dịch thơ và tìm tác giả
dongphong 14.04.2009 18:17:12 (permalink)
                       Quân quyết bính trừ duy đối tửu
                     
                       Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm
 
                       Canh vô tục dật lang nhang nhãn
 
                       Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm
#1
  Huyền Băng 14.04.2009 18:29:46 (permalink)

  Quân quyết bính trừ duy đối tửu

  Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm

  Canh vô tục dật lang nhang nhãn

  Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm

   
  Bài đăng này của bạn không biết ngụ ý gì với chủ đề dịch thơ và tìm tác giả. Tạm thời, HB chuyển chủ đề của bạn vào thơ sưu tầm, và trong trường hợp bạn cần bạn thơ hổ trợ vấn đề gì, bạn nên ghi rõ ý mình trong bài.
   
  Chúc vui,
  HB
  #2
   Simon Vu 30.07.2020 02:24:53 (permalink)
   dongphong


   Quân quyết bính trừ duy đối tửu
   Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm
   Canh vô tục dật lang nhang nhãn
   Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm


   宿灵岩寺上院 - 白居易
   高高白月上青林,
   客去僧歸獨夜深。
   葷血屏除唯對酒,
   歌鐘放散只留琴。
   更無俗物當人眼,
   但有泉聲洗我心。
   最愛曉亭東望好,
   太湖煙水綠沉沉。

   Túc Linh Nham tự thượng viện - Bạch Cư Dị
   Cao cao bạch nguyệt thượng thanh lâm,
   Khách khứ tăng quy độc dạ thâm.
   Huân huyết bình trừ duy đối tửu,
   Ca chung phóng tán chỉ lưu cầm.
   Canh vô tục vật đương nhân nhãn,
   Đãn hữu tuyền thanh tẩy ngã tâm.
   Tối ái hiểu đình đông vọng hảo,
   Thái hồ yên thuỷ lục trầm trầm.
   #3
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9