bài ca Anh thợ hàn
tranthanhxuan 18.12.2008 23:09:06 (permalink)
BÀI CA DAO CỔ VỀ THỢ HÀN *

Vốn khi xưa anh là thợ hàn
Anh hàn từ nồi bẩy đến nồi ba.
Bắt cô con gái mười tám đem ra anh cũng hàn,
Cô này to lỗ, tốn than
Đồng đâu mà đổ cho giàn lỗ ni!
Hết đồng anh lại thêm chì
Anh hàn chín tháng cô thì có thai
Đến khi đẻ được một đứa con giai
Về sau giống bố, gặp ai nó cũng hàn!


*Thợ hàn xưa kia hàn vá các nồi, xanh đồng thủng bàng cách gò miếng đồng khác ghép vào cho liền lại
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9