THƠ NGÃ DU TỬ
THƠ NGÃ DU TỬ 27.01.2009 12:15:54 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
 
 KHAI BÚT KỶ SỬU
 
Đất trời bày yến tiệc
Ta vào dự cuộc chơi
Xuân nào cũng khởi sự
Ngao du với cõi đời.
 
Ngã Du Tử

 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9