ANH HÙNG LÊ LỢI
sen dat 12.04.2009 00:58:49 (permalink)
Anh hùng Lê Lợi
 
Áo vải Lam sơn áo vải sờn
Tấm lòng yêu nước tấm lòng son
Mười năm kháng chiến mười năm khổ
Lê Lợi vang danh khắp nước non
Chí cả cho non nước Việt này
Binh hùng tướng mạnh gió cờ bay
Mỗi lần thất bại thêm kinh nghiệm
Hào khí tràn dâng vọng ngát đầy
Bao lần gian khổ núi Chí Linh
Rắp tâm quyết chí diệt quân Minh
Khắc phục thiên nhiên luôn trí chí
Giữ nước non nhà khỏi lửa binh
Ròng rã một đời cho tổ quốc
Chiến thắng vang lừng trận Chí Linh
Mười năm gian khổ dầm sương gió
Lê Lợi soi đường cõi quang minh
 
Tác giả: Hoa Châu Thổ
#1
  sen dat 10.06.2009 01:08:05 (permalink)
  Khởi nghĩa anh hùng áo vải
   
  Anh hùng áo vải Lam Sơn
  Mười năm kháng chiến chẳng sờn chí trai
  Với bao thành tích liệt oai
  Giặc Minh cố bắt nhưng hoài chẳng nên
  Với bao tướng giỏi không tên
  Ngày đêm đánh phá lập nên cơ đồ
  Lên ngôi dựng lại nghiệp đồ
  Bao nhiêu cải cách ghi tô sử nhà
  Toàn dân vui khúc hoan ca
  Được vua tài đức nước nhà ấm no
   
  Vì nghĩa cả quên mình
   
  Lê Lai cứu chúa Chí Linh
  Vì dân vì chúa bỏ mình giải vây
  Hoàng bào mặc vội ra ngay
  Xông ra giữa giặc một tay mở đường
  Một tay cầm kiếm múa thương
  Làm cho bọn giặc hết đường bao vây
  Thừa cơ vị tướng ra tay
  Chúa tôi kịp chạy xa bay chốn nào
  Lê Lai giữa chốn tên đao
  Binh thua tướng ít phải vào tay lang
  Hùng thay vị tướng trời nam
  Đã vì nghiệp lớn không màng đến thân
   
  Tác giả: Vy Ty
  #2
   poemqueen 25.07.2010 10:50:11 (permalink)

   Hào hùng một kiếp rạng chân trời.
   Anh hùng hào kiệt tình non phơi.
   Phấp phới cờ đào tình mát rượi.
   Duyên tình đằm thắm lộng kiếp người.
   Chí cao hùng vĩ tựa núi non.
   Điệp điệp trùng lên tình tựa sơn.
   Đền miếu quanh quanh rồng uốn khúc.
   Chân mây mơ mộng tình mẫu đơn.
   #3
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9