Dang Ngôn Bốn Phương.
vip100 28.02.2005 20:46:55 (permalink)
Phải có nhẫn nại công việc mới thành công.

Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn.
LUẬN NGỮ.

Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa.
Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân.
TẢ TRUYỆN.

Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt cây không chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm.
SỬ TÔ.

Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa, kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to.
TẢ TRUYỆN.

Người "Trí" hay lo.
Người "Nghĩa" hay làm.
Người "Nhân" hay trì hoãn.
CỐC LƯƠNG.

Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay thì thường bị hại.
HÁN THƯ.
#1
  poemqueen 04.08.2010 08:00:22 (permalink)

  Việc nhỏ không ngó dễ bõ việc to.
  Việc to không lo dễ rò dễ xỏ.
  Việc nhà việc nước chỉn chu.
  Sách bút trải nghiệm đắn đo thế thời.
  Nhân gian bền chí lựa thời cơ.
  Vững vàng chân rộng nghiệp non phơi.
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9