Khổng học tinh hoa - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
huytran 30.06.2009 11:57:45 (permalink)
Nguồn:
http://nhantu.net/TrietHoc/KhongHocTinhHoa/


Mục Lục
Lời nói đầu
Chương 1: Ý niệm về Thượng Đế qua Tứ Thư, Ngũ Kinh và sử liệu Trung Hoa
Chương 2: Quan niệm về thánh nhân theo thư tịch Nho giáo
Chương 3: Quan niệm thiên tử Trung Hoa đối chiếu với quan niệm thiên tử trong các quốc gia Âu Á cổ kim
Chương 4: Nền thiên trị Trung Hoa thời cổ
Thiên dẫn đầu: Đại cương Hồng Phạm Cửu Trù
Thiên 1: Đấng quân vương phải am tường vật lý
Thiên 2: Đấng quân vương phải biết phương pháp tu thân
Thiên 3: Đấng quân vương phải biết phương pháp trị dân
Thiên 4: Đấng quân vương phải am tường ý nghĩa của tháng năm, hiểu thiên văn, lịch số
Thiên 5: Đấng quân vương sẽ ở ngôi Hoàng Cực, thay Trời trị dân
Thiên 6: Thuật cai trị: chính trực nhưng phải biết cương nhu, quyền biến
Thiên 7: Đấng quân vương phải biết suy nghĩ bàn bạc, hỏi han khi gặp những trường hợp nan giải
Thiên 8: Đấng quân vương phải nhân các điềm trời mà soát xét lại đường lối cai trị
Thiên 9: Đấng quân vương phải nhìn vào tình cảnh dân, để nhận định giá trị của nền cai trị
Tổng luận
Phần phụ lục
Phụ lục 1: Nguyệt lệnh (Lễ Ký)
Phụ lục 2: Thơ Thất Nguyệt (Bân Phong, Kinh Thi)
Phụ lục 3: Chiêm Chu niên phong nẫm ca (Ngọc Hạp Ký)
Các sách tham khảo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 13:15:26 bởi huytran >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9