HSN-TocMai

Tác giả Bài
HanSiNguyen
 • Số bài : 1246
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.04.2008
 • Nơi: 3rd Planet
HSN-TocMai - 15.08.2009 08:03:58
=====================
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Thơ Tóc Mai
=====================


EM LÀ

Ca sĩ Đăng Tuấn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 07:12:25 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
 • Số bài : 1246
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.04.2008
 • Nơi: 3rd Planet
RE: HSN-TocMai - 15.08.2009 08:10:36
LẠI GẦN BÊN EM

Ca sĩ Đăng Tuấn

(Mất link ... Sorry)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 07:19:33 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
 • Số bài : 1246
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.04.2008
 • Nơi: 3rd Planet
RE: HSN-TocMai - 27.09.2009 06:32:23
EM NGANG QUA PHỐ NHỎ

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận


Ca sĩ Đăng Tuấn


(Mất link ... Sorry)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 07:20:07 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
 • Số bài : 1246
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.04.2008
 • Nơi: 3rd Planet
RE: HSN-TocMai - 27.09.2009 06:35:47
TÌM NHAU NHÉ EM

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm HSN


Ca sĩ Đăng Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 07:14:51 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
 • Số bài : 1246
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.04.2008
 • Nơi: 3rd Planet
RE: HSN-TocMai - 07.01.2012 07:18:38

VIDEO

TÌM NHAU NHÉ EM

Thơ Tóc Mai
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm & Video HSN

Ca sĩ Đăng TuấnMời xem VIDEO
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3