Phong tục VN - Tang lễ

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CDDLT

 • Số bài : 1271
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.12.2004
 • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
 • Trạng thái: offline
Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:22:58 (permalink)
53. Thọ mai gia lễ là gia lễ nước ta hay Trung Quốc
"Thọ mai gia lễ" là gia lễ nước ta, có dựa theo Chu Công gia lễ tức gia lễ thời xưa của Trung Quốc nhưng không rập khuôn theo Tầu. Mặc dầu gia lễ từ triều Lê đến nay có nhiều chỗ đã lỗi thời nhưng khi đã trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân, nên đến nay trong Nam ngoài Bắc vẫn còn phổ biến áp dụng, nhất là tang lễ.
Tác giả của "Thọ mai gia lễ" là Hồ Sỹ Tân (1690-1760) hiệu Thọ Mai người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, đậu Tiến sĩ năm 1721 (năm thứ 2 triều Bảo Thái), làm quan đến Hàn lâm Thị chế.
Trong "Thọ mai gia lễ" có trích dẫn một phần của Hồ Thượng thư gia lễ. Hồ Thượng thư tức Hồ Sỹ Dương (1621-1681) cũng người làng Hoàn Hậu, đậu tiến sĩ năm 1652 tức năm thứ 4 triều Khánh Đức, Thượng thư bộ Hình, tước Duệ Quận công.

Chán đời đi lang thang !
 
#1
  CDDLT

  • Số bài : 1271
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.12.2004
  • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
  • Trạng thái: offline
  RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:24:16 (permalink)
  54. Ba cha tám mẹ là những ai?
  Theo "Thọ mai gia lễ":
  Ba cha là:
  1. Thân phụ: Cha sinh ra mình.
  2. Kế phụ: Sau khi cha chết, mẹ lấy chồng khác, chồng mới của mẹ là kế phụ hay, bố dượng.
  3. Dưỡng phụ: Bố nuôi.
  Tám mẹ là:
  1. Đích mẫu: Vợ cả của bố.
  2. Kế mẫu: Khi còn nhỏ mẹ đã mất, cha lấy vợ khác để nuôi nấng mình.
  3. Từ mẫu: Mẹ chết từ tấm bé, cha sai người vợ lẽ nuôi mình bú mớm.
  4. Dưỡng mẫu: Mẹ nuôi, cha mẹ nghèo cho mình để người khác nuôi.
  5. Xuất mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng bị cha ruồng rẫy.
  6. Giá mẫu: là mẹ sinh ra mình, nhưng khi cha mất thì đi lấy chồng khác.
  7. Thứ mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng là vợ lẽ của cha.
  8. Nhũ mẫu: Mẹ vú, cho mình bú mớm từ khi còn tấm bé.
  Trên đây là định nghĩa theo "Thọ mai gia lễ", chưa nói đến những người đã lấy vợ lấy chồng thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình. Vậy thì, còn ba loại nhạc phụ và tám loại nhạc mẫu. Tất cả phải 6 cha,16 mẹ.
  Chán đời đi lang thang !
   
  #2
   CDDLT

   • Số bài : 1271
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.12.2004
   • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
   • Trạng thái: offline
   RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:25:27 (permalink)
   54. Ba cha tám mẹ là những ai?
   Theo "Thọ mai gia lễ":
   Ba cha là:
   1. Thân phụ: Cha sinh ra mình.
   2. Kế phụ: Sau khi cha chết, mẹ lấy chồng khác, chồng mới của mẹ là kế phụ hay, bố dượng.
   3. Dưỡng phụ: Bố nuôi.
   Tám mẹ là:
   1. Đích mẫu: Vợ cả của bố.
   2. Kế mẫu: Khi còn nhỏ mẹ đã mất, cha lấy vợ khác để nuôi nấng mình.
   3. Từ mẫu: Mẹ chết từ tấm bé, cha sai người vợ lẽ nuôi mình bú mớm.
   4. Dưỡng mẫu: Mẹ nuôi, cha mẹ nghèo cho mình để người khác nuôi.
   5. Xuất mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng bị cha ruồng rẫy.
   6. Giá mẫu: là mẹ sinh ra mình, nhưng khi cha mất thì đi lấy chồng khác.
   7. Thứ mẫu: Là mẹ sinh ra mình nhưng là vợ lẽ của cha.
   8. Nhũ mẫu: Mẹ vú, cho mình bú mớm từ khi còn tấm bé.
   Trên đây là định nghĩa theo "Thọ mai gia lễ", chưa nói đến những người đã lấy vợ lấy chồng thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình. Vậy thì, còn ba loại nhạc phụ và tám loại nhạc mẫu. Tất cả phải 6 cha,16 mẹ.
   Chán đời đi lang thang !
    
   #3
    CDDLT

    • Số bài : 1271
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.12.2004
    • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
    • Trạng thái: offline
    RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:26:10 (permalink)
    55. Chúc thư là gì?
    "Chúc" là lời dặn dò, phó thác. "Chúc thư" hay "Di chúc" là lời dặn dò của người chủ gia đình, người lãnh đạo đất nước trước khi mất. Chúc thư, di chúc viết thành văn bản có giá trị hành chính, pháp lý. Nếu không biết chữ, hoặc yếu quá không viết được nữa thì nhờ người khác viết, đọc lại cho nghe rồi ký tên hoặc điểm chỉ vào dưới. Di chúc của nhà vua thì gọi là di chiếu.
    Nội dung chính của chúc thư thường là việc chia gia tài. Nhà có bao nhiêu ruộng đất, nhà cửa, chia cho con trai con gái, ai được hưởng khoảnh nào, mấy mẫu, mấy sào ở đâu, còn lại bao nhiêu dành cho mẹ làm của dưỡng lão, giao người nào chăm nom. Nếu còn bao nhiêu nợ làng, nợ họ cũng giao phó cho con nào phải đòi, phải trả. Quy định giành bao nhiêu làm ruộng hương hỏa, giao cho con trưởng hoặc cháu đích tôn. Di chiếu của nhà vua giao cho ai là đại thần có mệnh phò thái tử lên ngôi. Nếu ngôi thái tử chưa định thì chuyền chỉ cho hoàng tử nào nối ngôi...
    Thời nay, nam nữ bình quyền, nếu cha mất trước đã có mẹ nắm toàn bộ quyền hành. Thời trước, người mẹ, người vợ sau 3 năm tang chồng nếu muốn tái giá thì đi tay không, nếu ở lại nuôi con cũng không được nắm toàn quyền, còn phải lệ thuộc các ông chú, ông bác trong họ. Nếu còn có nợ thì phải trả hết.
    Thế nên, có những gia đình giàu có nhưng vô phúc, bạc đức: Cha mẹ nằm xuống anh em đùn đẩy nhau, chưa lo việc chôn cất, chỉ chăm chú tranh giành tài sản, để thiên hạ xỉ vả. Vì vậy, khi còn khoẻ, các cụ đã phải lo xa: Chia gia tài trước, định trách nhiệm sẵn, mua sắm bộ hậu sự (áo quan) có người còn dặn trước cả việc chôn cất, tang chế, cỗ bàn, đình đám..

    Trích di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh:
    "...Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân..."
    Ngày 10-5-1969
    Di chúc của Tam nguyên Yên Đổ:
    "Kém hai tuổi xuân đầy chín chục
    Số thầy sinh phải lúc dương cùng
    Đức thày đã mỏng mòng mong
    Tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy
    Học chẳng có rằng hay chi cả
    Cưỡi đầu người kể đã ba phen
    Tuổi là tuổi của gia tiên
    Cho nên thầy được hưởng niên lâu ngày.
    ấy thủa trước ông mày chẳng đỗ
    Hoá bây giờ cho bố làm nên
    Ơn vua chửa chút báo đền
    Cúi trông hổ đất, ngửng lên thẹn trời
    Sống không để tiếng đời ca thán
    Chết được về quê quán hương thôn
    Mới hay trăm sự vưông tròn
    Sống lâu đã trải chết chôn chờ gì?
    Đồ khâm niệm chớ nề xấu tốt
    Kín chân tay đầu gót thời thôi
    Cỗ đừng to lắm con ơi
    Hễ ai chạy lại con mời người ăn
    Tế đừng có viết văn mà đọc
    Trướng đối đừng gấm vóc làm chi
    Minh tinh con cũng bỏ đi
    Mời quan đề chủ con thì không nên
    Môn sinh chớ bỏ tiền đạt giấy
    Bạn của thầy cũng vậy mà thôi
    Khách quen chớ viết thiếp mời
    Ai đưa lễ phúng con thời chớ thu
    Chẳng qua nợ để cho người sống
    Chết đi rồi còn ngóng vào đâu
    Lại mang cái tiếng to đầu
    Khi nay bày biện, khi sau chê bàn
    Cờ biến của vua ban ngày trước
    Khi đưa thày con rước đầu tiên
    Lại thuê một lũ phường kèn
    Vừa đi vừa thổi mỗi bên dăm thằng
    Việc tống táng nhung nhăng qua quýt
    Cúng cho thầy một chút rượu hoa
    Đề vào mấy chữ trong bia,
    Rằng: "Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu"

    Chán đời đi lang thang !
     
    #4
     CDDLT

     • Số bài : 1271
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.12.2004
     • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
     • Trạng thái: offline
     RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:26:52 (permalink)
     56. Cư tang là gì ?
     Thời xưa, dẫu làm quan đến chức gì, theo phép nước, hễ cha mẹ mất đều phải về cư tang 3 năm trừ trường hợp đang bận việc quân nơi biên ải hay đi sứ nước ngoài. Lệ này không quy định đối với binh lính và nha lại. Nếu ai vì tham quyền cố vị, giấu diếm không tâu báo để về cư tang, bị đàn hặc vì tội bất hiếu, sẽ bị triều đình sử phạt biếm truất. Trong thời gian cư tang, lệnh vua không đến cửa.
     Ba năm cư tang là ba năm chịu đựng gian khổ, nhẫn nhục, không dự mọi cuộc vui, không dự lễ cưới, lễ mừng, không uống rượu (ngoài chén rượu cúng cha mẹ), không nghe nhạc vui, không ngủ với vợ hoặc nàng hầu, trừ trường hợp chưa có con trai để nối dõi tông đường, ngoài ra ai sinh con trong thời kỳ này cũng bị coi là bất hiếu. Không được mặc gấm vóc, nhung lụa, không đội mũ đi hia, thường đi chân không, cùng lắm chỉ đi guốc mộc hoặc giày cỏ.
     Dầu làm đến tể tướng trong triều, khi khách đến viếng cha mẹ mình, bất kể sang hay hèn cũng phải cung kính chào mời và lạy tạ (hai lạy hay ba vái dài). Khi ra đường, không sinh sự với bắt cứ người nào. ở trong nhà, đối với kể ăn người ở cũng không được to tiếng.
     Ba năm sầu muộn, tự nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với kẻ dưới, cung kính với khách bạn, để tỏ lòng thành kính với cha mẹ.
     Thời nay không còn lệ cư tang, nhất là các cán bộ chủ chốt càng không có điều kiện nghỉ việc thời gian dài, nhưng biết qua lệ cư tang của ông cha ta ngày xưa, hậu sinh có thể học được điều gì trong thái độ ứng xử?

     Chán đời đi lang thang !
      
     #5
      CDDLT

      • Số bài : 1271
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.12.2004
      • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
      • Trạng thái: offline
      RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:27:35 (permalink)
      57. Vì sao có tục mũ gai đai chuối và chống gậy?
      Tục đội mũ rơm quấn thật to quanh đầu, thắt lưng bằng dây gai, dây chuối ngày nay đã lỗi thời, nhiều nơi đã bãi bỏ, còn tục chống gậy chỉ áp dụng đối với con trai tang cha (gậy tre) tang mẹ (gậy vông),vẫn còn ở nhiều địa phương.
      Nguyên do: Đời xưa, đường đi lại còn hẹp, có khi còn phải leo núi cao, người mất dược chôn cất ở nơi xa khu dân cư, trong rừng núi, có nơi chôn ở triền núi đá có nhiều hang động. Đã có trường hợp, người con vì quá thương xót cha mẹ, khóc lóc thảm thiết, đến nỗi không kể gì đến sinh mạng của mình, đập đầu vào vách đá, khi leo núi đi về vì thương cảm quá mất cả thăng bằng ngã lăn xuống vực. Để tráng tình trạng trùng tang thảm hại đó, người ta mới đặt ra lệ phải quấn quanh đầu những vật liệu mềm, xốp để nếu va vấp đỡ gây tổn thương và đặt ra lệ phải chống gậy để đi đứng an toàn hơn. Vật liệu dễ kiếm nhất, giàu nghèo ai cũng có thể tự liệu được và ở đâu cũng có thể kiếm được để làm chất đệm, đó là rơm, lá chuối, dây gai, dây đay. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của một số người, dần dần trở thành phong tục phổ biến.
      Vì ngày thường đi lao động ở đồng ruộng, núi rừng hoặc đi đứng đều mặc quần áo gọn bó vào người, đến khi có tang tế phải mặc áo dài rộng, dễ vướng gai góc nên phải có dây đai, tục đó cũng xuất xứ từ việc tránh nạn trùng tang.
      Chán đời đi lang thang !
       
      #6
       CDDLT

       • Số bài : 1271
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.12.2004
       • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
       • Trạng thái: offline
       RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:28:13 (permalink)
       58. Năm hạng tang phục (Ngũ phục) là gì?
       Theo "Thọ mai gia lễ", có năm hạng tang phục tuỳ theo quan hệ huyết thống và nghĩa tình phân biệt thân sơ:
       1.Đại tang: Trảm thôi và tề thôi.
       · Quần áo sổ gấu gọi là trảm thôi: Con để tang cha.
       · Quần áo không sổ gấu gọi là tề thôi: Con để tang mẹ, vợ để tang chồng khi cha chưa mất.
       · Thời hạn: 3 năm, đời sau giảm bớt còn 2 năm 3 tháng (sau lễ giỗ đại tường 2 năm, thêm 3 tháng dư ai).
       · áo xô, khăn xô có hai giải sau lưng (gọi là khăn ngang).
       Nếu cha mẹ đều đã mất thì hai giải bằng nhau, nếu còn mẹ hoặc còn cha thì hai giải dài ngắn lệch nhau.
       · Con trai chống gậy: Tang cha gậy tre, tang mẹ gậy vông, mũ rơm quấn đầu, dây chuối, dây đai thắt lưng.
       Thời nay, nhiều nơi đã bãi bỏ những tang phục này. ở thành phố nhiều nhà dùng băng đen theo tang chế châu Âu, theo ý chúng tôi, tiện hơn.
       · Con trai, con gái, con dâu đều để tang cha mẹ. (Kể cả đích mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu, từ mẫu và dưỡng phụ).
       · Vợ để tang chồng.
       · Nếu con trưởng mất trước thì cháu đích tôn để tang ông bà nội cũng đại tang thay cha.
       2. Cơ niên: Để tang một năm. Từ niên cơ trở xuống dùng khăn tròn, vải trắng, không gậy.
       · Cháu nội để tang ông bà nội.
       · Con riêng của vợ để tang bố dượng nếu bố dượng có công nuôi và ở cùng, nếu không ở cùng thì không tang; trước có ở cùng sau thôi thì để tang 3 tháng.
       · Con để tang mẹ đẻ ra mình nhưng bị bố rẫy (xuất mẫu), hoặc cha chết, mẹ lấy chồng khác (giá mẫu).
       · Chồng để tang vợ cả có gậy, nếu cha mẹ còn sống thì không gậy.
       · Cháu để tang bác trai bác gái, chú, thím và cô ruột.
       · Anh chị em ruột để tang cho nhau (cùng cha khác mẹ cũng tang một năm, cùng mẹ khác cha thì tang 5 tháng).
       · Cha mẹ để tang con trai, con gái và con dâu cả, kể cả con đi làm con nuôi nhà người.
       · Chú, bác, thím cô ruột để tang cho cháu ( con anh em ruột).
       · Ông bà nội để tang cho cháu trưởng (đích tôn).
       · Đích mẫu, kế mẫu, từ mẫu tang các con chồng, thứ mẫu tang con mình và con chồng như nhau đều một năm. Tang con dâu cả cũng một năm.
       · Con dâu để tang dì ghẻ của chồng (tức vợ lẽ cha chồng).
       · Rể để tang cha mẹ vợ (vợ chết đã láy vợ khác cũng vậy).
       · Nàng hầu để tang cha mẹ chồng, vợ cả của chồng, các con chồng cũng như con mình (các họ hàng bàng thân bên nhà chồng đều không tang).
       3. Đại công: để tang 9 tháng.
       · Anh chị em con chú con bác ruột để tang cho nhau.
       · Cha mẹ để tang con dâu thứ hoặc con gái đã lấy chồng.
       · Chú, bác thím ruột để tang cháu (con gái đã xuất giá, con dâu của anh em ruột).
       · Cháu dâu để tang ông bà của chồng, chú, bác, thím ruột, hoặc cô ruột của chồng.
       · Mẹ để tang con dâu thứ và con gái riêng của chồng.
       · Con gái đã xuất giá để tang bác trai, bác gái, chú thím, cô ruột.
       4. Tiểu công: Để tang 5 tháng.
       · Chắt để tang cụ. (Hoàng tang: Chít khăn vàng)
       · Cháu để tang anh chị em ruột của ông nội (ông bà bác, ông chú, bà thím, bà cô).
       · Con để tang vợ lẽ, nàng hầu của cha ( nếu cha giao cho nuôi mình thì để tang 3 năm như mẹ đẻ).
       · Cháu để tang đường bá thúc phụ mẫu và đường cô (anh chị em con chú bác ruột của cha).
       · Anh chị em con chú, bác ruột để tang cho vợ của nhau.
       · Anh chị em chung mẹ khác cha để tang cho nhau (vợ con của anh chị em ấy thì không tang).
       · Chú bác ruột để tang cho cháu dâu (con dâu của anh em ruột).
       · Ông bà bác, ông chú, bà thím, bà cô để tang cho cháu (tức là cháu nội của anh em ruột).
       · Ông bà nội để tang cho vợ cháu đích tôn hoặc cháu gái xuất giá.
       · Cháu ngoại để tang ông bà ngoại và cậu ruột, dì ruột (anh chị em ruột của mẹ, kể cả đối với anh chị em ruột của đích mẫu, thứ mẫu, kế mẫu).
       · Cháu dâu để tang cô ruột của chồng.
       · Chị dâu, em dâu để tang anh chị em ruột của chồng và con của những người đó (tức là cháu gọi bằng bác, bằng thím).
       5. Ty ma Phục: Tang 3 tháng.
       · Chít để tang can (kỵ) nội (ngũ đại : Hồng tang chít khăn đỏ).
       · Chắt để tang cụ nhà bác, nhà chú (tằng tổ bá thúc phụ mẫu và tằng tổ cô, tức là anh em ruột với cụ nội).
       · Cháu để tang bà cô đã lấy chồng (chị em ruột với ông nội).
       · Cháu để tang cô bá (chị em con chú bác ruột với bố).
       · Con để tang bố dượng (nếu trước có ở cùng, sau mới về bên nội).
       · Con để tang nàng hầu của cha.
       · Con để tang bà vú (cho bú mớm).
       · Cháu để tang tộc bá thúc phụ mẫu (anh em cháu chú, cháu bác với cha).
       · Chồng để tang vợ lẽ nàng hầu.
       · Anh chị em họ nội 5 đời để tang cho nhau.
       · Bố mẹ vợ để tang con rể.
       · Ông bà ngoại để tang cháu ngoại và cháu dâu ngoại.
       · Ông của chồng để tang cháu dâu.
       · Cụ để tang cho chắt nội.
       · Cháu để tang vợ cậu, chồng cô, chồng dì có cùng ở một nhà.
       · Anh chị em con cô ruột và bạn con dì ruột để tang cho nhau.
       · Cậu ruột để tang vợ của cháu trai
       · Cháu dâu để tang ông bà ngoại của chồng, cậu ruột, dì ruột chồng
       · Cháu dâu để tang các ông bà anh chị em ruột với ông nội chồng.
       · Chắt dâu để tang cụ nội của chồng.
       · Cụ để tang chắt nội trai gái.
       · Ông bà để tang các cháu gái của con nhà chú, nhà bác.
       Tang bên cha mẹ nuôi:
       1. Kỵ bên cha nuôi thì 3 tháng, cụ bên cha nuôi thì 5 tháng, ông bà thì một năm.
       2. Cha mẹ nuôi thì áo bằng gấu, hoặc sổ gấu 3 năm có cả gậy.
       3. Từ ông bà trở lên nếu mình thừa trọng cũng sổ gấu 3 năm.
       4. Ông bà sinh ra mẹ nuôi thì 5 tháng, còn thì đều không có.
       Tang họ nhà mình (Đã là con nuôi người khác, để tang bên họ của mình):
       1. Ông bà sinh ra cha thì 9 tháng.
       2. Cha mẹ sinh ra mình thì 1 năm có gậy.
       3. Bác trai bác gái, chú, thím và cô là anh chị em ruột với cha thì đều 9 tháng. Cô đã giá thì 5 tháng.
       4. Anh chị em ruột thì 9 tháng, chị dâu, em dâu thì 3 tháng, chị em đã xuất giá thì 5 tháng.
       5. Ông bà sinh ra mẹ thì 3 tháng.
       Xét trong lễ nói rằng: Con gái đã xuất giá thì các tang có giáng, song đi lấy chồng, hoặc phải chồng rẫy bỏ, hoặc chồng chết, con lại chẳng có, lại trở về nhà cũng như chưa lấy chồng, tang chẳng có giáng
       Nếu đương để tang cha mẹ được một năm mà chồng rẫy bỏ thì phải tang cha mẹ 3 năm, hoặc để tang cha mẹ được 1 năm đã trừ phục đoạn thì chẳng được để lại 3 năm, dù phải chồng dẫy trước, sau mới để tang cha mẹ chưa đủ 1 năm mà chồng mới gọi về thì chẳng nên về vội phải nên để trọn 3 năm.
       Trường phục: có ba loại:
       1. Trưởng trường: Từ 16-19 tuổi
       2. Trung trường: Từ 12-15 tuổi
       3. Hạ trường: Từ 8-11 tuổi
       (Đều lấy thứ tự giáng một bậc).
       Ví dụ: Giai đã lấy vợ, gái đã lấy chồng, dẫu còn trẻ cũng không thể gọi là trường được, nhưng vốn mình phải tang 1 năm trưởng trường giáng xuống 9 tháng, trung trường giáng xuống 7 tháng, hạ trường giáng xuống 5 tháng.
       Như vốn tang 9 tháng, trưởng trường giáng 7 tháng, trung trường giáng 5 tháng, hạ trường giáng 3 tháng, các trường hợp khác đều như thế mà suy.

       Chán đời đi lang thang !
        
       #7
        CDDLT

        • Số bài : 1271
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.12.2004
        • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
        • Trạng thái: offline
        RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:28:46 (permalink)
        59. Cha mẹ có để tang con không?
        Tang phục là thể hiện tình nghĩa, có phân biệt thân sơ "Họ đương 3 tháng, láng giềng 3 ngày", thể hiện lòng thương xót giữa kẻ mất người còn. Vì thế, chẳng những thân thích mà người ngoài đến phúng viếng cũng nên đeo băng tang. Theo "Thọ mai gia lễ" thì chẳng những cha mẹ để tang con mà ông bà và cụ kỵ cũng để tang hàng cháu, hàng chắt.
        "Thọ mai gia lễ" quy định như vậy nhưng một số địa phương Bắc bộ quan niệm "Phụ bất bái tử" (cha không lạy con), Con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu, con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã chốn nợ đời, chẳng những cha mẹ không để tang con mà khi khâm liệm con còn phải quấn trên đầu tử thi một vòng khăn trắng. Nếu là đàn bà mà tứ thân phụ mẫu còn cả thì phải quấn đến hai vòng, có nghĩa là ở dưới cõi âm cũng để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ đang ở trên dương trần.
        Chán đời đi lang thang !
         
        #8
         CDDLT

         • Số bài : 1271
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.12.2004
         • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
         • Trạng thái: offline
         RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:29:25 (permalink)
         60. Tại sao có tục kiêng không để cha mẹ
         đưa tang con?
         Tử biệt sinh ly, ai không thương xót, nhưng theo quy luật tự nhiên, cha mẹ già yếu từ trần, con báo hiếu cha, mẹ, đưa tang bố mẹ là chuyện thường tình. Con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, nhiều trường hợp chết non, gây nhiều nỗi đau thương cho bố mẹ. Giờ phút hạ huyệt là giờ phút xúc động đến cực điểm, có nhiều ông bố bà mẹ đã bị ngất lịm đi. Đã có nhiều trường hợp mẹ chết luôn bên huyệt chôn con. Hơn nữa, ngày xưa, phương tiện và thuốc thang cấp cứu khó khăn, không cho cha mẹ đưa tang con để vơi bớt nỗi đau buồn và để tránh nạn trùng tang là đúng. Chẳng những cha mẹ mà các ông già bà cả trong nội thân, sức khoẻ đã tàn cũng không được dự đưa tang, sợ vướng đến sức khoẻ.
         Chán đời đi lang thang !
          
         #9
          CDDLT

          • Số bài : 1271
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.12.2004
          • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
          • Trạng thái: offline
          RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:30:06 (permalink)
          61. Đám tang trong ngày tết tính liệu ra sao?
          Ngày Tết Nguyên Đán là ngày vui của toàn dân tộc, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Gia đình phải tạm gác mối sầu riêng để hoà chung với niềm vui toàn dân tộc. Vì vậy có tục lệ cất khăn tang trong ba ngày Tết. Nhà có đại tang kiêng không đi chúc tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng, ngược lại bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh.
          Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 30 hoặc mùng một Tết thì sao? Trường hợp này hiếm nhưng không phải không có. Nếu ngày 30 tháng chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong ngày đó, nếu để sang năm mới thì có nhiều điều bất tiện. Đa số các gia đình kiêng để sang ngày mùng một đầu năm. trường hợp chết đúng ngày mùng một Tết thì chưa phát tang vội nhưng phải chuẩn bị mọi thứ để sáng mùng hai làm lễ phát tang.

          Chán đời đi lang thang !
           
          #10
           CDDLT

           • Số bài : 1271
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.12.2004
           • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
           • Trạng thái: offline
           RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:30:48 (permalink)
           62. Lễ cưới đã chuẩn bị sẵn vấp phải lễ tang,
           tính sao đây?
           Đó là trường hợp "Ưu hỷ trùng phùng". Vui và buồn dồn vào một lúc. "Sinh hữu hạn, tử vô kỳ", cuộc đời thì có hạn nhưng ai biết trước chết vào lúc nào. Theo lễ nghi thì khi trong nhà còn tang, trên đầu còn có vành khăn trắng, nhất là đại tang thì tránh mọi cuộc vui. Nhưng lễ cưới đã chuẩn bị sẵn, nếu quá câu nệ thì quả gay go cho cả hai gia đình, nhiều trường hợp tình duyên đôi lứa dở dang, nhất là các gia đình cả đôi bên đều ông già bà cả, có khi đợi đến bảy, tám năm sau chưa hết tang. Vì vậy tục lệ xưa cũng có khoản "trừ hao" : "Cưới bôn tang, tức là cưới chạy tang". Khi đó người chết nằm tạm trên giường, đắp chăn chiếu lại, chưa nhập quan, hoặc gia đình có thể tự làm thủ tục khâm liệm, nhập quan nhưng chưa làm lễ thành phục. Theo nghi lễ, nếu chưa thành phục thì trong nhà chưa ai được khóc. Hàng xóm tuy có biết nhưng gia đình chưa phát tang thì chưa đến viếng, trừ thân nhân ruột thịt và những người lân cận tối lửa tắt đèn có nhau, coi như người nhà.
           Trong khi đó, cả hai gia đình chuẩn bị gấp đám cưới cũng làm đủ lễ đưa dâu, đón dâu, yết cáo gia tiên, lễ tơ hồng... nhưng lễ vật rất đơn sơ, thành phần giản lược, bó hẹp trong phạm vi gia đình và một vài thân nhân. Khách, bạn đã mời cũng miễn, sẽ thông cảm sau. Công việc cưới, gả xong xuôi mới bắt đầu phát tang. Cô dâu chú rể mới, trở thành thành viên của gia đình, chịu tang chế như mọi con cháu khác. Nếu hai gia đình thông cảm cho nhau, có thể trong một ngày, từ sáng đến trưa cưới dâu, chiều tối phát tang cũng xong.
           Trường hợp nhà có đám cưới mà hàng xóm lân cận có đám tang thì sao?
           Người biết phép lịch và lòng nhân ái không bao giờ cười đùa vui vẻ trước cảnh buồn thảm của người khác. Gia đình có giáo dục, hiểu biết không bao giờ cho phép con cháu nô đùa ầm ỹ hoặc mở băng nhạc inh ỏi khi hàng xóm có việc buồn. Trong trường hợp trên, vẫn tiến hành lễ cưới bình thường nhưng không nên đốt pháo, mở băng nhạc và ca hát ầm ĩ, tránh tình trạng kẻ khóc người cười. Trường hợp có quốc tang cũng như vậy.

           Chán đời đi lang thang !
            
           #11
            CDDLT

            • Số bài : 1271
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.12.2004
            • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
            • Trạng thái: offline
            RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:31:45 (permalink)
            63. Người dự đám tang nên như thế nào?
            Dù thân hay sơ, đã đến dự đám tang phải nghiêm túc, biểu lộ lòng thành kính đối với người đã khuất, tình ưu ái đối với tang quyến. Thật là bất lịch nếu bô bô cười nói, đùa giỡn trong lúc tang chủ đau buồn.
            ở nông thôn, nhiều nơi còn tục lệ cỗ bàn ăn uống linh đình trong đám tang, thực không hợp tình, hợp cảnh chút nào.
            Đành rằng việc ăn uống là không tránh khỏi, nhưng chỉ nên hạn chế trong số người đến giúp việc và thân nhân ở xa về. Đối với bà con, làng xóm, khách, bạn thì tang lễ không phải là dịp để "Trả nợ miệng". Có vui vẻ gì trong lúc tang gia bối rối.
            Nếu như chưa bỏ được thủ tục rượu chè đình đám thì trong lễ tang, mọi người cũng nên tự kiềm chế mình, giúp được việc gì thì tận tình giúp đỡ, không tiện về nhà ăn cơm thì cũng không nên hạch sách, trách móc. Thói cũ "Ma chê, cưới trách" có hay ho gì !
            Cũng cần lưu ý các bạn trẻ : Khi đi dự đám tang không nên ăn mặc loè loẹt, hở hang, lố lăng, như vậy rất không hợp cảnh sẽ gây khó chịu cho nhiều người.
            Chán đời đi lang thang !
             
            #12
             CDDLT

             • Số bài : 1271
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.12.2004
             • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
             • Trạng thái: offline
             RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:32:33 (permalink)
             64. Đi đường gặp đám tang nên như thế nào?
             Hồi mới tiếp quản thủ đô (1954) chúng tôi đã chứng kiến nhiều đám tang rất nghiêm túc, trật tự. Mọi người đi đường đều tự giác tuân thủ kỷ cương xã hội, trật tự giao thông.
             Nếu gặp đám tang ngược chiều, không ai bảo ai, dù vội đến đâu cũng đều xuống xe, kể cả người đi xe máy, xích lô đều ngả mũ nón, dắt bộ qua đám tang rồi mới lên xe. Ô tô thì chậm lại, không bóp còi.
             Nếu đi cùng chiều, không tiện xuống xe thì đi chậm lại và ngả mũ.
             Thân nhân đi tiễn đưa đều tự giác đi có hàng lối, trật tự. Lái xe đám tang ăn mặc theo lễ phục, tác phong cử chỉ rất nghiêm trang.
             Chán đời đi lang thang !
              
             #13
              CDDLT

              • Số bài : 1271
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.12.2004
              • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
              • Trạng thái: offline
              RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:36:19 (permalink)
              65. Người sắp chết có những dấu hiệu gì báo trước?
              Thật kỳ lạ, xưa nay đã ai chết hai lần đâu mà biết trước rút kinh nghiệm, thế nhưng, có những cụ cao tuổi có kinh nghiệm "Tri thiên mệnh", biết trước được ngày mất của mình, mặc dầu ngày hôm trước vẫn khoẻ mạnh, thậm chí có người còn tính trước được giờ mất, đánh điện cho con cháu xa về. Trong trường hợp đó gia đình phần nào đã chủ động chuẩn bị tang lễ, nhưng những trường hợp đó rất ít.
              Đối với những người già yếu, có những dấu hiệu gì báo trước giờ hấp hối mà ta có thể quan sát được ?
              · Xem thần sắc : chủ yếu xem hai đáy mắt còn tinh anh không hay đã đục mờ.
              · Sờ chân tay xem còn nóng hay đã lạnh, người sắp chết thường lạnh từ đầu đến chân. Có người còn nhận biết mình đã chết đến đâu.
              · Mạch rất trầm, có khi người còn sống nhưng không bắt mạch được nữa. Đối với người suy tim, sờ tưởng như tim đã ngừng đập, nhưng vì đập yếu nên không phát hiện được.
              · Để một ít bông vào lỗ mũi mà bông không còn động đậy tức là đã tắt thở.
              Có người đau ốm lâu dài, bỗng nhiên mạnh khoẻ trở lại rất tỉnh táo, nhiều khi đó là dấu hiệu của ngọn đèn hết dầu loé sáng lên để rồi tắt ngấm. Các cụ già thường bỏ ăn, hoặc là rất muốn ăn nhưng ăn được rất ít trước khi mất.
              Cũng có trường hợp, mệnh đã tuyệt nhưng có lẽ vì nuối tiếc con cháu ở xa chưa gặp được, hoặc do được bổ xâm hồi dương với hy vọng trong muôn một có thể qua khỏi hoặc kéo thêm ít giờ để tránh ngày xấu như trùng tang, trùng phục... thì có thể kéo dài thêm chút ít.

              Chán đời đi lang thang !
               
              #14
               CDDLT

               • Số bài : 1271
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.12.2004
               • Nơi: TP Vũng Tàu - Việt Nam
               • Trạng thái: offline
               RE: Phong tục VN - Tang lễ 16.03.2005 18:36:57 (permalink)
               66. Trong những giờ phút thân nhân hấp hối,
               người nhà cần làm gì?
               - Dời người sắp mất sang phòng chính tẩm, đầu hướng về phía Đông.
               - Hỏi xem có dặn dò trối trăng gì không
               - Đặt thuỵ hiệu (tức tên hèm) rồi hỏi người đó có đồng ý không.
               - Luôn luôn có người túc trực bên cạnh.
               - Người có theo tôn giáo thì làm lễ cầu nguyện theo phép của từng tôn giáo.
               - Chuẩn bị mọi thứ để tắm gội (làm lễ mộc dục) và khâm liệm (lễ nhập quan).

               Chán đời đi lang thang !
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9