Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Trẻ Thơ ...!!!

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 15:05:53
TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH " NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ - TƯƠNG LAI TRẺ THƠ..!!!"
 
1 / Mái Ấm Tình Thương Tân Bình
- Giày sandan nam quai hậu : 10 đ (41) x 55  =  550.000 vnd
- Giày đoctờ quai hậu  :         15 đ (40) x 52  =  780.000 vnd
- Giày đốc tờ quai hậu  :        05 đ (39) x 49  =  245.000 vnd
- Dép xốp                     :        25 đ        x 7    =   175.000 vnd
- Cặp táp lớn (nam )    :         08 cái  x 57     =    456.000 vnd
- Cặp táp (cấp 1)         :        13 cái  x 21.5   =    279.500 vnd
-----------------------------------------------------------------------------
Tổng Cộng                               =  2.485.500 vnd
 
- Sách GK (lớp 4, lớp 6 (3bộ), lớp 7 ) =  tổng chi chung *
- Vở viết (nhận đóng góp chia ra 4 nơi )

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 15:37:09
2/ Chùa Bình An: 
 
- Giày sandan nữ      12đ x 52  =   624.000 vnd
- Gìày bitít               10đ x 57  =   570.000 vnd
- Giày quai hậu nữ   7 đ x 46   =   322.000 vnd
- Vải catê lam          60m x 21  = 1.260.000 vnd
- Cặp táp lớn          7 cái x 57  =    399.000 vnd
- Cặp táp nhỏ         18 cái x 21=   378.000 vnd
- Cặp ngang           5 cái x 51  =   255.000 vnd
----------------------------------------------------------
Tổng Cộng              =  3.808.000 vnd
 
- Sách GK (mua tổng chung ) *
- Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 15:44:05 bởi Bụi Tím >

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 15:53:11
3/ Tịnh thất linh sơn
- Gìay (sư cô mua tổng )        =   2.000.000 vnd
- Vải catê lam   60m x 21       =   1.260.000 vnd
- Cặp táp         13 cái x 20     =     260.000 vnd
- Cặp lớn          05 cái x 57     =     285.000 vnd
--------------------------------------------------
Tổng Cộng              = 3.805.000 vnd
 
 
- Sách GK (mua tổng chung ) *
- Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 16:07:44
4/ Mái ấm Bà Chiểu
- Gìay  (3 đôi )                                       = 142.000 vnd
- Áo trắng nữ    10 cái (14) x 29               =  290.000 vnd
- Áo trắng nữ    07 cái (12) x 28               =  196.00  vnd
- Aó Trắng nữ   05 cái (10) x 27               =  270.000 vnd
- Quần tây xanh (xuất khẩu)15cái (L)x 32  =  480.000 vnd
- Quần tây xanh (xuất khẩu)07 cái (T)x 31 = 217.000 vnd  
- Cặp nhỏ        05 cái x 21                       =  105.000 vnd
- Cặp ngang     04 cái x 51                       =  255.000 vnd
- Cặp lớn         03 cái x 57                       =  171.000 vnd
------------------------------------------------------------------
Tổng Cộng                     = 2.126.000 vnd
 
- Sách GK (mua tổng chung ) *
- Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 16:14:40
5/ Chung
- * Tổng mua SGK cho 4 nơi              =   1.752.000 vnd
- Nấu ăn                                           =      700.000 vnd
- Cho tặng "trẻ em đường phố "(ga)
     15 đôi giày x 57                           =       855.000 vnd
--------------------------------------------------------------
Tổng Cộng                          = 3.307.000 vnd

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 05.08.2009 16:26:42
TỔNG :
A/
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.531.000 VND (Mười lăm triệu, năm trăm, ba mươi mốt nghìn việt nam đồng )
B/
Chương trình nhận sự giúp đỡ của mọi người là : 29.232.000 VND
B - A = 13.701.000 VND (Mười ba triệu, bảy trăm lẻ một nghìn việt nam đồng )
Sẽ dùng số tiền này cho chương trình Vu Lan hoặc Trung Thu sắp đến cả nhà nhé...
Thân ái...
Ms.Bầm
 

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Tuổi Thơ ...!!! - 07.08.2009 14:37:54
THƯ CẢM ƠN !!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/CECED27E495343C1BCE4C58EF939EBF8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:42:40 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục