ANH HÙNG LÊ LỢI

Tác giả Bài
sen dat
  • Số bài : 3043
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2008
ANH HÙNG LÊ LỢI - 12.04.2009 00:58:49
Anh hùng Lê Lợi
 
Áo vải Lam sơn áo vải sờn
Tấm lòng yêu nước tấm lòng son
Mười năm kháng chiến mười năm khổ
Lê Lợi vang danh khắp nước non
Chí cả cho non nước Việt này
Binh hùng tướng mạnh gió cờ bay
Mỗi lần thất bại thêm kinh nghiệm
Hào khí tràn dâng vọng ngát đầy
Bao lần gian khổ núi Chí Linh
Rắp tâm quyết chí diệt quân Minh
Khắc phục thiên nhiên luôn trí chí
Giữ nước non nhà khỏi lửa binh
Ròng rã một đời cho tổ quốc
Chiến thắng vang lừng trận Chí Linh
Mười năm gian khổ dầm sương gió
Lê Lợi soi đường cõi quang minh
 
Tác giả: Hoa Châu Thổ

sen dat
  • Số bài : 3043
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2008
RE: ANH HÙNG LÊ LỢI - 10.06.2009 01:08:05
Khởi nghĩa anh hùng áo vải
 
Anh hùng áo vải Lam Sơn
Mười năm kháng chiến chẳng sờn chí trai
Với bao thành tích liệt oai
Giặc Minh cố bắt nhưng hoài chẳng nên
Với bao tướng giỏi không tên
Ngày đêm đánh phá lập nên cơ đồ
Lên ngôi dựng lại nghiệp đồ
Bao nhiêu cải cách ghi tô sử nhà
Toàn dân vui khúc hoan ca
Được vua tài đức nước nhà ấm no
 
Vì nghĩa cả quên mình
 
Lê Lai cứu chúa Chí Linh
Vì dân vì chúa bỏ mình giải vây
Hoàng bào mặc vội ra ngay
Xông ra giữa giặc một tay mở đường
Một tay cầm kiếm múa thương
Làm cho bọn giặc hết đường bao vây
Thừa cơ vị tướng ra tay
Chúa tôi kịp chạy xa bay chốn nào
Lê Lai giữa chốn tên đao
Binh thua tướng ít phải vào tay lang
Hùng thay vị tướng trời nam
Đã vì nghiệp lớn không màng đến thân
 
Tác giả: Vy Ty

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: ANH HÙNG LÊ LỢI - 25.07.2010 10:50:11

Hào hùng một kiếp rạng chân trời.
Anh hùng hào kiệt tình non phơi.
Phấp phới cờ đào tình mát rượi.
Duyên tình đằm thắm lộng kiếp người.
Chí cao hùng vĩ tựa núi non.
Điệp điệp trùng lên tình tựa sơn.
Đền miếu quanh quanh rồng uốn khúc.
Chân mây mơ mộng tình mẫu đơn.