Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch VI - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: LƯ KHÊ BIỆT NHÂN 09.12.2008 09:23:08 (permalink)
 
LƯ KHÊ BIỆT NHÂN
 
盧 溪 別 人
 
武 陵 溪 口 駐 扁 舟,
溪 水 隨 君 向 北 流。
行 到 荊 門 上 三 峽,
莫 將 孤 月 對 猿 愁。
 
王 昌 齡
 
Vũ lăng khê khẩu trú biên chu,
Khê thủy tùy quân hướng bắc lưu.
Hành đáo kinh môn thướng tam giáp,
Mạc tương cô nguyệt đối viên sầu.
Vương-Xương-Linh
 
Dịch:
 
Giã từ bạn ở Lư-Khê
 
Vũ-Lăng, cửa suối, đậu thuyền,
Theo anh, nước suối hướng miền bắc tuôn.
Lên Tam-Giáp từ Kinh-Môn,
Đừng đem trăng lẻ so buồn vượn kêu...
Anh-Nguyên         
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2016 10:41:09 bởi Anh Nguyên >
 
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: TÒNG QUÂN HÀNH (Kỳ nhất) 09.12.2008 09:59:53 (permalink)
   
  TÒNG QUÂN HÀNH KỲ NHẤT
   
  從 軍 行 其 一
   
  烽 火 城 西 百 尺 樓﹐
  黃 昏 獨 上 海 風 秋。
  更 吹 羌 笛 關 山 月﹐
  無 那 金 閨 萬 里 愁。
   
  王 昌 齡
   
  Phong hoả thành tây Bách Xích lâu,
  Hoàng hôn độc thướng hải phong thu.
  Cánh xuy Khương địch "Quan san nguyệt",
  Vô ná kim khuê vạn lý sầu.
  Vương-Xương-Linh
   
  Dịch:

   
  Bài hành tòng quân kỳ 1

  Thành biên đài lửa hiệu cao,
  Chiều thu ngồi đón gió vào từ khơi.
  ‘‘Trăng quan ải’’, sáo Khương ơi!
  Phòng khuê muôn dặm, nhớ thời sao khuây?...

  Anh-Nguyên
   
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:23:16 bởi Anh Nguyên >
   
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TÒNG QUÂN HÀNH (Kỳ nhị) 09.12.2008 10:12:55 (permalink)
    
   TÒNG QUÂN HÀNH KỲ NHỊ
    
   從 軍 行 其 二
    
   琵 琶 起 舞 換 新 聲,
   總 是 關 山 舊 別 情。
   撩 亂 邊 愁 聽 不 盡,
   高 高 秋 月 照 長 城。
    
   王 昌 齡
    
   Tỳ bà khởi vũ hoán tân thanh,
   Tổng thị quan san ly biệt tình.
   Liêu loạn biên sầu đàn bất tận,
   Cao cao thu nguyệt chiếu trường thành.
   Vương-Xương-Linh
    
   Dịch:
    
   Bài hành tòng quân kỳ 2
    
   Tỳ bà nổi, đổi múa ca,
   Cũng tình biên ải cách xa muôn trùng.
   Buồn biên, đàn chẳng muốn ngừng,
   Trường-Thành chiếu sáng một vừng trăng Thu...
   Anh-Nguyên 
            
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 15:51:54 bởi Anh Nguyên >
    
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: ĐIỆN TIỀN KHÚC (Xuân cung khúc) 09.12.2008 10:30:39 (permalink)
     
    ĐIỆN TIỀN KHÚC
    (Xuân cung khúc)
     
    春 宮 曲
     
    昨 夜 風 開 露 井 桃,
    未 央 前 殿 月 輪 高。
    平 陽 歌 舞 新 承 寵,
    簾 外 春 寒 賜 錦 袍。
     
    王 昌 齡
     
    Tạc dạ phong khai lộ tỉnh đào,
    Vị ương tiền điện nguyệt luân cao.
    Bình dương ca vũ tân thừa sủng,
    Liêm ngoại xuân hàn tử cẩm bào.
    Vương-Xương-Linh
     
    Dịch:
     
    Khúc hát Tiền-Điện
     
    Trận gió đêm qua giếng nở đào,
    Mái trên Tiền-điện bóng trăng cao
    Con nhà hát múa, người yêu mới!...
    Thương lạnh còn ban bức cẩm bào.
    Ngô-Tất-Tố
     
    Đêm qua, gió, giếng nở đào,
    Vị-Ương, trước điện trăng cao lưng trời.
    Bình-Dương, gái hát, thương rồi,
    Áo bào, xuân lạnh ngoài trời, vua ban...
    Anh-Nguyên               
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:24:32 bởi Anh Nguyên >
     
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: TRƯỜNG TÍN OÁN 10.12.2008 05:10:03 (permalink)
      
     TRƯỜNG TÍN OÁN
      
     長 信 怨
      
     奉 帚 平 明 金 殿 開,
     且 將 團 扇 共 徘 徊。
     玉 顏 不 及 寒 鴉 色,
     猶 帶 昭 陽 日 影 來。
      
     王 昌 齡
      
     Phụng trửu bình minh kim điện khai,
     Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
     Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,
     Do đới chiêu-dương nhật ảnh lai.
     Vương-Xương-Linh
      
     Dịch:
      
     Nỗi oán ở cung Trường-tín
      
     Sáng ra, ngỏ cửa, quét đền vàng,
     Nâng quạt, ngừng chân, dạ vấn vương.
     Mặt ngọc những thua con quạ rét!
     Nó còn sưởi nắng điện Chiêu-Dương.
     Ngô-Tất-Tố
      
     Sớm cầm chổi, mở điện vàng,
     Lại cầm cây quạt, mênh mang nỗi sầu.
     Mặt hoa, bằng quạ rét đâu!
     Bóng vua, còn thấy ở lầu Chiêu-Dương...
     Anh-Nguyên           n
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 15:52:35 bởi Anh Nguyên >
      
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: TRƯỜNG TÍN THU TỪ 10.12.2008 05:16:34 (permalink)
       
      TRƯỜNG TÍN THU TỪ
       
      長 信 秋 詞
       
      金 井 梧 桐 秋 葉 黃,
      珠 簾 不 卷 夜 來 霜。
      熏 籠 玉 枕 無 顏 色,
      臥 聽 南 宮 清 漏 長。
       
      王 昌 齡
       
      Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng,
      Châu liêm bất quyển dạ lai sương.
      Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc,
      Ngọa thính nam cung thu lậu trường.
      Vương-Xương-Linh
       
      Dịch:
       
      Mùa Thu ở cung Trường-Tín
       
      Giếng vàng, thu nhuộm lá ngô vàng,
      Sương xuống, canh khuya ngại vén màn.
      Gối ngọc, lò hương tiều tụy quá!
      Nam cung hồ lậu vẳng đưa sang.
      Đinh-Vũ-Ngọc
       
      Ngô đồng bên giếng lá vàng,
      Rèm châu không cuốn đêm đang sương tràn.
      Lò hương, gối ngọc, sắc tàn,
      Nam-Cung, giọt lậu Thu vang đêm trường...
      Anh-Nguyên       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 15:53:05 bởi Anh Nguyên >
       
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: TÂY CUNG THU OÁN 10.12.2008 05:22:24 (permalink)
        
       TÂY CUNG THU OÁN
        
       西 宫 秋 怨
        
       芙 蓉 不 及 美 人 妆,
       水 殿 风 来 珠 翠 香。
       谁 分 含 啼 掩 秋 扇,
       空 悬 明 月 待 君 王。
        
       王 昌 齡
        
       Phù dung bất cập mỹ nhân trang,
       Thủy điện phong lai châu thúy hương.
       Khước hận hàm tình yểm thu phiến,
       Không huyền minh nguyệt đãi quân vương.
       Vương-Xương-Linh
        
       Dịch:
        
       Nỗi oán mùa Thu ở Tây-Cung
        
       Sen hồng chưa thấm vẻ đài trang,
       Gió thổi qua đền, ngọc ngát hương.
       Thơ thẩn đêm thu che mảnh quạt,
       Uổng treo vầng nguyệt đợi quân vương.
       Ngô-Tất-Tố
        
       Phù dung sao sánh mỹ nhân,
       Lầu hồ, gió ngọc mấy lần ngát hương.
       Quạt Thu che mặt sầu thương,
       Lưng trời trăng sáng, Quân-vương, mãi chờ!...
       Anh-Nguyên       
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:32:47 bởi Anh Nguyên >
        
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: TÂY CUNG XUÂN OÁN 10.12.2008 05:31:26 (permalink)
         
        TÂY CUNG XUÂN OÁN
         
        西 宮 春 怨
         
        西 宮 夜 靜 百 花 香,
        欲 捲 珠 簾 春 恨 長。
        斜 抱 雲 和 深 見 月,
        朦 朧 樹 色 隱 昭 陽。
         
        王 昌 齡

        Tây cung dạ tĩnh bách hoa hương,
        Dục quyển châu liêm xuân hận trường.
        Tà bão vân hòa thâm kiến nguyệt,
        Mông lung thụ sắc ẩn Chiêu-Dương.
        Vương-Xương-Linh
         
        Dịch:
         
        Nỗi oán mùa Xuân ở Tây-Cung
         
        Cung tây hoa ngát, quãng đêm trường,
        Muốn cuốn rèm châu, dạ ngổn ngang.
        Ôm chéo cây đàn nhòm ánh nguyệt,
        Bóng cây mờ mịt điện Chiêu-Dương.
        Ngô-Tất-Tố
         
        Tây-Cung đêm ngát hương hoa,
        Rèm châu muốn cuốn, xuân qua hận lòng.
        Ôm đàn, nhìn mãi trăng trong,
        Chiêu-Dương cây khuất chỉ trông mịt mờ!...
        Anh-Nguyên              
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2016 10:48:45 bởi Anh Nguyên >
         
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: XUẤT TÁI 10.12.2008 05:42:58 (permalink)
          
         XUẤT TÁI
          
         出 塞
          
         秦 時 明 月 漢 時 關,
         萬 里 長 征 人 未 還。
         但 使 龍 城 飛 將 在,
         不 教 胡 馬 渡 陰 山。
          
         王 昌 齡
          
         Tần thì minh nguyệt hán thì quan,
         Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
         Đản sử long thành phi tướng tại,
         Bất giao hồ mã nhập âm sơn.
         Vương-Xương-Linh
          
         Dịch:
          
         Ra biên ải
          
         Vẫn là ải Hán, vẫn trăng Tần,
         Muôn dặm trường chinh chửa khải hoàn.
         Phi tướng thành Long mà có đó,
         Ngựa Hồ đâu vượt nổi Âm san.
         Trần Trọng-San
          
         Vẫn ải Hán, vẫn trăng Tần,
         Trường chinh vạn đặm, người thân chưa về.
         Long-Thành Phi tướng còn kìa,
         Âm-sơn, Hồ mã khó bề vượt qua!...
         Anh-Nguyên                          
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:33:20 bởi Anh Nguyên >
          
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: THÁI LIÊN KHÚC (Kỳ nhất) 10.12.2008 08:32:21 (permalink)
           
          THÁI LIÊN KHÚC
          (Kỳ nhất)
           
          採 蓮 曲 其 一
           
          荷 葉 羅 裙 一 色 裁
          芙 蓉 向 臉 兩 邊 開
          亂 入 池 中 看 不 見
          聞 歌 始 覺 有 人 來
           
          王 昌 齡
           
          Hà diệp la quần nhất sắc tài,
          Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.
          Loạn nhập trì trung khan bất kiến,
          Văn ca thủy giác hữu nhân lai.
          Vương-Xương-Linh
           
          Dịch:
           
          Hái sen
          (Bài một)
           
          Lá sen quần lụa một màu,
          Mặt tươi hoa thắm như nhau mặn nồng.
          Dưới ao trà trộn khôn trông,
          Nghe ca mới biết là trong có người.
          Trần-Trọng-Kim
           
          Lá sen, quần lụa, một mầu,
          Hoa sen, má thắm, đua nhau hướng vào.
          Người, hoa, lẫn lộn thấy nào,
          Nghe ca mới biết trong ao có người...
          Anh-Nguyên          
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:34:07 bởi Anh Nguyên >
           
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: THÁI LIÊN KHÚC (Kỳ nhị) 10.12.2008 08:44:33 (permalink)
            
           THÁI LIÊN KHÚC
           (Kỳ nhị)
            
           採 蓮 曲 其 二
            
           吳 姬 越 艷 楚 王 妃
           爭 弄 蓮 舟 水 濕 衣
           來 時 浦 口 花 迎 入
           採 罷 江 頭 月 送 歸
            
           王 昌 齡
            
           Ngô cơ việt diễm sở vương phi,
           Tranh lộng liên hoa thủy thấp y.
           Lai thì phố khẩu hoa nghênh nhập,
           Thái bãi giang đầu nguyệt tống quy.
           Vương-Xương-Linh
            
           Dịch: Hái Sen
           (Bài hai)
            
           Mỹ nhân Ngô, Sở đâu đâu,
           Xem hoa ướt áo, tranh nhau ồn ào.
           Đến thì hoa đứng đón chào,
           Hái xong, đến bến trăng chào đưa ra.
           Trần-Tọng-Kim
            
           Gái Ngô, Việt, Sở, cùng đi,
           Hái sen, đùa dỡn ướt y lúc nào.
           Đến, hoa ở cửa sông chào,
           Hái xong, trên bến trăng sao đưa về...
           Anh-Nguyên               

           <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:34:44 bởi Anh Nguyên >
            
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: TÁI THƯỢNG KHÚC 10.12.2008 09:10:16 (permalink)
             
            TÁI THƯỢNG KHÚC
             
            塞 上 曲
             
            蟬 鳴 空 桑 林,
            八 月 蕭 關 道。
            出 塞 復 入 塞,
            處 處 黃 蘆 草。
            從 來 幽 并 客,
            皆 向 沙 場 老。
            莫 學 遊 俠 兒,
            矜 誇 紫 騮 好。
             
            王 昌 齡
             
            Thiền minh không tang lâm,
            Bát nguyệt tiêu quan đạo.
            Xuất tái phục nhập tái,
            Xứ xứ hoàng lô thảo.
            Tòng lai u tinh khách,
            Giai cộng trần sa lão.
            Mạc học du hiệp nhi,
            Căng khoa tử lưu hảo.
            Vương-Xương-Linh
             
            Dịch:
             
            Phía trên biên ải
             
            Rừng dâu hoang vắng, ve kêu,
            Tiêu-Quan, tháng tám đường nhiều đắng cay.
            Ải, ra, rồi lại vào ngay,
            Nơi nào lau lách đến nay cũng vàng.
            U, Tinh, lính thú phàn nàn,
            Mọi người, cát bụi đều làm già đi.
            Đừng theo bọn trẻ làm chi,
            Tử-Lưu, ngựa tốt, làm gì mà kiêu?...
            Anh-Nguyên
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2016 10:05:38 bởi Anh Nguyên >
             
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: TÁI HẠ KHÚC 10.12.2008 09:19:14 (permalink)
              
             TÁI HẠ KHÚC
              
             塞 下 曲
              
             飲 馬 渡 秋 水,
             水 寒 風 似 刀。
             平 沙 日 未 沒,
             黯 黯 見 臨 洮。
             昔 日 長 城 戰,
             咸 言 意 氣 高;
             黃 塵 足 今 古,
             白 骨 亂 蓬 蒿。
              
             王 昌 齡
              
             Ẩm mã độ thu thủy,
             Thủy hàn phong tự đao.
             Bình sa nhật vị một,
             Am ảm kiến lâm thao.
             Tích nhật trường thành chiến,
             Hàm ngôn ý khí cao.
             Hoàng trần súc kim cổ,
             Bạch cốt loạn bồng hao.
             Vương-Xương-Linh
              
             Dịch:
              
             Phía dưới biên ải
              
             Ngựa qua, uống nước sông Thu,
             Nước thì lạnh buốt, gió như dao trời.
             Mặt trời bãi sắp lặn rồi,
             Lâm-Thao còn thấy mờ nơi chân trời.
             Trường-Thành, trận đánh truyền đời,
             Đồn rằng ý khí quân thời rất cao,
             Bụi vàng ải bắc tan nào,
             Ngổn ngang xương trắng cỏ cao phủ đầy...
             Anh-Nguyên       
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:35:29 bởi Anh Nguyên >
              
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: VẠN TUẾ LÂU 10.12.2008 09:28:47 (permalink)
               
              VẠN TUẾ LÂU
               
              萬 歲 樓
               
              江 上 巍 巍 萬 歲 樓,
              不 知 經 歷 幾 千 秋。
              年 年 喜 見 山 長 在,
              日 日 悲 看 水 獨 流。
              猿 狖 何 曾 離 暮 嶺,
              鸕 鷀 空 自 泛 寒 洲。
              誰 堪 登 望 雲 煙 裏,
              向 晚 茫 茫 發 旅 愁。
               
              王 昌 齡
               
              Giang thượng nguy nguy vạn tuế lâu,
              Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
              Niên niên hỉ kiến sơn trường tại,
              Nhật nhật bi khan thủy độc lưu.
              Viên dứu hà tằng lý mộ lĩnh,
              Lô tư không tự phiếm hàn châu.
              Thùy kham đăng vọng vân yên lý,
              Hương vãn mang mang phát lữ sầu.
              Vương-Xương-Linh
               
              Dịch:
               
              Lầu Vạn-Tuế
               
              Bên sông, Vạn-Tuế lầu cao,
              Nghìn thu, nào biết trải bao lâu rồi.
              Năm năm vui thấy núi đồi,
              Ngày ngày buồn thấy nước xuôi theo dòng.
              Núi chiều, vượn, sóc, ở trong,
              Vạc, cò, qua lại bãi sông lạnh lùng.
              Lên cao mây khói mịt mùng,
              Quê người chiều xuống, buồn nung nấu lòng...
              Anh-Nguyên           
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 12:36:02 bởi Anh Nguyên >
               
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM 10.12.2008 09:37:50 (permalink)
                
               PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM
                
               芙 蓉 樓 送 辛 漸
                
               寒 雨 連 江 夜 入 吳
               平 明 送 客 楚 山 孤
               洛 陽 親 友 如 相 問
               一 片 冰 心 在 玉 壺
                
               王 昌 齡
                
               Hàn vũ liên giang dạ nhập ngô,
               Bình minh tống khách sở sơn cô.
               Lạc dương thân hữu như tương vấn,
               Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.
               Vương-Xương-Linh
                
               Dịch:
                
               Tiễn đưa Tân-Tiệm rời lầu Phù-Dung
                
               Mưa lạnh sông đêm vào đất Ngô,
               Sáng đưa tiễn khách núi trơ vơ.
               Lạc-Dương nếu có ai thăm hỏi,
               - Một mảnh lòng băng ở ngọc hồ.
               Trần-Trọng-San
                
               Khắp sông mưa, tối vào Ngô,
               Sáng đưa khách Sở, núi cô quạnh nằm.
               Lạc-Dương, các bạn hỏi thăm,
               Đáp: "Trong bình ngọc, tuyết băng tấm lòng."...
               Anh-Nguyên
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2019 15:55:13 bởi Anh Nguyên >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 200 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9