Thích Gì Chụp Nấy !

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cô Lữ Buồn

 • Số bài : 518
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2008
 • Nơi: Xứ Sở Buồn
 • Trạng thái: offline
RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 05.12.2008 13:53:54 (permalink)
Nhà may xi mang Quang Ninh
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D59DB31466E44CBDB897F292AEA24709.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/12D1A1FD7FE846E6B9D58BFFFD3A44DE.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C9D13B95A0B84D8E917A53DB3665E2B3.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/118DFED43A6F49C28827C73966F61FB8.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E6405176141B42279C208F9470A329DD.JPG[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
 
#16
  Cô Lữ Buồn

  • Số bài : 518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
  • Trạng thái: offline
  RE: Một Góc Thành nam 16.12.2008 23:34:33 (permalink)
  Chùa Phổ Minh & Đền Trần (thờ các vua đời Trần)
   
   
   


  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0EE0F73613494089AF2F1B90E14E5494.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/F0E88BA89E584079B9E8670F0F4B75E6.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/6CBED6C5FBB24EC78D1C5A7FAF9975EE.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/F581F8B1339E42518022A2580D3BCDB6.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/7CFF373329EC40D080AC601A035EDE97.JPG[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 14:54:44 bởi Cô Lữ Buồn >
  Attached Image(s)
  Ta không là Nhà Thơ
  Cũng Chẳng là Thi Sĩ
  Vần Thơ chưa cạn ý
  Chỉ buồn viết vu vơ


  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
   
  #17
   Cô Lữ Buồn

   • Số bài : 518
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 25.08.2008
   • Nơi: Xứ Sở Buồn
   • Trạng thái: offline
   RE: Một Góc Thành nam 17.12.2008 00:03:23 (permalink)
   Thắng cảnh Đền Trần...
    
    
    
    


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/7D7D1D2B16A14C8C90896D9809C6D0A6.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C4FA7C1F64374B609120E62206B6095F.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/583F598BD14748279CF248580EAFD33E.JPG[/image]
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D4E17D46D529453595F8B93146AD1A1B.JPG[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 20:45:50 bởi Cô Lữ Buồn >
   Attached Image(s)
   Ta không là Nhà Thơ
   Cũng Chẳng là Thi Sĩ
   Vần Thơ chưa cạn ý
   Chỉ buồn viết vu vơ


   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
    
   #18
    Cô Lữ Buồn

    • Số bài : 518
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.08.2008
    • Nơi: Xứ Sở Buồn
    • Trạng thái: offline
    RE: Một Góc Thành nam 18.12.2008 20:58:34 (permalink)
    Một góc...
     
     
     
     
     
     

    Chùa tháp, ND


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/1D6ADA3E544C464792BB492B8C53779F.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/1336F7B622424AE4B0A897C923E18D06.JPG[/image]

     
    Chùa Keo.Thái Bình
     
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E084301DECD24255B979D96947FCD138.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/FA6C0FD287A64BFCBB3E1D31C516FA54.JPG[/image]
     
     
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8DFDA14FC58245AF8D774F3C73C005E7.JPG[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 21:19:02 bởi Cô Lữ Buồn >
    Attached Image(s)
    Ta không là Nhà Thơ
    Cũng Chẳng là Thi Sĩ
    Vần Thơ chưa cạn ý
    Chỉ buồn viết vu vơ


    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
     
    #19
     Cô Lữ Buồn

     • Số bài : 518
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 25.08.2008
     • Nơi: Xứ Sở Buồn
     • Trạng thái: offline
     RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 21.12.2008 15:02:18 (permalink)
     Một góc Hồ Vị Xuyên ( Thành phố Nam Định, nơi còn lưu giữ lại  ngôi mộ của nhà thơ Trấn Tế Xương )


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D50E4E795122423480D1E6683406C25C.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B652B1341AA74F7BB8CC60709786B1D7.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/41555FFBF7364A24AF13CB2C9449B7F2.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/88FE5B2B50B7420A8751D18F8FEC071B.JPG[/image]
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 15:04:26 bởi Cô Lữ Buồn >
     Attached Image(s)
     Ta không là Nhà Thơ
     Cũng Chẳng là Thi Sĩ
     Vần Thơ chưa cạn ý
     Chỉ buồn viết vu vơ


     http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
      
     #20
      Cô Lữ Buồn

      • Số bài : 518
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.08.2008
      • Nơi: Xứ Sở Buồn
      • Trạng thái: offline
      RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 21.12.2008 15:12:19 (permalink)
      Hồ Vị Xuyên.
       
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E9A906EC6FD545E5A185097D4D02F7A4.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/69E13E4B942D40299E4F2E1C1600ED4E.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8B68B66B666C4E9C8995D7EDAAFDCFFC.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/747B468989254DD2A7EC263DC5054303.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/2282E89814264E1388D1EDC91FB6C036.JPG[/image]
      Attached Image(s)
      Ta không là Nhà Thơ
      Cũng Chẳng là Thi Sĩ
      Vần Thơ chưa cạn ý
      Chỉ buồn viết vu vơ


      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
       
      #21
       Cô Lữ Buồn

       • Số bài : 518
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 25.08.2008
       • Nơi: Xứ Sở Buồn
       • Trạng thái: offline
       RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 21.12.2008 15:21:28 (permalink)
       Cổng làng...
        
        


       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/7F00F67A988D421FA4B6E5DA9C2A0BF3.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/AC19DADA84854FACBEE3737B6F707110.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/75EFDFA1920545DBADD76668DFAA0B95.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/DEE3F0CF146D443BAE364E79CB046BB4.JPG[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 15:23:53 bởi Cô Lữ Buồn >
       Attached Image(s)
       Ta không là Nhà Thơ
       Cũng Chẳng là Thi Sĩ
       Vần Thơ chưa cạn ý
       Chỉ buồn viết vu vơ


       http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
        
       #22
        suoimohg

        • Số bài : 672
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 19.05.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 21.12.2008 16:40:59 (permalink)
        @Cô Lữ Buồn: Xem ảnh của bạn nhất là tấm chụp cảnh hoàng hôn nhà từ hồ vị xuyên qua nhà thờ làm mình như được quay lại thời thơ ấu. Những buổi chiều lang thang cùng giá vẽ + bút chì. Vậy mà đã mấy mươi năm!
        Cảm ơn bạn!
         
        #23
         suoimohg

         • Số bài : 672
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 19.05.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 21.12.2008 16:45:03 (permalink)
         Tặng Cô Lữ Buồn!

         Trái tim cô đơn


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19971/69F21547295B4C2FB3555A72EC63366F.JPG[/image]
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 16:46:15 bởi suoimohg >
         Attached Image(s)
          
         #24
          Cô Lữ Buồn

          • Số bài : 518
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 25.08.2008
          • Nơi: Xứ Sở Buồn
          • Trạng thái: offline
          RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 24.12.2008 02:10:00 (permalink)
          Cảnh trước đêm giáng sinh Sài Gòn.
           
           
           

           
           
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/D4F2D30B492B439A9DCF1E82FAA8662B.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/09BAC64B7B424BE899349EB4801836D8.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/188845C831724801899C774BFF870060.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/FB0E56EE8C0A4504AE65B66135F07AF6.JPG[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 02:15:09 bởi Cô Lữ Buồn >
          Attached Image(s)
          Ta không là Nhà Thơ
          Cũng Chẳng là Thi Sĩ
          Vần Thơ chưa cạn ý
          Chỉ buồn viết vu vơ


          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
           
          #25
           Cô Lữ Buồn

           • Số bài : 518
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 25.08.2008
           • Nơi: Xứ Sở Buồn
           • Trạng thái: offline
           RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 24.12.2008 02:22:31 (permalink)
           tiếp
            
            
            


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/6DD5E41264AA430CBFD33FF0673CF841.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/3104C083331444FAB34107B108451E3B.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/3EED8D6D972E41D9A64657A4561F4E03.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0F221719BD2C4129BF859A5A8BA7454B.JPG[/image]
           Attached Image(s)
           Ta không là Nhà Thơ
           Cũng Chẳng là Thi Sĩ
           Vần Thơ chưa cạn ý
           Chỉ buồn viết vu vơ


           http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
            
           #26
            Cô Lữ Buồn

            • Số bài : 518
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 25.08.2008
            • Nơi: Xứ Sở Buồn
            • Trạng thái: offline
            RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 09.01.2009 18:52:27 (permalink)
            Một thoáng Đà Lạt
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Ta không là Nhà Thơ
            Cũng Chẳng là Thi Sĩ
            Vần Thơ chưa cạn ý
            Chỉ buồn viết vu vơ


            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
             
            #27
             Cô Lữ Buồn

             • Số bài : 518
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 25.08.2008
             • Nơi: Xứ Sở Buồn
             • Trạng thái: offline
             RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 09.01.2009 19:04:53 (permalink)
             Chợ đêm Đà Lạt.
              
              
              


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/7E9B4A23D0844513959103FFD45C341E.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/8675E81FA50D40C596CFCC4F90B18C5D.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/E1F5F1AD93E44FEC8511DC5B23E3F79B.JPG[/image]


             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/08522E7138734DD78A6F9B1DD1B81A76.JPG[/image]


             <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:12:48 bởi Cô Lữ Buồn >
             Attached Image(s)
             Ta không là Nhà Thơ
             Cũng Chẳng là Thi Sĩ
             Vần Thơ chưa cạn ý
             Chỉ buồn viết vu vơ


             http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
              
             #28
              Cô Lữ Buồn

              • Số bài : 518
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 25.08.2008
              • Nơi: Xứ Sở Buồn
              • Trạng thái: offline
              RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 31.01.2009 13:54:51 (permalink)
              Rộn ràng với Xuân.


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/74E48FA451BC442187C057DED022F177.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B6FFA0F404454263AF54E910A8C2ACAD.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/098318F3A30C40B0B579086009745350.JPG[/image]
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 13:58:58 bởi Cô Lữ Buồn >
              Attached Image(s)
              Ta không là Nhà Thơ
              Cũng Chẳng là Thi Sĩ
              Vần Thơ chưa cạn ý
              Chỉ buồn viết vu vơ


              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
               
              #29
               Cô Lữ Buồn

               • Số bài : 518
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 25.08.2008
               • Nơi: Xứ Sở Buồn
               • Trạng thái: offline
               RE: Thích Gì Chụp Nấy ! 31.01.2009 14:01:50 (permalink)
               Rộn ràng...
                
                
                


               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/45FDB03F9583442FA805FAE461AA9158.JPG[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/ABA9601519604EEBAFF84DA4836F4615.JPG[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/4338C0CB08804837ABBAED0B51EBB2D8.JPG[/image]
               Attached Image(s)
               Ta không là Nhà Thơ
               Cũng Chẳng là Thi Sĩ
               Vần Thơ chưa cạn ý
               Chỉ buồn viết vu vơ


               http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 55 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9