Hình Ảnh Offline Củ Chi

Tác giả Bài
HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 10:54:04
Lần nào họp mặt Hàn Phong cũng chỉ có mặt ở khúc dạo đầu thôi, những khúc sau để bà con góp vào nha. :)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/DCCC82A41E6B4E0592AA32C916D626B8.JPG[/image]
 
Đường Vào nhà anh Sĩ Đoan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/31B596C456ED476382BB756C636890E7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7A37A33A90C246DAB31C2A44CD676553.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:56:05 bởi HÀN PHONG >
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 10:59:51
TT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/BA333C035D21439589323324DF1C2B9E.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CDCB73561B4D469897D75745247F32CD.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/47CE22E4CC8344A5B4158C7A2F03F120.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:03:50
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A83C17EF7F84410D9F875158A54909E2.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A1E17B391DD64A6E942AE52C5FE83FBF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D95EC51C734A417A8FBDFF749874D4A8.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:06:30
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/3AC31D00C0784DFFBF08083C378E6FB0.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/642422EBC04F4104B0A22032E36F3A43.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D20ACD5E2D9344EE8EB02F27E16FE323.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:08:49
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/BAFBE7D0D45E445A8A0F7EA0B05CAB05.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A2A4E73718694A11A97F17CA8158CD89.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/1EA8C255E9A94DE393A7CA7D482F7A87.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:11:04
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/4089CE874F3A468EB27A9309893ABF72.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6E80DA035D4D49A49647AE4589FEF8B7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A97DD85B3FD24F17A28829059ED75C56.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:12:56
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/9EEF5BCA99174A418852D9171163C3C4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/95429FCD5F18409FB2EF8D69D4465ADD.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6112E2BCECA641408605FCED168660D6.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:16:11
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/DF2BF16D7B2648C79D5F4867EAA51944.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6D0B39DB3DCA466A9A3BD6A3D0478C19.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/E204E87829AB44DFB59777FDB756C7DE.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:20:56
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/087960AAD70841B8A2AEB9D4FE64781C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/9B4F1E0E069444B896E94FDB87CAE59D.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/0571BD18DDDB456E9F19BA816E123409.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:24:05
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CBB0F8A9947E45498183D1C454E971F7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8BE947E026914F40AEBFB4D682D60FB4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/ADD973AE307A4464B0F76A36F82620E4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:28:21
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8E5590A1E8B54015BED580325DD53C97.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/338C0675263E4D21B2EC3DB0F87CB47C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8391B452C9524F299855F477E1912A94.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:30:52
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C3F77324E3BB49358ACCFECE2C4A943E.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/091DEEB31FB342D1B55A0712E1D4F6A2.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/12B7A8B958874E55A2CEF2ECE6F514E9.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:42:42
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7FB28071B44148C0BF5F67F123B29566.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/35F954A111624411A6103A7C98F49873.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/AFDC82F8368C4C09AF6CA03101F7EF3F.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:48:15
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C0676585E0294D2799F825FEABA83C9C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/26A42AEDFAFC45B699610F624ED19DD2.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/B482F9B9C1DA4A53938EF6340BB7CE79.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:50:35
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/2FDBB270F0A84073AFE21D19950EA753.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/4742418C5A7C4FF3AAE9926567905F10.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/21BDC8CC5D47421FB5B0FFA70196DAA0.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:52:36
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/2FF638B7B2054DA9BB25F8DB53AD6D9D.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/FF6BA93DF5E749FDA591E08C712D38AB.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/77599D6246164F42829DAF8372DD384C.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:54:19
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/689B24C9ADF648669AC710EF059C9853.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/119D984B70974E0A8D213F45CDCD4BAC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/81707FECD5F14C65BA23C28B4C140427.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 11:58:08
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/030F93D39EC94456A867CBE864319C9A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C5359FA8A1604DAFA727625088F11EAA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/75CC58BECCA8429D976F24DAE427B63E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:02:33
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A1A15740D9944822BA2CD2BE5632935A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/BE13364055BA4F24BC61600A847EB928.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/F8C5708167FA43B5BD46A69C80903A1C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:12:44
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6553F69664244CB199757990A9C7A93E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A0D322140064499E9956E1034330EFC7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/57DF011C27124EB29B2170CF9495281F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:16:04
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CC81F9B8593E49D78E1DA6A3E073EF41.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/749F7D9FC00945E583BA73FD045D349B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D226B58809904BCDA6884B0B30C5DF93.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:18:22
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/61FCFB913B964EE29FB991C790239D41.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7180967A5628496A9BFF64EB7837AB55.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/2A433F570FE04C6188A04141D952B4EC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:20:20
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/F8979E40D5D4475BBB2C8F6278266CA7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/40D697DEFD1D4797AF0810436B7BFF76.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/89502A02C0204BECBDF8760D773B21B8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 02.05.2009 12:30:49
tt và hết
Của HP chụp được có nhiêu đó thôi, bà con góp thêm cho vui nha.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A516B4DB970F4C9485AF55CFDBD4F9E7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D806E8EB10F949888DC863545527EEA7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A0A6C6FEDAE4458B8B27E9503CCB5F3B.JPG[/image]
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Quynh
 • Số bài : 775
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.05.2005
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 03.05.2009 02:16:20
hi hi khúc dạo đầu của HP muh cũng chụp được nhìu quá hén  mà khúc sau mới vui hihi bữa đó đua về SG chắc 100km/h hả, đúng là nghệ sĩ hén !

lang thang
 • Số bài : 5825
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.12.2006
 • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi - 03.05.2009 08:49:26
Nhìn các anh chị đốt lửa trại thấy thèm quá, anh phó nhòm nhớ dzợ phải về sớm , tiếc
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"