Tuyển tập truyện dài Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả Bài
chungkien
  • Số bài : 5
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2007
  • Nơi: Q10 - TP HCM
Tuyển tập truyện dài Nguyễn Nhật Ánh - 29.07.2009 21:13:06
Tôi sưu tầm được một số truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, xin chia sẻ với các bạn.
 
Cô gái đến từ hôm qua:
http://www.ziddu.com/download/5787285/Cogaidentuhomqua.PDF
 
Bài toán đó cuối năm:
http://www.ziddu.com/download/5787375/Baitoandocuoinam.pdf
 
Bàn có năm chỗ ngồi:
http://www.ziddu.com/download/5787376/Banconamchongoi.pdf
 
Bắt đền hoa sứ:
http://www.ziddu.com/download/5787377/Batdenhoasu.pdf
 
Ba lô màu xanh:
http://www.ziddu.com/download/5787378/Balomauxanh.pdf
 
Cánh đàn ông chúng mình:
http://www.ziddu.com/download/5787379/Canhdanongchungminh.pdf
 
Buổi chiều Windows
http://www.ziddu.com/download/5787380/BuoichieuWindows.PDF
 
Bồ câu không đưa thư:
http://www.ziddu.com/download/5787381/Bocaukhongduathu.pdf
 
Anh chị yêu dấu:
http://www.ziddu.com/download/5787382/Anhchiyeudau.pdf
 
Bí ẩn của mốt:
http://www.ziddu.com/download/5787383/Biancuamot.pdf
 
Bờ vai nghiêng nắng:
http://www.ziddu.com/download/5787384/Bovainghiengnang.PDF
 
Cháu của Bà:
http://www.ziddu.com/download/5787475/Chuacuaba.pdf
 
Chú bé rắc rối:
http://www.ziddu.com/download/5787477/Chuberacroi.pdf
 
Cầu chúc hai người hạnh phúc:
http://www.ziddu.com/download/5787478/Cauchuc2nguoihanhphuc.pdf
 
Còn chút gì để nhớ 1:
http://www.ziddu.com/download/5787479/Conchutgidenho1.pdf
 
Đi qua hoa cúc:
http://www.ziddu.com/download/5787480/Diquahoacuc.pdf
 
Hạ đỏ:
http://www.ziddu.com/download/5787481/Hado.pdf
 
Còn chút gì để nhớ 2
http://www.ziddu.com/download/5787482/Conchutgidenho2.PDF
 
Đoàn kịch tỉnh lẻ:
http://www.ziddu.com/download/5787483/Doankichtinhle.pdf
 
Con ruồi:
http://www.ziddu.com/download/5787484/Conruoi.pdf