THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - Học giả HUỲNH SANH THÔNG
Viet duong nhan 22.11.2008 21:18:09 (permalink)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Cùng Tang Quyến
Học giả HUỲNH SANH THÔNG


 
 
#1
  Viet duong nhan 22.11.2008 21:22:04 (permalink)
  PHÂN ƯU

   
  Vô cùng thương tiếc:

   
  Giáo sư, Dịch giả, Học giả

   
  HUỲNH SANH THÔNG
  (1926-2008)

   
  Nguyên Dịch giả thuộc The Southeast Asia Studies
  Viện Ðại Học Yale, Connecticut
  Dịch giả cuốn 'The Tale of Kiều' (1973)
  Chủ biên/Dịch giả cuốn
  'The Heritage of Vietnamese Poetry' (1979)
  Chủ biên The Lạc Việt Book Series
  Chủ biên The Vietnam Forum (1983-1997)

   
  Ðã mệnh chung ngày 18 tháng 11 năm 2008
  (nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tý)
  tại New Haven, Connecticut, Hoa Kỳ
  hưởng thọ 83 tuổi.

   
  Xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và
  The Yale University &
  The Council on Southeast Asia Studies.
   
  Nguyện cầu hương linh
  Học giả HUỲNH SANH THÔNG
  sớm phiêu diêu nơi Miền Lạc Cảnh.

   
  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Gia đình VĨNH LIÊM
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9