Kiểu:
Xin chào !

 Đường Thi Trích Dịch VI - Anh-Nguyên

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: VĂN ĐỊCH 25.11.2008 03:26:28 (permalink)
 
VĂN ĐỊCH
 
聞 笛
 
誰 家 吹 笛 畫 樓 中,
斷 續 聲 隨 斷 續 風。
響 遏 行 雲 橫 碧 落,
清 和 冷 月 到 簾 櫳。
興 來 三 弄 有 桓 子,
賦 就 一 篇 懷 馬 融。
曲 罷 不 知 人 在 否,
餘 音 嘹 亮 尚 飄 空。
 
趙 嘏
 
Thùy gia xuy địch họa lâu trung,
Đoạn tục thanh tùy đoạn tục phong.
Hưởng yết hành vân hoành bích lạc,
Thanh hòa lãnh nguyệt đáo liêm lung.
Hứng lai tam lộng hữu hoàn tử,
Phú tựu nhất thiên hoài mã dung.
Khúc bãi bất tri nhân tại phủ,
Dư âm lượng lượng thướng phiêu không.
Triệu-Hỗ
 
Dịch:
 
Nghe tiếng sáo
 
Nhà ai, lầu vẽ, sáo ngân,
Gió ngừng gió thổi, tiếng gần tiếng xa.
Vọng lên vút tận mây ngà,
Hòa cùng trăng lạnh vào nhà rèm the.
Ba bài, Hoàn-Tử vừa nghe,
Làm ngay bài phú nói về Mã-Dung.
Sáo ngừng, người ở lại không?
Dư âm văng vẳng không trung vẫn còn...
Anh-Nguyên                          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 20:03:54 bởi Anh Nguyên >
 
#16
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: ỨC SƠN DƯƠNG 25.11.2008 03:35:58 (permalink)
   
  ỨC SƠN DƯƠNG
   
  憶 山 陽
   
  折 柳 城 邊 起 暮 愁
  可 憐 春 色 獨 懷 憂
  傷 心 正 嘆 人 間 事
  回 首 多 慚 江 上 鷗
  鶗 鴃 聲 中 寒 食 酒
  芙 蓉 花 外 夕 陽 樓
  憑 高 滿 眼 送 清 渭
  去 傍 故 山 山 下 流
   
  趙 嘏  

  Chiết liễu thành biên khởi mộ sầu,
  Khả liên xuân sắc độc hoài ưu.
  Thương tâm chính than nhân gian sự,
  Hồi thủ đa tàm giang thượng âu.
  Đề quyết thanh trung hàn thực tửu,
  Phù dung hoa ngoại tịch dương lâu.
  Đăng cao mãn nhãn tống thanh vị,
  Khứ bạng cố sơn sơn hạ lưu.
  Triệu-Hỗ
   
  Dịch:
   
  Nhớ Sơn-Dương
   
  Bên thành Chiết-Liễu, chiều buồn,
  Khá thương Xuân sắc cứ luôn âu sầu.
  Đau lòng những chuyện đâu đâu,
  Quay đầu, thẹn với chim âu trên dòng.
  Rượu Hàn-Thực, tiếng chim trong,
  Quanh lầu nắng xuống, phù dung nở đầy.
  Cao nhìn sông Vị đó đây,
  Men theo núi Cố, chân mây khuất vào...
  Anh-Nguyên            
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:11:55 bởi Anh Nguyên >
   
  #17
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: TRƯỜNG AN THU VỌNG 25.11.2008 03:43:31 (permalink)
    
   TRƯỜNG AN THU VỌNG
    
   長 安 秋 望
    
   雲 物 淒 涼 拂 署 流,
   漢 家 宮 闕 動 高 秋。
   殘 星 幾 點 雁 橫 塞,
   長 笛 一 聲 人 倚 樓。
   紫 艷 半 開 籬 菊 靜,
   紅 衣 落 盡 渚 蓮 愁。
   鱸 魚 正 美 不 歸 去,
   空 戴 南 冠 學 楚 囚。
    
   趙 嘏
    
   Vân vật thê lương phát thự lưu,
   Hán gia cung khuyết động cao thu.
   Tàn tinh kỷ điểm nhạn hoành tái,
   Trường địch nhất thanh nhân ỷ lâu.
   Tử diễm bán khai ly cúc tĩnh,
   Hồng y lạc tận chử liên sầu.
   Lư ngư chính mỹ bất quy khứ,
   Không đới nam quan học sở tù.
   Triệu-Hỗ
    
   Dịch:
    
   Ngắm Thu ở Trường-An
    
   Các dinh cảnh vật buồn rầu,
   Trong cung nhà Hán đượm mầu Thu sang.
   Sao tàn, ải, nhạn bay ngang,
   Sáo ngân, người tựa lan can bên lầu.
   Trước rào, cúc tía tươi mầu,
   Cánh hồng rụng hết, sen sầu bến Thu.
   Chưa về, cá vược đương mùa,
   Đội như nón Sở người tù phương nam...
   Anh-Nguyên      
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 20:06:06 bởi Anh Nguyên >
    
   #18
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: ĐĂNG AN LỤC TÂY LÂU 25.11.2008 03:53:09 (permalink)
     
    ĐĂNG AN LỤC TÂY LÂU
     
    登 安 陸 西 棲
     
    樓 上 華 筵 日 日 開,
    眼 前 人 事 只 堪 哀。
    征 車 自 入 紅 塵 去,
    遠 水 長 穿 綠 樹 來。
    雲 雨 暗 更 歌 舞 伴,
    山 川 不 盡 別 離 杯。
    無 由 並 寫 春 風 恨,
    欲 下 鄖 城 首 重 回。
     
    趙 嘏
     
    Lâu thượng hoa diên nhật nhật khai,
    Nhãn tiền nhân sự chỉ kham ai.
    Chinh xa tự nhập hồng trần khứ,
    Viễn thủy trường xuyên lục thụ lai.
    Vân vũ ám canh ca vũ bạn,
    Sơn xuyên bất tận biệt ly bôi.
    Vô do tinh tả xuân phong hận,
    Dục há vận thành thủ trùng hồi.
    Triệu-Hỗ
     
    Dịch:
     
    Lên lầu Tây-An-Lục
     
    Ngày ngày tiệc mở trên lầu,
    Việc đời trước mắt, âu sầu lòng ta.
    Bụi hồng, xe trận khuất xa,
    Nước từ xa lại len qua cây rừng.
    Múa ca, người đổi không ngừng,
    Biệt ly, cạn chén, dẫu cùng núi sông.
    Tình cờ tả hận gió Xuân,
    Văn-Thành muốn xuống, nhiều lần ngó lui...
    Anh-Nguyên     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 20:07:29 bởi Anh Nguyên >
     
    #19
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: ĐỘC LÝ BẠCH TẬP 25.11.2008 04:03:16 (permalink)
      
     TRỊNH- CỐC

     ĐỘC LÝ BẠCH THI TẬP
      
     读 李 白 诗 集
      
     何 事 文 星 舆 酒 星
     一 时 锺 在 李 先 生
     高 吟 大 醉 三 千 首
     留 著 人 间 伴 月 明
      
     郑 谷
      
     Hà sự văn tinh dữ tửu tinh,
     Nhất thì chung tại lý tiên sinh.
     Cao ngâm đại túy tam thiên thủ,
     Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh.
     Trịnh-Cốc
      
     Dịch:
      
     Đọc tập thơ của Lý-Bạch
      
     Sao văn, sao rượu, cớ gì,
     Dồn vào họ Lý một thì đúc nên?
     Say, ba nghìn khúc ngâm rền,
     Bạn cùng trăng sáng, lưu trên cõi người...
     Anh-Nguyên

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:13:11 bởi Anh Nguyên >
      
     #20
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: HOÀI THUỶ BIỆT HỮU 25.11.2008 04:22:44 (permalink)
       
      HOÀI THUỶ BIỆT HỮU NHÂN

       
      淮 水 別 友 人
       
      楊 子 江 頭 楊 柳 春
      楊 花 愁 殺 度 江 人
      數 聲 風 笛 離 亭 晚
      君 向 瀟 湘 我 向 秦
       
      鄭 谷 
       
      Dương tử giang đầu dương liễu xuân,
      Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
      Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
      Quân hướng tiêu tương ngã hướng tần.
      Trịnh-Cốc
       
      Dịch:
       
      Chia tay bạn trên sông Hoài
       
      Trên bến sông Dương, dương liễu xuân,
      Hoa xuân buồn giết quá giang nhân.
      Ly-Đình tiếng sáo chiều ai oán,
      Người hướng Tiêu Tương, kẻ hướng Tần.
      Nhất-Linh
       
      Đầu sông Dương, liễu dương tươi,
      Hoa dương buồn giết lòng người quá giang.
      Chia ly tiếng sáo muộn màng,
      Tiêu Tương anh đến, tôi sang đất Tần.
      Miêu-Khả-Khanh
       
      Sông Dương ngàn liễu đua tươi,
      Hoa dương buồn chết dạ người sang sông.
      Đình hôm tiếng sáo não nùng,
      Anh đi bến Sở, tôi trông đường Tần.
      Ngô-Tất-Tố
       
      Đầu bến sông Dương xanh liễu-dương,
      Hoa dương buồn giết khách sang ngang.
      Sáo vang mấy tiếng, đình chiều tối;
      Bạn đến Tiêu-Tương, tôi đến Tần.
      Trần-Trọng-San
       
      Dương liễu sông Dương thắm vẻ xuân.
      Hoa dương héo hắt khách dời chân.
      Ly đình tiếng sáo chiều theo gió,
      Bạn đến Tiêu Tương, tớ đến Tần.
      Lê-Nguyễn-Lưu
       
      Đầu sông Dương-tử, dương xanh,
      Hoa dương sầu giết bộ hành qua sông.
      Ly-Đình tiếng sáo chiều ngân,
      Tiêu Tương anh hướng, đất Tần tôi đi...
      Anh-Nguyên 
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:27:10 bởi Anh Nguyên >
       
      #21
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: ĐỀ ĐỂ GIAN BÍCH 25.11.2008 04:31:11 (permalink)
        
       ĐỀ ĐỂ GIAN BÍCH
        
       題 邸 間 壁
        
       酴 醾 香 夢 怯 春 寒,
       翠 掩 重 門 燕 子 閒。
       敲 斷 玉 釵 紅 燭 冷,
       計 程 應 說 到 常 山。
        
       鄭 谷 
        
       Đồ mi hương mộng khiếp xuân hàn,
       Thúy yếm trùng môn yến tử nhàn.
       Xao đoạn ngọc thoa hồng chúc lãnh,
       Kế trình ưng thuyết đáo thường sơn.
       Trịnh Cốc
        
       Dịch:
        
       Đề vách nhà trọ
        
       Mộng đồ mi, sợ lạnh xuân,
       Én nhàn, cây phủ mấy lần cửa xanh.
       Nắng hồng, thoa gẫy tan tành,
       Thường Sơn, thử tính lộ trình bao xa?...
       Anh Nguyên

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2019 22:09:39 bởi Anh Nguyên >
        
       #22
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: GIANG TẾ 25.11.2008 04:42:13 (permalink)
         
        GIANG TẾ
         
        江 際
        杳 杳 漁 舟 破 暝 煙,
        疏 疏 蘆 葦 舊 江 天。
        那 堪 流 落 逢 搖 落,
        可 得 潸 然 是 偶 然。
        萬 頃 白 波 迷 宿 鷺,
        一 林 黃 葉 送 殘 蟬。
        兵 車 未 息 年 華 促,
        早 晚 閒 吟 向 滻 川。
         
        鄭 谷
         
        Đạp đạp ngư chu phá mính yên,
        Sơ sơ lô vĩ cựu giang thiên.
        Na kham lưu lạc phùng dao lạc,
        Khả đắc san nhiên thị ngẫu nhiên.
        Vạn khoảnh bạch ba mê túc lộ,
        Nhất lâm hoàng diệp tống hàn thiền.
        Binh xa vị tức niên hoa xúc,
        Tảo vãn nhàn ngâm hướng sản xuyên.
        Trịnh-Cốc
         
        Dịch:
         
        Bến sông
         
        Thuyền câu vụt rẽ khói mờ,
        Nước, trời, sông cũ lơ thơ lau gầy.
        Gặp cây lúc úa tàn này,
        Nổi trôi, bỗng mắt tràn đầy lệ tuôn.
        Sóng vờn, cò đứng ngủ luôn,
        Rừng đầy lá úa, ve buồn, tiễn chân.
        Chiến chinh, tuổi trẻ qua dần,
        Sản-Xuyên, sớm tối, thơ ngâm hướng về...
        Anh-Nguyên               
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2016 08:27:28 bởi Anh Nguyên >
         
        #23
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: THẠCH THÀNH 25.11.2008 04:50:22 (permalink)
          
         THẠCH THÀNH
          
         石 城
          
         石 城 昔 為 莫 愁 鄉
         莫 愁 魂 散 石 城 荒
         江 人 依 舊 掉 舴 艋
         江 岸 還 是 飛 鴛 鴦
         帆 去 帆 來 風 浩 渺
         花 開 花 謝 春 悲 涼
         煙 濃 草 遠 望 不 盡
         千 古 漢 陽 間 夕 陽
          
         鄭 谷
          
         Thạch thành tích vi mạc sầu hương,
         Mạc sầu hồn tán thạch thành hoang.
         Giang nhân y cựu trạo tạc mãnh,
         Giang ngạn hoàn thị phi uyên ương.
         Phàm khứ phàm lai phong hạo diễu,
         Hoa khai hoa tạ xuân bi lương.
         Yên nùng thảo viễn vọng bất tận,
         Thiên cổ hán dương gián tịch dương.
         Trịnh-Cốc
          
         Dịch:
          
         Thạch-Thành
          
         Thạch-Thành, quê cũ Mạc-Sầu,
         Mạc-Sầu hồn khuất, còn đâu Thạch-Thành.
         Trên sông, thuyền vẫn lướt nhanh,
         Bờ sông, cũng vẫn để dành uyên ương.
         Buồm qua buồm lại, gió vương,
         Hoa Xuân nở rụng, xót thương trong lòng.
         Khói dầy, cỏ ngút mắt trông,
         Hán-Dương muôn thuở ở trong nắng chiều...
         Anh-Nguyên              

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:28:31 bởi Anh Nguyên >
          
         #24
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: GIÁ CÔ 25.11.2008 04:59:09 (permalink)
           
          GIÁ CÔ
           
          鷓 鴣
           
          暖 戲 煙 蕪 錦 翼 齊,
          品 流 應 得 近 山 雞。
          雨 昏 青 草 湖 邊 過,
          花 落 黃 陵 廟 裏 啼。
          遊 子 乍 聞 徵 袖 濕,
          佳 人 才 唱 翠 眉 低。
          相 呼 相 應 湘 江 闊,
          苦 竹 叢 深 日 向 西。
           
          鄭 谷
           
          Noãn hí yên vu cẩm dực tề,
          Phẩm lưu ưng đắc cận sơn kê.
          Vũ hôn thanh thảo hồ biên quá,
          Hoa lạc hoàng lăng miếu lý đề.
          Du tử sạ văn chinh tụ thấp,
          Giai nhân tài xướng thúy mi đê.
          Tương hô tương hoán tương giang khúc,
          Khổ trúc tùng thâm xuân nhật tê.
          Trịnh-Cốc
           
          Dịch:
           
          Chim giá cô
           
          Vui đùa, cánh gấm xoè chơi,
          Phẩm chừng cũng xếp gần nơi gà rừng.
          Vượt hồ cỏ biếc, chẳng ngừng,
          Miếu Hoàng hoa rụng, tạm dừng đứng kêu.
          Khách nghe, tay áo ướt nhiều,
          Giai nhân vừa hát, khép đều làn mi.
          Sông Tương, kêu gọi nhau chi,
          Trúc cằn một bụi, trời thì xế tây...
          Anh-Nguyên               
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2016 08:28:15 bởi Anh Nguyên >
           
          #25
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: LẠC DƯƠNG ĐẠO 25.11.2008 05:19:22 (permalink)
            
           TRỪ-QUANG-HY

           LẠC DƯƠNG ĐẠO
            
           洛 陽 道
            
           大 道 直 如 髮
           春 日 佳 氣 多
           五 陵 貴 公 子
           雙 雙 嗚 玉 瑕
            
           儲 光 羲
            
           Đại đạo trực như phát,
           Xuân nhật giai khí đa.
           Ngũ lăng qúy công tử,
           Song song minh ngọc hà.
           Trừ-Quang-Hy
            
           Dịch:
            
           Đường ở Lạc-Dương
            
           Đường dài, như tóc thẳng băng,
           Ngày Xuân, thời tiết đẹp tăng rất nhiều.
           Ngũ-Lăng, công tử được chiều,
           Sóng đôi trên ngựa, nhạc kêu vang lừng...
           Anh-Nguyên 

           <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:16:02 bởi Anh Nguyên >
            
           #26
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: TRƯỜNG AN ĐẠO 25.11.2008 05:32:14 (permalink)
             
            TRƯỜNG AN ĐẠO
             
            長 安 道 其 一
             
            鳴 鞭 過 酒 肆,
            袨 服 遊 倡 門。
            百 萬 一 時 盡,
            含 情 無 片 言。
             
            儲 光 羲
             
            Minh tiên quá tửu tứ,
            Khứ phục du xướng môn.
            Bách vạn nhất thì tận,
            Hàm tình vô phiến ngôn.
            Trừ-Quang-Hy
             
            Dịch:
             
            Đường ở Trường-An
             
            Quất roi, quán rượu vượt qua,
            Phất cao tay áo, làng ca bước vào.
            Trăm nghìn hết sạch lúc nào,
            Nín thinh, không thể nói sao ra lời...
            Anh-Nguyên   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2016 20:43:43 bởi Anh Nguyên >
             
            #27
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: CAI HẠ 25.11.2008 10:13:52 (permalink)
              
             TRỪ-TỰ-TÔNG

             CAI HẠ
              
             垓 城
              
             百 戰 未 言 非,
             孤 軍 驚 夜 圍。
             山 河 意 氣 盡,
             淚 濕 美 人 衣。
              
             儲 嗣 宗

             Bách chiến vị ngôn phi,
             Cô quân kinh dạ vi.
             Sơn hà ý khí tận,
             Lệ tiễn mỹ nhân y.
             Trừ-Tự-Tông
              
             Dịch:
              
             Trận Cai-Hạ
              
             Trăm trận, chưa khỏi sai lầm,
             Quân cô, kinh hãi đêm nằm trong vây.
             Nước non, ý khí đâu đây!
             Tiẽn dưa, người đẹp áo đầy lệ tuôn!...
             Anh-Nguyên


             <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:16:56 bởi Anh Nguyên >
              
             #28
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: VỌNG NGUYỆT HOÀI VIỄN 25.11.2008 10:58:56 (permalink)
               
              TRƯƠNG-CỬU-LINH

              VỌNG NGUYỆT HOÀI VIỄN
               
              望 月 懷 遠
               
              海 上 生 明 月,
              天 涯 共 此 時。
              情 人 怨 遙 夜,
              竟 夕 起 相 思。
              滅 燭 憐 光 滿,
              披 衣 覺 露 滋。
              不 堪 盈 手 贈,
              還 寢 夢 佳 期。
               
              張 九 齡
               
              Hải thượng sinh minh nguyệt,
              Thiên nhai cộng thử thì.
              Tình nhân oán dao dạ,
              Cánh tịch khởi tương ti (tư).
              Diệt chúc liên quang mãn,
              Phi y giác lộ ti (tư).
              Bất kham doanh thủ tặng,
              Hoàn tẩm mộng giai kỳ.
              Trương-Cửu-Linh
               
              Dịch:
               
              Nhìn trăng nhớ người xa
               
              Trăng vàng, mặt biển, nhô lên,
              Lúc này, ai cũng ở bên chân trời.
              Người tình, hờn giận xa xôi,
              Suốt đêm nỗi nhớ bời bời khôn nguôi.
              Tắt đèn, trăng sáng đầy trời,
              Khoác vào, biết áo sương rơi ướt rồi.
              Ánh trăng, sao bốc tặng người!
              Đành vào giấc ngủ, hẹn nơi mộng lành...
              Anh-Nguyên 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2019 21:30:18 bởi Anh Nguyên >
               
              #29
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: TỰ QUÂN CHI XUẤT HỸ 25.11.2008 11:14:54 (permalink)
                
               TỰ QUÂN CHI XUẤT HỸ
                
               自 君 之 出 矣
                
               自 君 之 出 矣
               不 復 理 殘 機
               思 君 如 月 滿
               夜 夜 減 光 輝
                
               張 九 齡
                
               Tự quân chi xuất hỹ,
               Bất phục lš tàn ky.
               Tư quân như nguyệt mãn,
               Dạ dạ giảm thanh huy.
               Trương-Cửu-Linh
                
               Dịch:
                
               Từ ngày chàng bước chân đi
                
               Từ ngày chàng bước chân đi,
               Cái khung dệt cửi chưa hề nhúng tay.
               Nhớ chàng như mảnh trăng đầy,
               Đêm đêm vành sáng hao gầy đêm đêm.
               Ngô-Tất-Tố
                
               Từ ngày chàng bước ra đi,
               Không còn ngó đến khung kia bấy chầy.
               Nhớ chàng như bóng trăng đầy,
               Đêm đêm ánh sáng vì ai bớt dần.
               Trần-Trọng-San
                
               Từ ngày chàng bước chân đi,
               Chiếc khung cửi cũ chẳng khi nào nhòm.
               Nhớ chàng, như mảnh trăng tròn,
               Đêm đêm gầy bớt, héo hon, úa vàng...
               Anh-Nguyên
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2016 08:19:03 bởi Anh Nguyên >
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 14 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 200 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9