Say Phổ thơ: Nợ Ơn Lê Quang Tư

Tác giả Bài
truongflix
  • Số bài : 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2009
Say Phổ thơ: Nợ Ơn Lê Quang Tư - 15.07.2009 11:33:24
SAY
Rượu vào chai chai say túy lúy
Chai đã say chai dúi đầy ly
Ly say ly mãi chuyền đi
Ta say ta nói những gì thế gian
Ta say ta trấn an trời đất
Đất cùng ta trời tất cùng ta
Nay ban trời đất cách xa
Chỉ men rượu thấm tình ta với người
Cùng cảnh ngộ cuộc đời lỡ bước
Thế với thời có thước nào đo
Bận lòng rộn nghỉ cùng lo
Duy còn mượn rượu uống cho vơi sầu
Rựơu đã uống buổi đầu vẫn thấy
Giải rượu rồi áy náy khi say
Cơn say tăng đọa thêm đầy
Và say quên một buổi cày hôm sau
Biết làm sao cơn đau lạc vận
Biết làm sao đến tận thiên thai
Để ta tỏ rõ cùng ai
Cùng trên trần thế ta dài lòng nhân
Ta uống rượu ta gần tất cả
Ta có say ta ngả trong lòng
Trong lòng những bậc tri ân
Trong lòng những bậc nghĩa nhân có thừa