OFFLINE DÃ NGOẠI CỦ CHI 30-4 / 1-5

Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 146 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HÀN PHONG

 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
 • Trạng thái: offline
RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 20:54:27 (permalink)
vài ảnh cafe chia tay với chị Hà Thu[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/E2BE462F4D3B4DE280ACC584D060A3AC.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/FD08C796F75148DC9A72C5CA3436D586.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/ADED1EB4948F49E28880E3D3BB6BBF7A.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/B595A8DECB92472786805A6CDA742DE4.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
 
  HÀN PHONG

  • Số bài : 3288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
  • Trạng thái: offline
  RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 20:56:05 (permalink)
  tt

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/10B18FFEA8CE495EA82FF3AB415BD4DC.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/B9B5CD11FCAF43D29B24C3E5621DF921.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/640EF8497E344F9DADB71A168285EFB1.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/147E6FFCFD034978A5C50C9220AAE450.JPG[/image]
  Attached Image(s)
  Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
  Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
   
   HÀN PHONG

   • Số bài : 3288
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 07.10.2007
   • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
   • Trạng thái: offline
   RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 20:58:26 (permalink)
   tt

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C78C881C816E4B8795D9CA8B92D1595A.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/423DABEFC9294BE78B54572D2074FEFC.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8C49D743B86B4928AA3B482C052C3E7A.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/1E353FE08B3545D3B6F05C9CC2247649.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
   Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
    
    HÀN PHONG

    • Số bài : 3288
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 07.10.2007
    • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
    • Trạng thái: offline
    RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 21:00:00 (permalink)
    tt

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6DF5D132AEB74559A9DC5EFC8873B51F.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/74E89A488B2F4C1AA657FFAED7F933F6.JPG[/image]
    Attached Image(s)
    Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
    Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
     
     HÀN PHONG

     • Số bài : 3288
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 07.10.2007
     • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
     • Trạng thái: offline
     RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 21:09:43 (permalink)
     còn đây là vài ảnh nghệ thuật được chụp ở Củ Chi :)


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/135CCF77830C48A39DF6B2B82D248E4F.jpg[/image]

     Ngọn đuốc sống Nguyễn Công Liệt

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CAE2A54357C148A286D25B67659F6142.jpg[/image]

     Lưỡi hái tử thần
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 21:11:02 bởi HÀN PHONG >
     Attached Image(s)
     Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
     Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
      
      HÀN PHONG

      • Số bài : 3288
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 07.10.2007
      • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
      • Trạng thái: offline
      RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 05.05.2009 21:14:37 (permalink)

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/2A93877D7AEE486391699AB0F780664E.jpg[/image]

      Lưới Trời
      Attached Image(s)
      Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
      Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
       
       HKBT138

       • Số bài : 1273
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 02.12.2008
       • Nơi: ĐBSCL
       • Trạng thái: offline
       RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 06.05.2009 12:31:47 (permalink)
       HI

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62039/CB836EB97AAA4C6CAEDEF565C171794A.JPG[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 12:41:05 bởi HKBT138 >
       Attached Image(s)
       HKBT138@

       Anh có em nhiều đến nỗi
       Trước niềm vui,
       Anh ngây ngất,
       Quên tên em không gọi tới
       Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
       Em lại là
       Nỗi nhớ đầu tiên.
        
        HKBT138

        • Số bài : 1273
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 02.12.2008
        • Nơi: ĐBSCL
        • Trạng thái: offline
        RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 01:38:20 (permalink)

        HKBT138@

        Anh có em nhiều đến nỗi
        Trước niềm vui,
        Anh ngây ngất,
        Quên tên em không gọi tới
        Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
        Em lại là
        Nỗi nhớ đầu tiên.
         
         HKBT138

         • Số bài : 1273
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 02.12.2008
         • Nơi: ĐBSCL
         • Trạng thái: offline
         RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 01:41:15 (permalink)

          

         HKBT138@

         Anh có em nhiều đến nỗi
         Trước niềm vui,
         Anh ngây ngất,
         Quên tên em không gọi tới
         Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
         Em lại là
         Nỗi nhớ đầu tiên.
          
          HKBT138

          • Số bài : 1273
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.12.2008
          • Nơi: ĐBSCL
          • Trạng thái: offline
          RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 01:51:43 (permalink)

           

          HKBT138@

          Anh có em nhiều đến nỗi
          Trước niềm vui,
          Anh ngây ngất,
          Quên tên em không gọi tới
          Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
          Em lại là
          Nỗi nhớ đầu tiên.
           
           HKBT138

           • Số bài : 1273
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 02.12.2008
           • Nơi: ĐBSCL
           • Trạng thái: offline
           RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 01:53:59 (permalink)

            

            

           HKBT138@

           Anh có em nhiều đến nỗi
           Trước niềm vui,
           Anh ngây ngất,
           Quên tên em không gọi tới
           Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
           Em lại là
           Nỗi nhớ đầu tiên.
            
            HKBT138

            • Số bài : 1273
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 02.12.2008
            • Nơi: ĐBSCL
            • Trạng thái: offline
            RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 02:05:48 (permalink)

             

             

             

            HKBT138@

            Anh có em nhiều đến nỗi
            Trước niềm vui,
            Anh ngây ngất,
            Quên tên em không gọi tới
            Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
            Em lại là
            Nỗi nhớ đầu tiên.
             
             HKBT138

             • Số bài : 1273
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 02.12.2008
             • Nơi: ĐBSCL
             • Trạng thái: offline
             RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 02:09:24 (permalink)

              
              

              
              

              
              

             HKBT138@

             Anh có em nhiều đến nỗi
             Trước niềm vui,
             Anh ngây ngất,
             Quên tên em không gọi tới
             Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
             Em lại là
             Nỗi nhớ đầu tiên.
              
              HKBT138

              • Số bài : 1273
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 02.12.2008
              • Nơi: ĐBSCL
              • Trạng thái: offline
              RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 02:18:14 (permalink)

               
               

               

               
              HKBT138@

              Anh có em nhiều đến nỗi
              Trước niềm vui,
              Anh ngây ngất,
              Quên tên em không gọi tới
              Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
              Em lại là
              Nỗi nhớ đầu tiên.
               
               HKBT138

               • Số bài : 1273
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 02.12.2008
               • Nơi: ĐBSCL
               • Trạng thái: offline
               RE: RE:Hậu 30/04 & 1/05 07.05.2009 02:22:24 (permalink)

                
                

                
                
                
               HKBT138@

               Anh có em nhiều đến nỗi
               Trước niềm vui,
               Anh ngây ngất,
               Quên tên em không gọi tới
               Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
               Em lại là
               Nỗi nhớ đầu tiên.
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 9 của 10 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 146 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9