Tài Chính " Những Người Bạn - Bên Tôi " ...

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bụi Tím

 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
 • Trạng thái: offline
RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 07.05.2009 18:00:27 (permalink)
Qũy Những Tấm Lòng : 

Tính đến ngày 28 /04 /2009 còn là :             =   5.708.000 vnd   
Chương trình "Chút Lòng Thành Sẽ Chia.."

Còn dư                                                        =  1.750.000 vnd  
-------------------------------------------------------------------------------

Vậy tính đến ngày 07 /05 /2009
Qũy Những tấm lòng còn là :    7.458.000 vnd

 
#16
  Bụi Tím

  • Số bài : 2584
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
  • Trạng thái: offline
  RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 09.05.2009 09:41:55 (permalink)
  Qũy Những Tấm Lòng : 

  Tính đến ngày 07 /05 /2009 còn là :             =   7.458.000 vnd   
  Nguyễn Lý Vân Thanh (pháp)
  Ủng hộ 50 EUR                                           =   1.185.000 vnd
  -------------------------------------------------------------------------------

  Vậy tính đến ngày 09 /05 /2009
  Qũy Những tấm lòng còn là :      8.643.000 vnd


   
  #17
   Bụi Tím

   • Số bài : 2584
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 13.07.2008
   • Nơi: Lãng Đãng
   • Trạng thái: offline
   RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 19.05.2009 22:35:12 (permalink)
   Qũy Những Tấm Lòng : 

   Tính đến ngày 09 /05 /2009 còn là :             =   8.643.000 vnd   
   Anh Châu (vô tình) bạn thachanhtim
   ủng hộ đóng góp                                          =     500.000 vnd
   -------------------------------------------------------------------------------

   Vậy tính đến ngày 19 /05 /2009
   Qũy Những tấm lòng còn là :    9.143. 000 vnd


    
   #18
    Bụi Tím

    • Số bài : 2584
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 13.07.2008
    • Nơi: Lãng Đãng
    • Trạng thái: offline
    RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 01.06.2009 18:43:51 (permalink)
    Quỹ Sinh Hoạt Của "Những Người Bạn " :

    CÒN                    =  1.450.000 VND


    Đóng góp thành viên của tháng 5 :
    1/ Ms Bầm                     =  100.000vnd
    2/ Mr Lã Thế Phong       =  100.000vnd
    3/ Chilan                        =  100.000 vnd

    4/ Soccon (2thg 5+6)      =   200.000 vnd
    ----------------------------------------------------

    TỔNG CỘNG               = 1.945.000 vnd 


    Vậy tính đến ngày 31 /05 /2009
    Qũy sinh hoạt còn : 1.950.000 VND
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 23:18:07 bởi Bụi Tím >
     
    #19
     Bụi Tím

     • Số bài : 2584
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 13.07.2008
     • Nơi: Lãng Đãng
     • Trạng thái: offline
     RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 03.06.2009 19:00:15 (permalink)
     Qũy Những Tấm Lòng : 

     Đến ngày 19 /05 /2009
     Qũy Những tấm lòng còn  :    9.143. 000 vnd

      
     Chi  :  01 thùng nhựa       =  114.000 vnd
                01 hộp đựng dao   =  96.000 vnd
                01 bộ dao +kéo     =  260.000 vnd
     -----------------------------------------------------
     Cộng                                =  470.000 vnd
      
     Vậy tính đến ngày 03/06/2009 Qũy Những tấm lòng còn là : 8.673.000 vnd


      
     #20
      Bụi Tím

      • Số bài : 2584
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 13.07.2008
      • Nơi: Lãng Đãng
      • Trạng thái: offline
      RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 14.06.2009 00:19:26 (permalink)
      Quỹ Sinh Hoạt Của "Những Người Bạn " :

      Qũy sinh hoạt còn : 1.950.000 VND
      Chi sinh nhật Cô Lữ Buồn: 690.000 vnd
       
      Vậy tính đến ngày 13/6/2009 Quỹ sinh hoạt còn là : 1.260.000 VND


       
      #21
       Bụi Tím

       • Số bài : 2584
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 13.07.2008
       • Nơi: Lãng Đãng
       • Trạng thái: offline
       RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 14.06.2009 09:37:31 (permalink)
       Qũy Những Tấm Lòng :  
        
       Đến ngày 03/06/2009 Qũy Những tấm lòng còn là : 8.673.000 vnd
       Trích tiền của Nguyễn Lý Thanh Vân (pháp) 50 EUR
       sang ủng hộ ngôi nhà Bà Sáu để sớm hoàn thiện     =   1.185.000 vnd
        
       Vậy tính đến ngày 14/06/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là : 7.488.000 VND


        
       #22
        Bụi Tím

        • Số bài : 2584
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 13.07.2008
        • Nơi: Lãng Đãng
        • Trạng thái: offline
        RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 28.06.2009 13:33:02 (permalink)
        Qũy Những Tấm Lòng :  
         
        Đến ngày 14/06/2009 Qũy Những tấm lòng còn là : 7.488.000 vnd 
        Gia đình ông bà Phú ở US gởi đóng góp 400 USD = 7.120.000 vnd  

        Vậy tính đến ngày 28/06/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :14.608.000 VND
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 18:30:48 bởi Bụi Tím >
         
        #23
         Bụi Tím

         • Số bài : 2584
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 13.07.2008
         • Nơi: Lãng Đãng
         • Trạng thái: offline
         RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 09.07.2009 11:27:41 (permalink)
          
         Đóng góp thành viên của tháng 6 :

         1/ Ms Bầm                            =  100.000vnd
         2/ Mr Lã Thế Phong               =  100.000vnd
         3/ Cô Lữ Buồn (tháng 5+6)    =  200.000 vnd

         ---------------------------------------------------
         TC :                               =    400.000 vnd
          
         Vậy tính đến ngày 09 /07 /2009
         Qũy sinh hoạt còn : 1.660.000 VND


          
         #24
          Bụi Tím

          • Số bài : 2584
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 13.07.2008
          • Nơi: Lãng Đãng
          • Trạng thái: offline
          RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 10.07.2009 21:19:49 (permalink)
          Qũy Những Tấm Lòng :   

           
          Đến ngày 28/06/2009 Qũy Những tấm lòng còn là : 14.608.000 vnd 
          Chi dưỡng lão Cờ Đỏ   (TẠI ĐÂY)                           = 741.000 vnd
           
          Vậy tính đến ngày 10/07/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :13.867.000 VND
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 16:53:17 bởi Bụi Tím >
           
          #25
           Bụi Tím

           • Số bài : 2584
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 13.07.2008
           • Nơi: Lãng Đãng
           • Trạng thái: offline
           RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 16.07.2009 02:02:25 (permalink)
           Qũy Những Tấm Lòng :  
            
           Đến ngày 10/07/2009 Qũy Những tấm lòng còn là : 13.867.000 vnd 
           Chi dưỡng lão Minh Trần 11/07    ( Tại Đây )           =  600.000 vnd
            
           Vậy tính đến ngày 15/07/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :13.267.000 VND

            
           #26
            Bụi Tím

            • Số bài : 2584
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 13.07.2008
            • Nơi: Lãng Đãng
            • Trạng thái: offline
            RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 20.07.2009 13:09:17 (permalink)
            Qũy Những Tấm Lòng : 
               
            Đến ngày 15/07/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :13.267.000 VND
            Người bạn (BT) ủng hộ cho Qũy Những Tấm Lòng 200 USD

            Xem thêm TẠI ĐÂY

            Vậy tính đến ngày 18/07/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là
            :16.827.000VND

             
            #27
             Bụi Tím

             • Số bài : 2584
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 13.07.2008
             • Nơi: Lãng Đãng
             • Trạng thái: offline
             RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 18.08.2009 13:33:03 (permalink)
             Qũy Những Tấm Lòng : 
                
             Đến ngày 18/07/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :16.827.000 VND
             Chi Trại Phong Bến Sắn ( TẠI ĐÂY)                         =    1.450.000 VND

              
             Vậy tính đến ngày 18/08/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là : 15.377.000 vnd
              
             #28
              Bụi Tím

              • Số bài : 2584
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 13.07.2008
              • Nơi: Lãng Đãng
              • Trạng thái: offline
              RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 22.08.2009 16:16:27 (permalink)
              Qũy Những Tấm Lòng : 
                 
              Đến ngày 18/08/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là :15.377.000 VND
              Sis.....                                                                  =     
              500.000 vnd
              (Tím nhận nhưng cho em xin bỏ vào quỹ Tấm Lòng nhé sis yêu )                                                                        
               
              Vậy tính đến ngày 22/08/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là : 15.877.000 vnd
               
              #29
               Bụi Tím

               • Số bài : 2584
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 13.07.2008
               • Nơi: Lãng Đãng
               • Trạng thái: offline
               RE: Tài Chính " Những Người Bạn " ... 30.08.2009 21:02:53 (permalink)
               Qũy Những Tấm Lòng :  
                Đến ngày 22/08/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là : 15.877.000 vnd
               Bạn Thảo ủng hộ ( XEM THÊM )                                              200.000 vnd

               Vậy tính đến ngày 22/08/2009 Qũy Những Tấm Lòng còn là : 16.077.000 vnd 
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9