼 茫 分 楚 澤
              海 雲 明 滅 見 楊 州
              望 深 江 漢 連 天 遠
              思 起 鄉 關 滿 眼 愁
              惆 悵 路 岐 真 此 處
              夕 陽 西 下 水 東 流
              李 紳

               
              Hồng hà nhất phái thanh hoài tiếp,
              Mạn thảo lô hoa vạn lý thu.
              Yên thụ thương mang phân sở trạch,
              Hải vân minh diệt kiến dương châu.
              Vọng thâm giang hán liên thiên viễn,
              Tứ khởi hương quan mãn nhãn sầu.
              Trù trướng lộ kỳ chân thử xứ,
              Tịch dương tây há thủy đông lưu.
              Lý-Thân
               
              Dịch:
               
              Vào cửa sông Tứ
               
              Nhánh sông rộng tiếp Thanh-Hoài,
              Cỏ lau vạn dậm trải dài sắc Thu.
              Sở, đầm sương khói mịt mù,
              Châu Dương, mây biển tỏ, mờ hiện ra.
              Liền trời, Giang-Hán xa xa,
              Sầu dâng trước mắt quê nhà sao đây.
              Ngậm ngùi nhớ rẽ nơi này,
              Về đông nước chảy, về tây dương tà...
              Anh-Nguyên            
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 10:53:33 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1746
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: TRÙNG ĐÁO HUỆ SƠN 24.11.2008 07:31:05 (permalink)
                
               TRÙNG ĐÁO HUỆ SƠN
                
               重 到 惠 山
                
               碧 峰 依 舊 松 筠 老,
               重 得 經 過 已 白 頭。
               俱 是 海 天 黃 葉 信,
               兩 逢 霜 節 菊 花 秋。
               望 中 白 鶴 憐 歸 翼,
               行 處 青 苔 恨 昔 遊。
               還 向 窗 間 名 姓 下,
               數 行 添 記 別 离 愁。
               李 紳
                
               Bích nham y cựu tùng quân hảo,
               Trùng đắc kinh qua dĩ bạch đầu.
               Câu thị hải thiên hoàng diệp tín,
               Lưỡng phùng sương tuyết cúc hoa thu.
               Vọng trung bạch hạc liên quy dực,
               Hành xứ thanh đài hận tích du.
               Hoàn hướng song gian danh tính hạ,
               Sổ hàng thiêm ký cựu ly sầu.
               Lý-Thân
                
               Dịch:
                
               Lại đến Huệ-Sơn
                
               Tre, thông, núi biếc như xưa,
               Bạc đầu mới lại được vừa qua đây.
               Lá vàng, trời biển đều hay,
               Hai lần cúc nở, Thu đầy tuyết sương.
               Quay về, hạc trắng trên đường,
               Rêu xanh đã phủ chỗ thường chơi xưa.
               Dưới song, tên ký, còn bừa,
               Vài hàng ly biệt khi xưa, thêm vào...
               Anh-Nguyên         
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2022 17:32:25 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 200 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9