Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch V - Anh Nguyên

Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 209 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
Đường Thi Trích Dịch V - Anh Nguyên 17.11.2008 09:24:21 (permalink)
 
 ĐƯỜNG THI
     TRICH DỊCH
 
  
                        Quyển V            
  

            GÒm 208 bài cûa 55 tác giä :
 
      Lš-ThÜÖng-…n ~ Lš-Чc ~ Lš-ViÍn
      Løc-Quy-Mông ~ LÜ-Chi‰u-Lân ~ LÜ-ñÒng
      LÜ-Luân ~ LÜÖng-Hoàng ~ LÜu-ñình-Kÿ
      LÜu-Hy-Di ~ LÜu-PhÜÖng-Bình ~ LÜu-ThÆn-HÜ
      LÜu-ThÜÖng ~ LÜu-TrÜ©ng-Khanh ~ LÜu-VÛ-Tích
      Mã-ñái ~ Månh-Giao ~ Månh-Håo-Nhiên
      Månh-Trì ~ Ngô-Dung ~ Nguyên-Cát
      Nguyên-ChÄn ~ Nhi‰p-Di-Trung ~ Nhung-Døc
      NhÜ®c-HÜ ~ Ôn-ñình-Quân ~ QuyŠn-ñÙc-DÜ
      SÀm-Tham ~ Tào-Bân ~ Tào-ñÜ©ng ~ TÀn-Thao-Ng†c 
      Tây-BÌ-Nhân ~ Thái-ThÜ®ng-…n-Gia
      ThÄm-Thuyên-Kÿ ~ Thê-NhÃt ~ Thích-Xº-M¥c
      Thôi-ñÒ ~ Thôi-HiŒu ~ Thôi-H¶ ~ Thôi-L‡
      Thôi-HuŒ-ñÒng ~ Thôi-MÅn-ñÒng ~ Thôi-QuÓc-Phø
      Thôi-Th¿ ~ ThÜ©ng-Ki‰n ~ ThÜ®ng-Quan-Nghi
      TiŠn-Khªi ~ Ti‰t-ñào ~ Ti‰t-Oánh
      Ti‰t-Phùng ~ Ti‰t-T¡c ~ Tô-ñïnh
      Tô-Quäng-Væn ~ T°-VÎnh ~ Tôn-ñÎch
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 07:47:38 bởi Anh Nguyên >
 
#1
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN 17.11.2008 09:40:29 (permalink)
   
  LÝ-THƯƠNG-ẨN 
   
  ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN      

  登 樂 遊 原

  向 晚 意 不 適,
  驅 車 登 古 原。
  夕 陽 無 限 好,
  只 是 近 黃 昏。 


  李 商 隱

  Hướng vãn š bất thích,
  Khu xa đăng cổ nguyên.
  Tịch dương vô hạn hảo,
  Chỉ thị cận hoàng hôn.
  Lš-Thương-Ẩn
   
  Dịch:
   
  Lên cánh đồng Lạc-Du
   
  Về chiều, lòng chẳng thảnh thơi,
  Dong xe, đồng cũ lên chơi giải sầu.
  Nắng chiều trông đẹp gì đâu!
  Tiếc là gần lúc bắt đầu hoàng hôn...
  Anh-Nguyên                       
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:33:37 bởi Anh Nguyên >
   
  #2
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TẢO KHỞI 17.11.2008 10:25:15 (permalink)
    
   TẢO KHỞI               
    
   早 起

   風 露 澹 清 晨
   簾 間 獨 起 人
   鶯 花 啼 又 笑
   畢 竟 是 誰 春

    

   李 商 隱
    
   Phong lộ đạm thanh thần,
   Liêm khai độc khởi nhân.
   Oanh hoa đề hựu tiếu,
   Tất cánh thị thùy xuân.
   Lš-Thương-Ẩn
    
   Dịch:
    
   Dậy sớm
    
   Sớm ra, sương gió trong lành,
   Một mình trở dậy vén mành đứng trông.
   Hoa cười, oanh hót, nắng hồng,
   Hỏi ai hưởng được mặn nồng Xuân tươi?...
   Anh-Nguyên            
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 10:18:33 bởi Anh Nguyên >
    
   #3
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: VỊ HỮU 17.11.2008 19:56:08 (permalink)
     
    VỊ HỮU           

    為 有

    為 有 雲 屏 無 限 嬌
    鳳 城 寒 盡 怕 春 宵
    無 端 嫁 得 金 龜 婿
    辜 負 香 衾 事 早 朝

    李 商 隱


    Vị hữu vân bình vô hạn kiều.
    Phụng thành hàn tận phạ xuân tiêu.
    Vô đoan giá đắc kim quy tế,
    Cô phụ hương khâm sự tảo triều.
    Lš-Thương-Ẩn
     
    Dịch:
     
    Vì có...
     
    Vì bình phong đẹp mây vờn,
    Phụng-Thành hết lạnh, ngại buồn đêm Xuân.
    Lấy chồng quan: cái nợ nần,
    Mền thơm sớm phụ, mang thân đi chầu!...
    Anh-Nguyên                 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:47:44 bởi Anh Nguyên >
     
    #4
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: DAO TRÌ 17.11.2008 20:05:18 (permalink)
      
     DAO TRì
      
     瑤 池

     瑤 池 阿 母 綺 窗 開
     黃 竹 歌 聲 動 地 哀
     八 駿 日 行 三 萬 里
     穆 王 何 事 不 重 來

     李 商 隱
      
     Dao trì a mẫu ỷ song khai,
     Hoàng trúc ca thanh động địa ai.
     Bát tuấn nhật hành tam vạn lý,
     Mục vương hà sự bất trùng lai?
     Lý-Thương-Ẩn
      
     Dịch:
      
     Cung Dao-Trì
      
     Dao-Trì, A-Mẫu tựa màn the,
     ‘‘Hoàng-Trúc’’ ca buồn, xót kẻ nghe.
     Tám ngựa, ngày đi ba vạn dặm,
     Mục-Vương sao chẳng lại phòng the?...

     Dao-Trì, rèm lụa mở ra,
     ‘‘Trúc vàng’’, nghe hát, người ta đau lòng.
     Ngựa ba vạn dặm ruổi rong,
     Mục-Vương sao chẳng lại phòng lần hai...
     Anh-Nguyên            
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:49:46 bởi Anh Nguyên >
      
     #5
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: GIẢ SINH 17.11.2008 20:38:29 (permalink)
       
      GIẢ SINH          
       
      賈 生
       
      宣 室 求 賢 訪 逐 臣
      賈 生 才 調 更 無 倫
      可 憐 夜 半 虛 前 席
      不 問 蒼 生 問 鬼 神


      李 商 隱    
       
      Tuyên thất cầu hiền phỏng trục thần,
      Giả sinh tài điệu cánh vô luân.
      Khả liên dạ bán hư tiền tịch,
      Bất vấn thương sinh vấn qủy thần.
      Lš-Thương-Ẩn
       
      Dịch:
       
      Chàng họ Giả
       
      Cầu hiền, hỏi kẻ bị đày,
      Tài như Giả-Nghị hiếm thay, ai bì.
      Nửa đêm, chiếu trống hỏi gì,
      Việc dân chẳng hỏi, hỏi chi qủy thần?!...
      Anh-Nguyên
                       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:50:30 bởi Anh Nguyên >
       
      #6
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: DẠ VŨ KÝ BẮc 17.11.2008 20:55:01 (permalink)
        
       DẠ VŨ KÝ BẮC         
        
       夜 雨 寄 北

       君 問 歸 期 未 有 期,
       巴 山 夜 雨 漲 秋 池。
       何 當 共 剪 西 窗 燭,
       卻 話 巴 山 夜 雨 時。

       李 商 隱

        
       Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
       Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
       Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
       Khước thuyết ba sơn dạ vũ thì.
       Lš-Thương-Ẩn
        
       Dịch:
        
       Đêm mưa viết gửi về bắc
        
       Ngày về, chưa hẹn được đâu,
       Ba-Sơn mưa lớn đêm thâu ao tràn,
       Khi nào cùng tỉa nến tàn,
       Cùng nhau, sẽ kể mưa tràn Ba-Sơn...
       Anh-Nguyên              
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:51:14 bởi Anh Nguyên >
        
       #7
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: MỘC LAN HOA 17.11.2008 21:20:56 (permalink)
         
        MỘC LAN HOA  
         
        木 蘭 花

        庭 波 冷 曉 侵 雲
        日 日 征 帆 送 遠 人
        幾 度 木 蘭 舟 上 望
        不 知 原 是 此 花 身

        李 商 隱   

        Động đình ba lãnh hiểu xâm vân,
        Nhật nhật chinh phàm tống viễn nhân.
        Kỷ độ mộc lan chu thượng vọng,
        Bất tri nguyên thị thử hoa thân.
        Lš-Thương-Ẩn
         
        Dịch:
         
        Hoa mộc lan
         
        Động-Đình, sóng lạnh, trời mây,
        Cánh buồm đi, tiễn nơi đây ngày ngày.
        Thuyền Lan, đưa khách lâu nay,
        Biết đâu thân vốn hoa này từ xưa?...
        Anh-Nguyên           
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:51:55 bởi Anh Nguyên >
         
        #8
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: THƯỜNG NGA 17.11.2008 21:32:36 (permalink)
          
         THƯỜNG NGA      
          
         嫦 娥

         雲 母 屏 風 燭 影 深,
         長 河 漸 落 曉 星 沈。
         嫦 娥 應 悔 偷 靈 藥,
         碧 海 青 天 夜 夜 心。

          
         李 商 隱

          
         Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,
         Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm.
         Thường nga ưng hối thâu linh dược,
         Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
         Lš-Thương-Ẩn
          
         Dịch:
          
         Thường-Nga
          
         Bình phong ánh đuốc mờ mờ,
         Ngân-Hà dần lặn, bơ thờ sao mai.
         Thường-Nga trộm thuốc, hối hoài,
         Trời xanh, biển biếc, đêm dài chẳng yên...
         Anh-Nguyên           
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:53:52 bởi Anh Nguyên >
          
         #9
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: TÙY CUNG 17.11.2008 21:42:12 (permalink)
           
          TùY CUNG
           
          隋 宮
           
          乘 興 南 遊 不 戒 嚴,
          九 重 誰 省 諫 書 函。
          春 風 舉 國 裁 宮 錦,
          半 作 障 泥 半 作 帆。
           
          李 商 隱  
           
          Thừa hứng nam du bất giới nghiêm,
          Cửu trùng thùy tỉnh gián thư hàm.
          Xuân phong cử quốc tài cung cẩm,
          Bán tác chướng nê bán tác phàm.
          Lý-Thương-Ẩn
           
          Dịch:
           
          Cung vua Tùy
           
          Miền nam, nhân hứng đi chơi,
          Chín tầng, ai dám dâng lời ngăn can.
          Gấm vua, dệt lúc Xuân sang,
          Nửa làm yên ngựa, nửa ban làm buồm!...
          Anh-Nguyên 
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 10:26:07 bởi Anh Nguyên >
           
          #10
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: KÝ LỆNH HỒ LANG TRUNG 17.11.2008 21:58:37 (permalink)
            
           KÝ LỆNH HỒ LANG TRUNG
            
           寄 令 狐 郎 中
            
           嵩 雲 秦 樹 久 離 居
           雙 鯉 迢 迢 一 紙 書
           休 問 梁 園 舊 賓 客
           茂 陵 風 雨 病 相 如

            
           李 商 隱  
            
           Tung vân tần thụ cửu ly cư,
           Song lý thiều thiều nhất chỉ thư.
           Hưu vấn lương viên cựu tân khách,
           Mậu lăng phong vũ bệnh tương như.
           Lý-Thương-Ẩn
            
           Dịch:
            
           Gửi ông Lệnh-Hồ
            
           Xa cây Tần, cách mây Tung,
           Thăm nhau, cá chép, chỉ dùng gửi thư.
           Khách Lương-Viên, hỏi, ngần ngừ,
           Mậu-Lăng mưa gió, Tương-Như đau lòng...
           Anh-Nguyên   
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2015 11:19:03 bởi Anh Nguyên >
            
           #11
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: SƯƠNG NGUYỆT 17.11.2008 22:16:05 (permalink)
             
            SƯƠNG NGUYỆT
             
            霜 月

            初 闻 征 雁 已 无 蝉
            百 尺 楼 高 水 接 天
            青 女 素 娥 俱 耐 冷
            月 中 霜 里 斗 婵 娟

             
            李 商 隐
             
            Sơ văn chinh nhạn dĩ vô thiền,
            Bách xích lâu đài thủy tiếp thiên.
            Thanh nữ tố nga câu nại lãnh,
            Nguyệt trung sương lý đấu thuyền quyên.
            Lý-Thương-Ẩn
             
            Dịch:
             
            Trăng sương
             
            Nhạn đi, ve đã ngừng rồi,
            Lầu cao trăm thước, nước trời tiếp nhau.
            Tố-Nga, Thanh-Nữ lạnh đâu,
            Trong trăng, sương giá, tranh nhau đẹp hoài...
            Anh-Nguyên          

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 08:45:02 bởi Anh Nguyên >
             
            #12
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: THIỀN 17.11.2008 22:33:11 (permalink)
              
             THIỀN
              

              
             本 以 高 難 飽,
             徒 勞 恨 費 聲。
             五 更 疏 欲 斷,
             一 樹 碧 無 情。
             薄 宦 梗 猶 泛,
             故 園 蕪 已 平。
             煩 君 最 相 警,
             我 亦 舉 家 清。
              
             李 商 隐
              
             Bản dĩ cao nan bão,
             Đồ lao hận phí thanh.
             Ngũ canh sơ dục đoạn,
             Nhất thụ bích vô tình.
             Bạc hoạn ngạnh do phiếm,
             Cố viên vu dĩ bình.
             Phiền quân tối tương cảnh,
             Ngã diệc cử gia thanh.
             Lý-Thương-Ẩn
              
             Dịch:
              
             Ve sầu
              
             Thanh cao nên khó ấm lòng,
             Nhọc nhằn, giận phí tiếng trong suốt ngày.
             Năm canh muốn dứt tiếng ngay,
             Một cây xanh biếc thật hay vô tình.
             Cánh bèo, chức nhỏ bấp bênh,
             Vườn xưa cỏ vẫn an bình thảnh thơi.
             Nhờ mày nhắc nhở đôi lời,
             Nhà ta vẫn giữ được đời sạch trong...
             Anh-Nguyên         
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2016 08:51:05 bởi Anh Nguyên >
              
             #13
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: PHONG VŨ 17.11.2008 22:43:29 (permalink)
               
              PHONG VŨ
               
              風 雨

              淒 涼 寶 劍 篇,
              羈 泊 欲 窮 年。
              黃 葉 仍 風 雨,
              青 樓 自 管 絃。
              新 知 遭 薄 俗,
              舊 好 隔 良 緣。
              心 斷 新 豐 酒,
              銷 愁 又 幾 千。

               
              李 商 隱
               
              Thê lương bảo kiếm thiên,
              Cơ bạc dục cùng niên.
              Hoàng diệp nhưng phong vũ,
              Thanh lâu tự quản huyền.
              Tân tri tao bạc tục,
              Cựu hảo cánh lương duyên.
              Tâm đoạn tân phong tửu,
              Tiêu sầu hựu kỷ thiên.
              Lý-Thương-Ẩn
               
              Dịch:
               
              Mưa gió
               
              Thiên Bảo Kiếm thật não nùng,
              Nổi trôi lưu lạc, năm cùng rồi đây.
              Lá vàng, mưa gió, vẫn đầy.
              Lầu xanh, đàn sáo đâu đây vang lừng.
              Bạn vừa quen giống người dưng,
              Cách xa bạn cũ đã từng hiểu nhau.
              Rượu Tân-Phong, nghĩ đến đâu,
              Mấy nghìn mới chuốc tiêu sầu được thôi...
              Anh-Nguyên         
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2015 11:23:09 bởi Anh Nguyên >
               
              #14
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: LẠC HOA 17.11.2008 22:50:34 (permalink)
                
               LẠC HOA                  
                
               落 花

               高 閣 客 竟 去,
               小 園 花 亂 飛。
               參 差 連 曲 陌,
               迢 遞 送 斜 暉。
               腸 斷 未 忍 掃,
               眼 穿 仍 欲 歸。
               芳 心 向 春 盡,
               所 得 是 沾 衣。


               李 商 隱
                
               Cao các khách cảnh khứ,
               Tiểu viên hoa loạn phi.
               Sâm si liên khúc mạch,
               Thiều đệ tống tà huy.
               Trường đoạn vị nhẫn tảo,
               Nhãn xuyên nhân dục quy.
               Phương tâm hướng xuân tận,
               Sở đắc thị triêm y.
               Lš-Thương-Ẩn
                
               Dịch:
                
               Hoa rơi
                
               Lầu cao khách đã đi rồi,
               Nơi khu vườn nhỏ hoa rơi bay đầy.
               Đường quanh, cao, thấp, khéo bầy,
               Xa xôi đi tiễn chiều nay nắng tà.
               Đau lòng chưa nỡ quét hoa,
               Mắt nhìn cảnh muốn người ta trở về.
               Tấm lòng hướng mãi xuân đi,
               Chỉ còn nước mắt xiêm y thấm đầy...
               Anh-Nguyên
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2016 07:55:46 bởi Anh Nguyên >
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12345678910.. > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 209 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9